Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 16.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 10.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 16.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1064, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību aizsardzības un militāro attiecību jomā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-1065, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Stūrmaņi" Olaines pagastā, Olaines novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2009-VSS-1066, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par būvju Rīgā, Slokas ielā 37a, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2009-VSS-1067, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2009-VSS-1068, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Brocēnos, Brocēnu novadā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2009-VSS-1069, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2009-VSS-1070, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"  Finanšu ministrija       
1.8.  VSS-1071
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus"  Finanšu ministrija       
1.9.  2009-VSS-1072, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  2009-VSS-1073, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""  Finanšu ministrija       
1.11.  2009-VSS-1074, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā"  Finanšu ministrija       
1.12.  VSS-1060
 
Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2009-VSS-1061, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  VSS-1075
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas un speciālas atļaujas (licences) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai izsniegšanu"  Kultūras ministrija       
1.15.  2009-VSS-1076, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.16.  2009-VSS-1062, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos Nr.622 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2009-VSS-1063, Likumprojekts  Likumprojekts "Bīstamo kravu aprites likums"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2009-VSS-1082, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"  Vides ministrija       
1.19.  2009-VSS-1083, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.janvāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā""  Vides ministrija       
1.20.  2009-VSS-1084, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""  Vides ministrija       
1.21.  2009-VSS-1085, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"  Vides ministrija       
1.22.  2009-VSS-1077, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.23.  VSS-1078
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2009-VSS-1079, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.277 "Noteikumi par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2009-VSS-1080, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.407 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.26.  VSS-1081
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-157
 
Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra instrukcijā Nr.20 "Normatīvā akta projekta anotācijas aizpildīšanas kārtība""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  TA-2678  Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem turpmākai rīcībai saistībā ar darbdienu pārcelšanu  Labklājības ministrija  I.Vjakse (Labklājības ministrija)  L.Vītola  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-2078
TA-2153 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.1002 "Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība""  Tieslietu ministrija  A.Kveska (Tieslietu ministrija)  O.Geitus-Eitvina  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-508
TA-3512 
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"  Aizsardzības ministrija  A.Zikmane (Tieslietu ministrija)  A.Gavare  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2053  Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.    Par Microsoft licenču atjaunošanu    U.Bisenieks (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)  A.Laurinovičs   
Skatīt protokolu