Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 13.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 7.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 13.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1205, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada domei"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2009-VSS-1206, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2009-VSS-1207, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2009-VSS-1213, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par koncesijas procedūras paziņojumu saturu, to iesniegšanas kārtību un paziņojumu veidlapu paraugiem"  Finanšu ministrija       
1.5.  2009-VSS-1214, MK noteikumu projekts  Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2009-VSS-1215, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""  Finanšu ministrija       
1.7.  2009-VSS-1216, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.103 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs sakaru virsnieka statusā""  Finanšu ministrija       
1.8.  2009-VSS-1217, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā"  Finanšu ministrija       
1.9.  2009-VSS-1218, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"  Finanšu ministrija       
1.10.  VSS-1194
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.584 "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu""  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2009-VSS-1195, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par pasu izsniegšanu"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2009-VSS-1196, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.639 "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2009-VSS-1197, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju""  Iekšlietu ministrija       
1.14.  2009-VSS-1198, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 27.februāra rīkojuma Nr.104 "Par Latvijas Policijas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Iekšlietu ministrija       
1.15.  2009-VSS-1199, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2009-VSS-1200, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.17.  2009-VSS-1201, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.18.  2009-VSS-1202, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm""  Iekšlietu ministrija       
1.19.  2009-VSS-1203, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tiesu varu""  Iekšlietu ministrija       
1.20.  2009-VSS-1204, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.21.  2009-VSS-1186, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.22.  2009-VSS-1187, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.23.  2009-VSS-1188, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2005.–2014.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.24.  2009-VSS-1189, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.marta rīkojumā Nr.137 „Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005.–2014.gadam”"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.25.  2009-VSS-1190, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts valodas politikas programmā 2006.–2010.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.26.  2009-VSS-1191, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.770 „Par Valsts valodas politikas programmu 2006.–2010.gadam”"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.27.  2009-VSS-1192, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.498 "Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.28.  2009-VSS-1193, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu profesionālajām organizācijām, kuru izsniegtos profesionālās izglītības un kvalifikācijas dokumentus atzīst Latvijas Republikā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.29.  2009-VSS-1209, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kritisku valsts informācijas sistēmu un valsts informācijas sistēmu savietotāju aizsardzības prasības"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.30.  VSS-1210
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.158 "Speciālo aviācijas darbu licencēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.31.  2009-VSS-1184, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atbildīgo lībiešu (līvu) organizāciju atzinuma sniegšanai par personas etnisko izcelsmi"  Tieslietu ministrija       
1.32.  2009-VSS-1208, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"  Veselības ministrija       
1.33.  2009-VSS-1185, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sākotnējā plūdu riska novērtējumā, iespējamo plūdu postījumu vietu kartēs, plūdu riska kartēs un plūdu riska pārvaldības plānā sniedzamās informācijas saturu un veidu, kā arī papildu informāciju, kas iekļaujama, atjaunojot minētos dokumentus"  Vides ministrija       
1.34.  2009-VSS-1211, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Labturības prasības cāļu turēšanai un izmantošanai gaļas ražošanai"  Zemkopības ministrija       
1.35.  2009-VSS-1212, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-117
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu""  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-139
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  VSS-140
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.septembra noteikumos Nr.399 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)""  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  VSS-141
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-120
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par prakses ārstiem""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-124
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-582
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.755 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-159
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-161
 
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.10.  2009-VSS-162, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī"  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-2037
TA-2478 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 12.marta rīkojumā Nr.134 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  D.Zepa  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-2045
TA-2680 
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts meži", Zvārtavas pagasts, Valkas novads"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-1845
TA-2419 
Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem tiesību aktiem dopinga vielu un to saturošu produktu aprites ierobežošanas jomā un grozījumiem attiecīgajos tiesību aktos   Izglītības un zinātnes ministrija  L.Kozlovska (Izglītības un zinātnes ministrija)  L.Gulbe  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-2814  Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
4.2.  TA-2795  Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu