Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.31

2009.gada 13.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

A.Ploriņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles daļas vadītājs

J.Gustiņš

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

M.Priede

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

M.Heislere-Celma

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās vietā - Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada domei"

VSS-1205
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību saskaņojamos tirdzniecības veidos"

VSS-1206
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Latvijas Tirgotāju asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu""

VSS-1207
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par koncesijas procedūras paziņojumu saturu, to iesniegšanas kārtību un paziņojumu veidlapu paraugiem"

VSS-1213
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"

VSS-1214
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""

VSS-1215
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 21.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.103 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem, kuri pilda dienesta pienākumus ārvalstīs sakaru virsnieka statusā""

VSS-1216
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Pārapdrošināšanas likumā"

VSS-1217
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā"

VSS-1218
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.oktobra rīkojumā Nr.584 "Par elektroniskās pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības prioritāro projektu sarakstu""

VSS-1194
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par pasu izsniegšanu"

VSS-1195
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumos Nr.639 "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1196
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.995 "Noteikumi par tiešās pārvaldes iestāžu ierēdņu, darbinieku un amatpersonu un Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas darbinieku darba samaksas sistēmu un kvalifikācijas pakāpēm, kā arī ierēdņu pabalstiem un kompensāciju""

VSS-1197
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 27.februāra rīkojuma Nr.104 "Par Latvijas Policijas akadēmijas Satversmes apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-1198
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

VSS-1199
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""

VSS-1200
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

VSS-1201
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
18.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts nozīmes izglītības, kultūras un zinātnes objektiem un nacionālajām sporta bāzēm""

VSS-1202
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
19.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tiesu varu""

VSS-1203
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija, Vides ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.240 "Iekšlietu ministrijas nolikums""

VSS-1204
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem""

VSS-1186
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem""

VSS-1187
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts valodas politikas pamatnostādnēs 2005.–2014.gadam"

VSS-1188
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 2.marta rīkojumā Nr.137 „Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2005.–2014.gadam”"

VSS-1189
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts valodas politikas programmā 2006.–2010.gadam"

VSS-1190
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.oktobra rīkojumā Nr.770 „Par Valsts valodas politikas programmu 2006.–2010.gadam”"

VSS-1191
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.498 "Kārtība, kādā veicama valsts pētījumu programmu īstenošanai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma kontrole""

VSS-1192
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Eiropas Savienības un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu profesionālajām organizācijām, kuru izsniegtos profesionālās izglītības un kvalifikācijas dokumentus atzīst Latvijas Republikā"

VSS-1193
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Kritisku valsts informācijas sistēmu un valsts informācijas sistēmu savietotāju aizsardzības prasības"

VSS-1209
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija lūgs Latvijas Bankas viedokli par noteikumu projektu.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumos Nr.158 "Speciālo aviācijas darbu licencēšanas kārtība""

VSS-1210
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbildīgo lībiešu (līvu) organizāciju atzinuma sniegšanai par personas etnisko izcelsmi"

VSS-1184
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs līvu (lībiešu) savienības "Līvõd Īt" viedokli par noteikumu projektu.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Veselības ministrijas valdījumā"

VSS-1208
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 24.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākotnējā plūdu riska novērtējumā, iespējamo plūdu postījumu vietu kartēs, plūdu riska kartēs un plūdu riska pārvaldības plānā sniedzamās informācijas saturu un veidu, kā arī papildu informāciju, kas iekļaujama, atjaunojot minētos dokumentus"

VSS-1185
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
34.§
Noteikumu projekts "Labturības prasības cāļu turēšanai un izmantošanai gaļas ražošanai"

VSS-1211
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)""

VSS-1212
____________________________________

(I.Gailīte, G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

36.§

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par valsts nodevu par personas apliecību un pasu izsniegšanu""

VSS-117
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 29.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.4 6.§).
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumos Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""

