Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 23.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 17.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 23.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1091, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-1095, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas iemaksu skalu 2010.–2012.gadam  Ārlietu ministrija       
1.3.  2009-VSS-1096, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes pagasta Smiltenes novadā; Launkalnes pagasta Smiltenes novadā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2009-VSS-1097, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Zivju audzētava Sērene" Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2009-VSS-1098, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.908 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2009.gadam""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2009-VSS-1099, Likumprojekts  Likumprojekts "Par 2009.gada 26.janvārī Bonnā parakstīto Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras Statūtu apstiprināšanu"  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2009-VSS-1107, MK noteikumu projekts  Noteikumu ptojekts "Noteikumi par valsts budžeta finansētas institūcijas dalību Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu projektu īstenošanā citā valstī, ja veic šo programmu darbības laukam atbilstīgas funkcijas"  Finanšu ministrija       
1.8.  2009-VSS-1086, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2009-VSS-1108, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izglītības kvalitātei" rīcības plāna 2007.–2009.gadam īstenošanu par laika posmu no 2008.gada 1.septembra līdz 2009.gada 1.septembrim  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2009-VSS-1092, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumā Nr.355 "Par Sociālo pakalpojumu pārvaldes likvidāciju""  Labklājības ministrija       
1.11.  2009-VSS-1093, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumu Nr.785 "Sociālo pakalpojumu pārvaldes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Labklājības ministrija       
1.12.  2009-VSS-1094, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.307 "Noteikumi par Sociālo pakalpojumu pārvaldes pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Labklājības ministrija       
1.13.  2009-VSS-1100, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 17.decembra rīkojuma Nr.810 "Par koncepciju par elektroniskās vēlēšanu sistēmas izveidi" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.14.  2009-VSS-1087, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2009-VSS-1088, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2009-VSS-1089, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas centru un aviācijas medicīnas ekspertu sertificēšanas kārtība"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2009-VSS-1090, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""  Veselības ministrija       
1.18.  2009-VSS-1101, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides ministrija       
1.19.  2009-VSS-1102, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.20.  2009-VSS-1103, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.470 "Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārai ražošanai un tiešai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā""  Zemkopības ministrija       
1.21.  2009-VSS-1104, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu"  Zemkopības ministrija       
1.22.  2009-VSS-1105, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas paredzēti cilvēku patēriņam, to ievešanai Eiropas Savienībā un tirdzniecībai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2009-VSS-1106, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālista apmācības, sertifikāta, kā arī apliecības dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai izsniegšanas un anulēšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1718
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (193.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1902
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (195.saraksts)"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-12
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 9.augusta rīkojumā Nr.458 "Par nekustamo īpašumu Dobelē, Muldavas ielā 14""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-25
 
Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija  Labklājības ministrija (Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija)    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.5.  2009-VSS-26, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā"  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija  Labklājības ministrija (Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija)     
2.6.  VSS-27
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""  Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija  Labklājības ministrija (Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija)    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.7.  2009-VSS-72, SAN-2518, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā"  Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija     
2.8.  VSS-109
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.septembra rīkojumā Nr.705 "Par politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu apstiprināšanu""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  2009-VSS-8, SAN-2513, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.10.  VSS-853
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr.210 "Par Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.11.  2009-VSS-1972, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-418
TA-2325 
Noteikumu projekts "Personas, kurai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts procesuāls piespiedu līdzeklis, īpašuma nodošanas un aizsardzības kārtība"  Tieslietu ministrija  I.Gratkovska (Tieslietu ministrija)  I.Ezerkalne  Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-772
TA-2337 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu""  Tieslietu ministrija  A.Zikmane (Tieslietu ministrija)  M.Bergmane I.Bite-Perceva V.Reitere  Izskatīts VSS un jautājums noraidīts 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Latvijas prioritātes Zviedrijas prezidentūrā    I.Juhansone (Ārlietu ministrija)      
Skatīt protokolu