Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.28

2009.gada 23.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

E.Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

K.Vāgnere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


J.Jansons

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Skujiņa

Veselības ministrijas valsts sekretārs

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

J.Strīķe

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece

V.Reitere

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas departamenta direktors

J.Stepiņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Noteikumu projekts "Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem"

VSS-1091
____________________________________

(E.Dreimane, D.Lucaua, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Informatīvais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas iemaksu skalu 2010.–2012.gadam

VSS-1095
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ārlietu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Smiltenes lauksaimniecības tehnikums" Smiltenes pagasta Smiltenes novadā; Launkalnes pagasta Smiltenes novadā"

VSS-1096
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Zivju audzētava Sērene" Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā"

VSS-1097
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumos Nr.908 "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2009.gadam""

VSS-1098
____________________________________

(E.Dreimane, A.Ļubļina-Goldmane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
6.§
Likumprojekts "Par 2009.gada 26.janvārī Bonnā parakstīto Starptautiskās Atjaunojamo energoresursu aģentūras Statūtu apstiprināšanu"

VSS-1099
____________________________________

(E.Dreimane, A.Ļubļina-Goldmane, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Satiksmes ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta finansētas institūcijas dalību Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu projektu īstenošanā citā valstī, ja veic šo programmu darbības laukam atbilstīgas funkcijas"

VSS-1107
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Latvijas Republikas Saeimas un Tiesībsarga viedokli par noteikumu projektu.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā"

VSS-1086
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
9.§
Informatīvais ziņojums par izglītības sistēmas informatizācijas programmas "Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izglītības kvalitātei" rīcības plāna 2007.–2009.gadam īstenošanu par laika posmu no 2008.gada 1.septembra līdz 2009.gada 1.septembrim

VSS-1108
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rīkojumā Nr.355 "Par Sociālo pakalpojumu pārvaldes likvidāciju""

VSS-1092
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumu Nr.785 "Sociālo pakalpojumu pārvaldes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1093
____________________________________

(E.Dreimane, R.Beinarovičs, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai papildināt anotāciju ar informāciju par anotācijas III sadaļu un līdz 2009.gada 27.jūlijam plkst.9.00 precizēto anotāciju elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 25.aprīļa noteikumu Nr.307 "Noteikumi par Sociālo pakalpojumu pārvaldes pakalpojumu cenrādi" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1094
____________________________________

(E.Dreimane, R.Beinarovičs, M.Bičevskis, G.Veismane)

1. Labklājības ministrijai papildināt anotāciju ar informāciju par anotācijas III sadaļu un līdz 2009.gada 27.jūlijam plkst.9.00 precizēto anotāciju elektroniski iesniegt Valsts kancelejā.
2. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 17.decembra rīkojuma Nr.810 "Par koncepciju par elektroniskās vēlēšanu sistēmas izveidi" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-1100
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija lūgs Centrālās vēlēšanu komisijas viedokli par rīkojuma projektu.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1087
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
15.§
Noteikumu projekts "Riteņu transportlīdzekļu un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi"

VSS-1088
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas centru un aviācijas medicīnas ekspertu sertificēšanas kārtība"

VSS-1089
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""

VSS-1090
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""

VSS-1101
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Vides ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""

VSS-1102
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumos Nr.470 "Higiēnas prasības augu izcelsmes produktu primārai ražošanai un tiešai piegādei galapatērētājam nelielā apjomā""

VSS-1103
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu"

VSS-1104
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes produktiem, kas paredzēti cilvēku patēriņam, to ievešanai Eiropas Savienībā un tirdzniecībai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm"

VSS-1105
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
23.§
Noteikumu projekts "Dzīvnieku vērtēšanas, pārraudzības, mākslīgās apsēklošanas, olšūnu un embriju pārstādīšanas speciālista apmācības, sertifikāta, kā arī apliecības dzīvnieku pārraudzības un mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai izsniegšanas un anulēšanas kārtība"

VSS-1106
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

24.§

Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (193.saraksts)"

VSS-1718
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 16.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.41 14.§).
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai (195.saraksts)"

VSS-1902
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2008.gada 27.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.47 18.§).
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 1995.gada 9.augusta rīkojumā Nr.458 "Par nekustamo īpašumu Dobelē, Muldavas ielā 14""

VSS-12
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 8.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.1 20.§).
 
27.§
Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā"

VSS-25
____________________________________

(R.Beinarovičs, G.Veismane)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2009.gada 8.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.1 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 24.augustam.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts sociālo pabalstu likumā"

VSS-26
____________________________________

(R.Beinarovičs, G.Veismane)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2009.gada 8.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.1 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 24.augustam.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

VSS-27
____________________________________

(R.Beinarovičs, G.Veismane)

Ņemot vērā Labklājības ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2009.gada 8.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.1 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 24.augustam.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījums Ministru kabineta iekārtas likumā"

VSS-72
____________________________________

(J.Jansons, G.Veismane)

Ņemot vērā Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas 2009.gada 8.jūlija vēstulē Nr.13.1-03/4743 minēto, neatsaukt 2009.gada 15.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta likumprojektu (prot. Nr.2 45.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 15.septembrim.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 18.septembra rīkojumā Nr.705 "Par politikas plānošanas sistēmas attīstības pamatnostādņu apstiprināšanu""

VSS-109
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 22.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.3 23.§).
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-8
____________________________________

(A.Ploriņš, G.Veismane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2009.gada 8.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.1 26.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 7.augustam.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr.210 "Par Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu""

VSS-853
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 4.jūnija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.22 40.§).
 
34.§
Noteikumu projekts "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"

VSS-1972
____________________________________

(D.Lucaua, G.Veismane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2009.gada 15.jūlija vēstulē Nr.2.2.-1/2/2947 minēto, neatsaukt 2008.gada 4.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.48 44.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 1.oktobrim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

35.§

Noteikumu projekts "Personas, kurai piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts procesuāls piespiedu līdzeklis, īpašuma nodošanas un aizsardzības kārtība"

TA-2325 ____________________________________

(I.Skujiņa, E.Dreimane, G.Veismane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu""

TA-2337 ____________________________________

(I.Bergmane, M.Grīnhofa, J.Jansons, E.Dreimane, I.Mēkons, A.Teikmanis, G.Veismane)

1. Atbalstīt iesniegto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts kanceleju viedokli par likuma "Par Eiropas konvenciju par Starptautisko komercšķīrējtiesu" 2.pantu un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt likumprojekta redakciju;
2.2. Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Informatīvie jautājuni

37.§

Latvijas prioritātes Zviedrijas prezidentūrā

 ____________________________________

(G.Japiņa, E.Dreimane, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju par Latvijas valsts prioritātēm un Latvijai būtiskiem nozaru jautājumiem Zviedrijas prezidentūras laikā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:50

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību