Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 19

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.19

2009.gada 14.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Ustubs

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas valsts sekretāre

I.Zalpētere

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Lieljuksis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

V.Reitere

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas nodaļas vadītāja p.i.

J.Stepiņš

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Ministru prezidenta biroja vadītāja

A.Zālīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija rīkojumā Nr.305 "Par Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm 2008.–2013.gadam""

VSS-732
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēs 2008.–2013.gadam"

VSS-733
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Aizkraukles rajonā, uz kurām atrodas akciju sabiedrības "Latvenergo" objekti, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-734
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Lūznavas Profesionālā vidusskola", Lūznavas pagasts, Rēzeknes rajons"

VSS-735
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 13.decembra noteikumos Nr.934 "Par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši funkcionālajām kategorijām""

VSS-736
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 21.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu (40.saraksts)"

VSS-737
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 25.jūnija noteikumos Nr.271 "Noteikumi par tonnāžas nodokļa maksātāja statusa piešķiršanu iekšzemes uzņēmumam""

VSS-738
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumos Nr.315 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""

VSS-749
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 25.septembra noteikumos Nr.649 "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Elektronisko sakaru direkcija" elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību""

VSS-750
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.877 "Valsts materiālo rezervju glabāšanas, uzskaites, atjaunināšanas, iznomāšanas, aizdošanas, realizācijas un norakstīšanas kārtība""

VSS-751
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts ugunsdrošības uzraudzības inspektoru kompetenci un kārtību, kādā veicama valsts ugunsdrošības uzraudzība un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontrole"

VSS-752
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret noziedzību, it īpaši tās organizētajās formās"

VSS-753
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
13.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"

VSS-754
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ūdeļu ielā 4, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-755
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 27.februāra noteikumos Nr.147 "Rīgas Tehniskās koledžas nolikums""

VSS-756
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera" konsultatīvo padomi"

VSS-730
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju piešķiršanu pašvaldībām, lai nodrošinātu iespēju pašvaldību bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus"

VSS-739
____________________________________

(E.Dreimane, L.Straujuma, M.Bičevskis, M.Lazdovskis, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 21.maijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par pašvaldībām""

VSS-740
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.895 "Jūrnieku sertificēšanas noteikumi""

VSS-745
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvās padomes drošības jautājumos nolikums"

VSS-746
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija, Ekonomikas ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.992 "Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu""

VSS-747
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos"

VSS-748
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17.jūnija Regulas (EK) Nr.593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Roma I), īstenošanas pasākumiem

VSS-757
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumos Nr.36 "Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Tieslietas" otrā individuālo projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

VSS-758
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Tvaikoņu ielā 3, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

VSS-759
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

VSS-760
____________________________________

(E.Dreimane, M.Lazdovskis, G.Veismane)

Tieslietu ministrija atsauc likumprojekta izsludināšanu.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā"

VSS-761
____________________________________

(E.Dreimane, M.Lazdovskis, G.Veismane)

Tieslietu ministrija atsauc likumprojekta izsludināšanu.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts kontroles likumā"

VSS-762
____________________________________

(E.Dreimane, M.Lazdovskis, G.Veismane)

Tieslietu ministrija atsauc likumprojekta izsludināšanu.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā"

VSS-763
____________________________________

(E.Dreimane, M.Lazdovskis, G.Veismane)

Tieslietu ministrija atsauc likumprojekta izsludināšanu.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.443 "Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām""

VSS-741
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām tirdzniecības vietai, kur pārdod mājas (istabas) dzīvnieku barības maisījumus no atvērta oriģinālā iepakojuma, un šīs tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību"

VSS-742
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.529 "Veterinārās prasības buļļu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""

VSS-743
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai""

VSS-744
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā attīstības plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas saskaņā ar likumu "Par valsts noslēpumu" ir valsts noslēpuma objekts, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā"

VSS-731
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Valsts kancelejai instrukcijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi.
 

Atsaucamie projekti

35.§

Attīstības sadarbības politikas plāna projekts 2009.gadam

VSS-1805
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 30.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ārlietu ministrijas plāna projektu (prot. Nr.43 4.§).
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumos Nr.446 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""

VSS-1794
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 30.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.43 20.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

37.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai"

VSS-1794
TA-1317 ____________________________________

(A.Matīss, M.Lazdovskis, L.Straujuma, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. divu nedēļu laikā noteikumu projektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
38.§
Likumprojekts "Valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas likums"

VSS-1794
TA-195 ____________________________________

(M.Bičevskis, M.Brencis, M.Lazdovskis, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 135.punktu likumprojekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Finanšu ministrijai:
3.1. izvērtēt Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto un attiecīgi precizēt likumprojektu;
3.2. likumprojektu atkārtoti saskaņot ar Tieslietu ministriju;
3.3. precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"

VSS-1794
TA-1098 ____________________________________

(I.Garā, M.Lazdovskis, I.Zalpētere, M.Bičevskis, L.Straujuma, D.Lucaua, I.Šimanska, A.Ploriņš, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju, pieaicinot biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" pārstāvi, izvērtēt Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.61 46.§ 2.punkts) dotā uzdevuma aktualitāti un, ja nepieciešams, noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu.
 

Informatīvie jautājumi

40.§

Par š.g. 13.maijā prezentēto valsts aģentūru tiesiskā regulējuma un finansēšanas modeli

VSS-1794
TA-1098 ____________________________________

(M.Bičevskis, M.Lazdovskis, L.Straujuma, I.Zalpētere, N.Freivalds, A.Ploriņš, A.Matīss, B.Pētersone, G.Veismane)

1. Konceptuāli atbalstīt Finanšu ministrijas valsts sekretāra M.Bičevska piedāvāto un Valsts kancelejas š.g. 13.maijā prezentēto valsts aģentūru tiesiskā regulējuma un finansēšanas modeļa pilnveidošanu:
1.1. aģentūras statuss maināms no "budžeta iestāde" uz "budžeta finansēta institūcija";
1.2. valsts budžetā atspoguļojama dotācija, ja tāda ir, bet valsts budžetā vairs nav jāplāno aģentūras ieņēmumi/izdevumi nākamajam gadam;
1.3. pašu ieņēmumu atlikums gada beigās pāriet uz nākamo gadu (bet ne dotācijas atlikums);
1.4. finansēšanas plāns aģentūrai sastādāms tikai par dotāciju;
1.5. aģentūras budžetu un ieņēmumu izlietojumu apstiprina Ministru kabinets;
1.6. maksas pakalpojumu cenrādi apstiprina Ministru kabinets;
1.7. atskaitīšanās prasības nosakāmas tādas pašas kā budžeta iestādei (gan par dotāciju, gan pašu ieņēmumiem).
2. Valsts kancelejai sagatavot attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 19.maija sēdē.
 
41.§
Par ministriju un budžeta resoru funkciju apkopojumu

VSS-1794
TA-1098 ____________________________________

(V.Stūris, A.Matīss, S.Zvidriņa, B.Pētersone, L.Straujuma, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai sagatavoto prezentāciju elektroniski nosūtīt ministriju valsts sekretāriem.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:35

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību