Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.27

2009.gada 16.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Z.Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Bundulis

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

J.Strīķe

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

M.Priede

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:15

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Čehijas Republikas Aizsardzības ministrijas līgumu par sadarbību aizsardzības un militāro attiecību jomā"

VSS-1064
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai protokollēmuma projektu, noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Stūrmaņi" Olaines pagastā, Olaines novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1065
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par būvju Rīgā, Slokas ielā 37a, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

VSS-1066
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai"

VSS-1067
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Brocēnos, Brocēnu novadā"

VSS-1068
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"

VSS-1069
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā vadošā iestāde, sertifikācijas iestāde, sadarbības iestāde vai atbildīgā iestāde veic pārbaudi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētā projekta īstenošanas vietā"

VSS-1070
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem pārvaldes lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus"

VSS-1071
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Valsts kontroli un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā"

VSS-1072
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 24.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

VSS-1073
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā"

VSS-1074
____________________________________

(E.Dreimane, S.Zvidriņa, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Risinājumu darbnīca" un biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts drošības iestāžu likumā"

VSS-1060
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"

VSS-1061
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par apraides atļaujas un speciālas atļaujas (licences) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai izsniegšanu"

VSS-1075
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Konkurences padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

VSS-1076
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 23.augusta noteikumos Nr.622 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslām, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē""

VSS-1062
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
17.§
Likumprojekts "Bīstamo kravu aprites likums"

VSS-1063
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
18.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm"

VSS-1082
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.janvāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par visa izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu (īpatsvaru) un termiņiem, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un veidlapu paraugiem, prasībām, kas komercsabiedrībai jāizpilda, lai tā tiktu reģistrēta kā iepakojuma apsaimniekotājs, iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem un izņēmumiem attiecībā uz smago metālu saturu iepakojumā""

VSS-1083
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""

VSS-1084
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Zemnieku saeima" un nodibinājums "Latvijas Dabas fonds" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem"

VSS-1085
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

VSS-1077
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""

VSS-1078
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.277 "Noteikumi par atliekvielu kontroli un tās finansēšanas kārtību""

VSS-1079
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.407 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi""

VSS-1080
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1081
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

27.§

Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra instrukcijā Nr.20 "Normatīvā akta projekta anotācijas aizpildīšanas kārtība""

VSS-157
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 29.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja instrukcijas projektu (prot. Nr.4 43.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

28.§

Informatīvais ziņojums par priekšlikumiem turpmākai rīcībai saistībā ar darbdienu pārcelšanu

TA-2678 ____________________________________

(R.Beinarovičs, I.Lipskis, L.Vancāne, A.Teikmanis, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Labklājības ministrijas sniegto informāciju un atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumam, precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.2. un 3.3.apakšpunktā ietvertos grozījumus Darba likumā, paredzot, ka tie attiecināmi arī uz privāto sektoru, un precizēto protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Darba devēju konfederācija neiebilst pret šo Tieslietu ministrijas priekšlikumu;
2.2. precizēto un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.1002 "Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība""

TA-2153 ____________________________________

(M.Lazdovskis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. ņemot vērā Finanšu ministrijas izteikto iebildumu, precizēt noteikumu projekta anotāciju, paredzot, ka noteikumu projekts īstenojams Valsts zemes dienesta rīcībā esošo cilvēkresursu ietvaros;
2.2. noteikumu projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"

TA-3512 ____________________________________

(I.Bergmane, J.Piešiņš, M.Lazdovskis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. precizēt likumprojekta anotācijas III sadaļu, paredzot, ka likumprojekts 2009.gadā īstenojams esošo budžeta līdzekļu ietvaros;
2.2. likumprojektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar Tieslietu ministrijas sagatavotajiem grozījumiem Rāznas nacionālā parka likumā, likumā "Par 1971.gada 2.februāra Konvenciju par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi" un Teiču dabas rezervāta likumā.
 

Informatīvie jautājumi

31.§

Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-2053 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
 
32.§
Par Microsoft licenču atjaunošanu

 ____________________________________

(A.Laurinovičs, J.Bundulis, G.Puķītis, M.Lazdovskis, A.Siliņš, U.Bisenieks, A.Teikmanis, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto informāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus par Microsoft programmatūras licencēšanas situāciju valsts pārvaldē.
2. Atzīmēt, ka uzņēmums "Microsoft Latvia" ar Valsts kancelejas starpniecību nosūtīs ministrijām informāciju par Microsoft programmatūras licenču izmaksām.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:10

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību