Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 8.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 2.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 8.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1441, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-1442
 
Noteikumu projekts "Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra nolikums"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2009-VSS-1457, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses"  Ārlietu ministrija       
1.4.  2009-VSS-1430, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2009-VSS-1431, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2009-VSS-1432, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.7.  2009-VSS-1433, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Rīgā, Eksporta ielā 6-20, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.8.  2009-VSS-1434, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.875 "Kārtība, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām""  Finanšu ministrija       
1.9.  2009-VSS-1443, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām, kas nepieciešamas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas noskaidrošanai, un rīcību, konstatējot personu, mantu vai dokumentu, par kuru ziņas ir iekļautas sistēmā"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2009-VSS-1444, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ugunsdzēsēji" Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2009-VSS-1445, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  2009-VSS-1439, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2009-VSS-1440, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumu Nr.286 "Noteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošo koledžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2009-VSS-1436, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu""  Kultūras ministrija       
1.15.  2009-VSS-1435, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība"  Labklājības ministrija       
1.16.  2009-VSS-1452, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2009-VSS-1453, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A12 (maršruts E22) Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) posma Jēkabpils–Varakļāni rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2009-VSS-1454, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2009-VSS-1455, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2009-VSS-1456, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu pretapaugšanas sistēmu izmantošanu"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2009-VSS-1466, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija       
1.22.  2009-VSS-1458, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas noteikumi"  Tieslietu ministrija       
1.23.  2009-VSS-1459, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2009-VSS-1460, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.25.  2009-VSS-1461, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.26.  2009-VSS-1462, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2009-VSS-1463, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2009-VSS-1464, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"   Tieslietu ministrija       
1.29.  2009-VSS-1437, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā"  Veselības ministrija       
1.30.  2009-VSS-1438, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par koncepcijas "Normatīvo aktu sistēma veselības aizsardzības jomā" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Veselības ministrija       
1.31.  2009-VSS-1446, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2009-VSS-1447, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"  Zemkopības ministrija       
1.33.  2009-VSS-1448, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevām bioloģiskās lauksaimniecības jomā"  Zemkopības ministrija       
1.34.  2009-VSS-1449, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums"  Zemkopības ministrija       
1.35.  2009-VSS-1450, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.585 "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā""  Zemkopības ministrija       
1.36.  2009-VSS-1451, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"  Zemkopības ministrija       
1.37.  VSS-1465
 
Koncepcijas projekts par valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas vienkāršošanu  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-535
 
Likumprojekts "Grozījums Mobilizācijas likumā"  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija     Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-116
 
Informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgā A kategorijas ugunsdzēsības depo būvniecības nodrošināšanai   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  2009-VSS-83, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi "Rīgas brīvostas likumā""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.4.  2009-VSS-84, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi "Ventspils brīvostas likumā""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.5.  2009-VSS-167, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Budišķi-1", Tabores pagastā, Daugavpils rajonā saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  VSS-453
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu"  Vides ministrija  Vides ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-817
 
Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1027
TA-3318 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas""  Tieslietu ministrija  M.Baumane (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-3139  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-3404  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu   Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Izskatīts VSS 
4.3.  TA-3482  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Valsts kanceleja  Valsts kanceleja    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu