Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2006.gada 1.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2006.gada 26.maijā

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2006.gada 1.jūnijā
plkst. 9:10

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Atsaucamie projekti
2.1.  2005-VSS-1629, Pieteikums VS sanāksmei  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (71.saraksts)"  EKONOMIKAS MINISTRIJA       
2.2.  2005-VSS-1630, Pieteikums VS sanāksmei  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA       
2.3.  VSS-1631
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 30.aprīļa rīkojumā Nr.265 "Par nekustamā īpašuma "Skaļupes" Cēsu rajonā Līgatnes pagastā saglabāšanu valsts īpašumā""  EKONOMIKAS MINISTRIJA      Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  VSS-1670
 
Rīkojuma projekts "Grozījums 2005.gada 5.janvāra Ministru kabineta rīkojumā Nr.10 "Par Plānu vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanai laikposmā no 2005. līdz 2011.gadam""  IEKŠLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1671
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Plānā vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas izveidošanai laikposmā no 2005. līdz 2011.gadam"  IEKŠLIETU MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1647
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pirmsskolas iestāžu un skolu māsas profesijas standartu"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-1648
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta profesijas standartu"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-1649
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par sociologa profesijas standartu"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-1650
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas tehniķa profesijas standartu"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  VSS-1651
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženiera profesijas standartu"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.11.  VSS-1652
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas tehniķa profesijas standartu"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.12.  VSS-1653
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas inženiera profesijas standartu"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA      Tiesību akta projekta atsaukšana 
III. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-415
TA-1472 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā politikas plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas satur informāciju dienesta vajadzībām, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā"  VALSTS KANCELEJA  E.Ektermane  A.Lācis  Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē 
3.2.  VSS-97
TA-1222 
Noteikumu projekts "Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas"  IEKŠLIETU MINISTRIJA  J.Rītiņš  J.Melderis  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.3.  VSS-436
TA-1277 
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2006./2007.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"  IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA  A.Skrastiņš    Iesniegt izskatīšanai MKK sēdē 
3.4.  VSS-112
TA-1344 
Rīkojuma projekts "Par zemesgabalu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Kurzemes ceļi" pamatkapitālā"  SATIKSMES MINISTRIJA  A.Bauers    Iesniegt izskatīšanai Mk sēdē 
3.5.  VSS-311
TA-1279 
Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu atlīdzību apmēra novērtēšanai un atlīdzību izmaksai"  Vides ministrija  D.Vilkaste  G.Eriņš  Iesniegt izskatīšanai MKK sēdē 
Skatīt protokolu