VSS-139
____________________________________

(M.Gruškevics, G.Veismane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2009.gada 29.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.4 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz š.g. 21.augustam.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 13.septembra noteikumos Nr.399 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)""

VSS-140
____________________________________

(M.Gruškevics, G.Veismane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2009.gada 29.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.4 8.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz š.g. 21.augustam.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts" pamatkapitālā"

VSS-141
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 29.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.4 20.§).
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par prakses ārstiem""

VSS-120
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 29.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.4 26.§).
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-124
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 29.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.4 31.§).
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.755 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana""

VSS-582
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 9.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 51.§).
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis""

VSS-159
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 29.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteikumu projektu (prot. Nr.4 45.§).
 
44.§
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"

VSS-161
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 29.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumprojektu (prot. Nr.4 47.§).
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas kārtības rullī"

VSS-162
____________________________________

(A.Vilks, G.Veismane)

Ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšlikumu, neatsaukt 2009.gada 29.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumprojektu (prot. Nr.4 48.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz š.g. 21.augustam.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

46.§

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 12.marta rīkojumā Nr.134 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""

VSS-162
TA-2478 ____________________________________

(K.Lore, S.Zvidriņa, M.Lazdovskis, G.Veismane)

1. Neatbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Kultūras ministrijai sagatavot rīkojuma projektu par atteikumu nodot privatizācijai noliktavas ēku (būves kadastra apzīmējums 0100 092 0021 094) Šmerļa ielā 5, Rīgā un kopā ar dokumentiem, kas apliecina noliktavas ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 092 0021 094) Šmerļa ielā 5, Rīgā piekritību valstij, iesniegt Ekonomikas ministrijā.
3. Ekonomikas ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minēto rīkojuma projektu un rīkojuma projektu "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 12.marta rīkojumā Nr.134 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"" iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Valsts meži", Zvārtavas pagasts, Valkas novads"

VSS-162
TA-2680 ____________________________________

(K.Lore, M.Lazdovskis, A.Matīss, I.Gailīte, G.Veismane)

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai mēneša laikā:
2.1. kopīgi ar Tieslietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu atkārtoti izvērtēt vai uz Valkas novada Zvārtavas pagastā esošā nekustamā īpašuma "Valsts meži" atrodas zemes īpašumam nepiederošas trīs būves (ceļi);
2.2. pēc šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā jautājuma izvērtēšanas iesniegt Valsts kancelejā informāciju par rīkojumu projekta turpmāko virzību.
 
48.§
Informatīvais ziņojums par nepieciešamajiem priekšlikumiem tiesību aktiem dopinga vielu un to saturošu produktu aprites ierobežošanas jomā un grozījumiem attiecīgajos tiesību aktos

VSS-162
TA-2419 ____________________________________

(M.Gruškevics, I.Pētersone, L.Kozlovska, I.Gailīte, D.Biseniece, G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1. ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto, papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Izglītības un zinātnes ministrijai noteiktā termiņā kopīgi ar Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju ar Ministru prezidenta 2007.gada 26.novembra rīkojumu Nr.595 izveidotās darba grupas ietvaros sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus dopinga vielu aprites ierobežošanai Latvijā;
2.2. ņemot vērā sanāksmē atbalstīto priekšlikumu neveidot starpinstitucionālu dopinga vielu aprites ierobežošanas padomi, kopīgi ar Iekšlietu ministriju izvērtēt jautājumu par institūciju, kurai tiks uzticētas nepieciešamās funkcijas, lai veicinātu dopinga vielu aprites ierobežošanu Latvijā, un attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu;
2.3. precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

49.§

Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

VSS-162
TA-2814 ____________________________________

(A.Matīss, G.Veismane)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai papildināt informatīvā ziņojuma pielikumu ar informāciju par norādītās kustamās mantas vērtību un līdz š.g. 19.augustam iesniegt to Valsts kancelejā.
 
50.§
Par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

VSS-162
TA-2795 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties valsts aģentūrā "Lietišķo sporta veidu centrs "Kleisti"".
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību