Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 14.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 8.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 14.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-732, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.–2013.gadam""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2009-VSS-733, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.–2013.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2009-VSS-734, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Aizkraukles rajonā, uz kurām atrodas akciju sabiedrības "Latvenergo" objekti, saglabāšanu valsts īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2009-VSS-735, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Lūznavas Profesionālā vidusskola", Lūznavas pagasts, Rēzeknes rajons"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2009-VSS-736, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""  Finanšu ministrija       
1.6.  2009-VSS-737, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu (40.saraksts)"  Finanšu ministrija       
1.7.  2009-VSS-738, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumos Nr.271 "Noteikumi par tonnāžas nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu iekšzemes uzņēmumam""  Finanšu ministrija       
1.8.  2009-VSS-749, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.315 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2009-VSS-750, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.649 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2009-VSS-751, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.877 "Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2009-VSS-752, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetenci un kārtību, kādā veicama valsts ugunsdrošības uzraudzība un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2009-VSS-753, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret noziedzību, it īpaši tās organizētajās formās"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2009-VSS-754, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2009-VSS-755, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ūdeļu ielā 4, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2009-VSS-756, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumos Nr.147 "Rīgas Tehniskās koledžas nolikums""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.16.  2009-VSS-730, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" konsultatīvo padomi"  Kultūras ministrija       
1.17.  2009-VSS-739, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.18.  2009-VSS-740, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.19.  2009-VSS-745, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.20.  2009-VSS-746, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvās padomes drošības jautājumos nolikums"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2009-VSS-747, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.992 "Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu""  Satiksmes ministrija       
1.22.  VSS-748
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos"  Satiksmes ministrija       
1.23.  2009-VSS-757, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17.jūnija Regulas (EK) Nr.593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I), īstenošanas pasākumiem  Tieslietu ministrija       
1.24.  2009-VSS-758, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.36 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Tieslietas" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2009-VSS-759, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Tvaikoņu ielā 3, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"  Tieslietu ministrija       
1.26.  VSS-760
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Tieslietu ministrija       
1.27.  VSS-761
 
Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"  Tieslietu ministrija       
1.28.  VSS-762
 
Likumprojekts "Grozījums Valsts kontroles likumā"  Tieslietu ministrija       
1.29.  VSS-763
 
Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā"  Tieslietu ministrija       
1.30.  2009-VSS-741, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.443 "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2009-VSS-742, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma, un šīs tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2009-VSS-743, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija       
1.33.  2009-VSS-744, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai""  Zemkopības ministrija       
1.34.  VSS-731
 
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā attīstības plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" ir valsts noslēpuma objekts, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1805
 
Attīstības sadarbības politikas plāna projekts 2009.gadam  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1794
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.446 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""  Vides ministrija  Vides ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-303
TA-1317 
Noteikumu projekts "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai"  Ekonomikas ministrija  D.Merirands (Ekonomikas ministrija)  I.Ruško  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-1030
TA-195 
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums"  Ministru prezidents  M.Brencis (Finanšu ministrija)  A.Milzarājs  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-2081
TA-1098 
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Tieslietu ministrija  S.Mertena (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu