Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 21

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S
________________________________________________________________

Rīgā

Nr. 21

2006.gada 1.jūnijā

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktoreG.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs N.Penke

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

I.Krūmane

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Straume

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks

L.Mankovs

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

B.Paševica

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietā - departamenta direktors


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

E.Cilinskis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Bāne

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās
sekretariāta vadītāja


K.Vāgnere

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta vadītāja vietā - departamenta direktora vietniece


I.Betaga

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks

A.Loskutovs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles nodaļas vadītājs

J.Gustiņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

S.Broka

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

Z.Miezaine

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane


Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente

R.Zīle

Sanāksmi sāk plkst.9.10

Pieteiktie projekti

 

1.§

Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos
Nr.231 "Karavīru militārās disciplīnas reglaments""

VSS-733____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra"
publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

VSS-734____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
3.§
Noteikumu projekts "Diplomātiskās pases izsniegšanas un nodošanas kārtība"

VSS-767____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Kopienas aģentūrām

VSS-768____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Ārlietu ministrijai informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Informatīvs ziņojums "Latvijas dalība Eiropas Savienībā *
pamatprincipi, mērķis, prioritātes un darbība
2007. - 2013."

VSS-770____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)
Ārlietu ministrijai informatīvā ziņojumu projektu saskaņot ar visām ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts
 
6.§
Koncepcijas projekts par Valsts ieņēmumu dienesta centrālā
aprāta struktūrvienību izvietošanu vienotās darba telpās

VSS-735____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kuldīgas rajona Nīkrāces pagastā
"Nīkrāces koppienotava" saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-736____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Liepājā, Oskara Kalpaka ielā 58, "
nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-737____________________________________

(E.Ektermane, S.Broka, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Padomes 1977.gada 17.maija Sestajā direktīvā (77/388/EEK)
minētās pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas izvēles normas"

VSS-738____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Limbažos, Cēsu ielā 28,
domājamās daļas saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-740____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Silenes robežapsardze" zemes vienības
Daugavpils rajona Skrudalienas pagastā saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-741____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos
Nr.822 "Noteikumi par obligātajām prasībām izglītojamo uzņemšanai un pārcelšanai nākamajā
klasē vispārējās izglītības iestādēs (izņemot internātskolas un speciālās izglītības iestādes)""

VSS-750____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"

VSS-751____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem"

VSS-752____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Cēsīs saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-753____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Baltijas Starptautiskās akadēmijas Satversmes apstiprināšanu"

VSS-754____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Akadēmiskā bibliotēka" nolikums"

VSS-755____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts" nolikums"

VSS-756____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs" nolikums"

VSS-757____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Elektronikas un datorzinātņu institūts" nolikums"

VSS-758____________________________________

(E.Ektermane, I.Betaga, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Fizikālās enerģētikas institūts" nolikums"

VSS-759____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras
"Latvijas Hidroekoloģijas institūts" nolikums"

VSS-760____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti"

VSS-761____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
24.§
Noteikumu projekts "Pedagogu profesionālās pilnveides kārtība"

VSS-762____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumos
Nr.821 "Noteikumi par Latvijas Olimpiskās vienības sportistu ēdināšanas izdevumu apmēru""

VSS-763____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas
pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas
kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību"

VSS-742____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada
3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""

VSS-743____________________________________

(E.Ektermane, B.Bāne, G.Veismane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-731____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos
Nr.295 "Kārtība, kādā veicama samaksa par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem
pa valsts autoceļiem, un maksas apmērs""

VSS-764____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Likumprojekts "Eiropas komunikāciju tīklu projektu vadības likums"

VSS-765____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par zemesgabalu pirkšanu valsts autoceļa A1
Rīga - Ainaži posma Ādaži - Gauja rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-766____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-744____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
33.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Rumānijas
valdības līgumu par savstarpēju klasificētās informācijas aizsardzību"

VSS-745____________________________________

(E.Ektermane, I.Betaga, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi"

VSS-746____________________________________

(E.Ektermane, I.Betaga, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Veselības traucējumu un slimību saraksts"

VSS-732____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)
1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Veselības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem"

VSS-739____________________________________

(E.Ektermane, K.Vāgnere, G.Veismane)
1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Bērnu un ģimenes lietu ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
37.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic uzraudzību un informācijas apmaiņu par
infekcijas slimībām, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki, par šo slimību
ierosinātājiem, kā arī par šo ierosinātāju antimikrobo rezistenci"

VSS-747____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātu, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 61.punkts).
 
38.§
Noteikumu projekts "Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes"

VSS-748____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu un ģimenes lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 12.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.aprīļa noteikumos
Nr.262 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības un valsts atbalstu
informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem""

VSS-749____________________________________

(E.Ektermane, G.Veismane)

1. Noteikt, ka noteikumu projektam anotācija nav nepieciešama.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

 Projekti, kuri tiek atsaukti un netiek virzīti izskatīšanai
Ministru kabinetā

 40.§

 Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (71.saraksts)"

VSS-1629_______________________________________________________________

(A.Matīss, G.Veismane)

Neatsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē (prot. Nr.43 6.§) izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas š.g. 31.maija vēstulē Nr.2520.1-11-4869 minēto.

 

41.§

 Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.jūnija rīkojumā
Nr.403 "Par nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā""

VSS-1630_______________________________________________________________

(A.Matīss, G.Veismane)

Neatsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē (prot. Nr.43 7.§) izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas š.g. 31.maija vēstulē Nr.2520.1-11-4869 minēto.

 

42.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 30.aprīļa rīkojumā
Nr.265 "Par nekustamā īpašuma "Skaļupes" Cēsu rajona Līgatnes pagastā
saglabāšanu valsts īpašumā""

VSS-1631_______________________________________________________________

(A.Matīss, G.Veismane)

Neatsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē (prot. Nr.43 8.§) izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas š.g. 31.maija vēstulē Nr.2520.1-11-4869 minēto.

 

43.§

 Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 5.janvāra rīkojumā
Nr.10 "Par Plānu vienotas valsts uguns apsardzības un glābšanas sistēmas
izveidošanai laikposmā no 2005. līdz 2011.gadam""

VSS-1670_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.43 21.§).

 

44.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Plānā vienotas valsts uguns apsardzības
un glābšanas sistēmas izveidošanai laikposmā no 2005. līdz 2011.gadam"

VSS-1671_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.43 22.§).

 

 45.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par pirmsskolas iestāžu un skolu māsas profesijas standartu"

VSS-1647_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.43 29.§).

 

 46.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta profesijas standartu"

VSS-1648_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.43 30.§).

 

 47.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par sociologa profesijas standartu"

VSS-1649_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.43 31.§).

 

48.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu tehniskās
ekspluatācijas avionikas tehniķa profesijas standartu"

VSS-1650_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.43 32.§).

 

49.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu tehniskās
ekspluatācijas avionikas inženiera profesijas standartu"

VSS-1651_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.43 33.§).

 

50.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu tehniskās
ekspluatācijas mehānikas tehniķa profesijas standartu"

VSS-1652_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.43 34.§).

 

51.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par gaisa kuģu tehniskās
ekspluatācijas mehānikas inženiera profesijas standartu"

VSS-1653_______________________________________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2005.gada 17.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.43 35.§).

 

 

 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

 52.§

 Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā politikas plānošanas dokumenta
projekts, tiesību aktaprojekts vai informatīvais ziņojums, kas satur
infor­māciju dienesta vajadzībām, saskaņojams ar ministrijām un citām
institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā"

TA-1472_______________________________________________________

(E.Ektermane, M.Bičevskis, G.Veismane)

 1. Atbalstīt iesniegto instrukcijas projektu.

2. Valsts kancelejai:

2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Valsts kancelejai sagatavot Ministru prezidenta rīkojuma projektu par darba grupas izveidi, darba grupā iekļaujot pārstāvjus no Valsts kancelejas, Aizsardzības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Tieslietu ministrijas, kā arī no Satversmes aizsardzības biroja un Datu valsts inspekcijas, paredzot darba grupai uzdevumu – apkopot praksi dokumenta statusa "informācija dienesta vajadzībām" piešķiršanai un identificēt šādu dokumentu aprites problēmas, kā arī sagatavot priekšlikumus identificēto problēmu novēršanai;

2.2. sagatavoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un instrukcijas projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

 53.§

 Noteikumu projekts "Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas
Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas"

TA-1222________________________________________________________

(A.Straume, G.Veismane)

Jautājumu izskatīt nākamajā Valsts sekretāru sanāksmē.

 

54.§

 Noteikumu projekts "Noteikumi par 2006./2007.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

TA-1277_______________________________________________________

(A.Skrastiņš, I.Zalpētere, M.Bičevskis, I.Krūmane, A.Straume, I.Dreģe, B.Bāne, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas š.g. 5.jūnija sēdē.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz jautājuma izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē izvērtēt Bērnu un ģimenes lietu ministrijas priekšlikumu pagarināt pavasara brīvdienas par nedēļu uz vasaras brīvdienu rēķina un organizēt tās Lieldienu laikā, un sagatavoto izvērtējumu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

55.§

 Rīkojuma projekts "Par zemesgabalu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības
"Kurzemes ceļi" pamatkapitālā"

TA-1344______________________________________________________

(A.Bauers, E.Ektermane, A.Dobrājs, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai:
2.1. svītrot rīkojuma projekta pielikuma 10.punktu;
2.2. precizēto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 

56.§

 Rīkojuma projekts "Par privatizācijas ieņēmumu novirzīšanu
atlīdzību apmēra novērtēšanai un atlīdzību izmaksai"

TA-1279_______________________________________________________

(D.Vilkaste, K.Lore, E.Cilinskis, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrija uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 116.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Vides ministrijai:
3.1. precizēt paskaidrojuma rakstu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto;
3.2. rīkojuma projektu un precizēto paskaidrojuma rakstu iesniegt Valsts kancelejā.

 

 

 

Sanāksmi slēdz plkst.10:05

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību