Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.38

2009.gada 8.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās


E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Gaugers

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


J.Jansons

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

N.Freivalds

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Ungārijas Republikas Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības jomā"

VSS-1441
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai protokollēmuma projektu, noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Rekrutēšanas un Jaunsardzes centra nolikums"

VSS-1442
____________________________________

(M.Lazdovskis, J.Sārts, E.Dreimane)

1. Noteikumu projektu neizsludināt.
2. Atzīmēt, ka Aizsardzības ministrija sagatavoto noteikumu projektu iesniegs Ministru kabinetā, lūdzot to pasludināt par Ministru kabineta lietu.
 
3.§
Likumprojekts "Par Pamatnolīgumu par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses"

VSS-1457
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ārlietu ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 24.februāra noteikumos Nr.198 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

VSS-1430
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

VSS-1431
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Konkurences padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi""

VSS-1432
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Rīgā, Eksporta ielā 6-20, pārdošanu"

VSS-1433
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumos Nr.875 "Kārtība, kādā ziņo par PHARE programmas un Pārejas programmas vadībā konstatētajām neatbilstībām""

VSS-1434
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām, kas nepieciešamas personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas noskaidrošanai, un rīcību, konstatējot personu, mantu vai dokumentu, par kuru ziņas ir iekļautas sistēmā"

VSS-1443
____________________________________

(M.Gruškevics, E.Dreimane)

1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija un Veselības ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ugunsdzēsēji" Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā"

VSS-1444
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un citiem noziedzīgiem nodarījumiem"

VSS-1445
____________________________________

(M.Gruškevics, E.Dreimane)

1. Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Vides ministrija un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
12.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-1439
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumu Nr.286 "Noteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā esošo koledžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem""

VSS-1440
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 26.augusta noteikumos Nr.474 "Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu""

VSS-1436
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu apmēra pārskatīšanas kārtība"

VSS-1435
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1452
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa A12 (maršruts E22) Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) posma Jēkabpils–Varakļāni rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1453
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) – Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1454
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza–Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1455
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu, rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģu pretapaugšanas sistēmu izmantošanu"

VSS-1456
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
21.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"

VSS-1466
____________________________________

(M.Gruškevics, E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai protokollēmuma projektu, likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
22.§
Noteikumu projekts "Administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību robežu noteikšanas, aprakstu sagatavošanas un aktualizēšanas noteikumi"

VSS-1458
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

VSS-1459
____________________________________

(M.Gruškevics, E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību""

VSS-1460
____________________________________

(M.Gruškevics, E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
25.§
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"

VSS-1461
____________________________________

(M.Gruškevics, E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-1462
____________________________________

(M.Gruškevics, E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un Veselības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1463
____________________________________

(M.Gruškevics, E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"

VSS-1464
____________________________________

(M.Gruškevics, E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Veselības ministrija un Vides ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes valdījumā"

VSS-1437
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par koncepcijas "Normatīvo aktu sistēma veselības aizsardzības jomā" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-1438
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"

VSS-1446
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"

VSS-1447
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevām bioloģiskās lauksaimniecības jomā"

VSS-1448
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
34.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums"

VSS-1449
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 28.augusta noteikumos Nr.585 "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pārtiku valsts apdraudējuma gadījumā""

VSS-1450
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
36.§
Noteikumu projekts "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"

VSS-1451
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
37.§
Koncepcijas projekts par valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas vienkāršošanu

VSS-1465
____________________________________

(M.Lazdovskis, M.Krieviņš, A.Teikmanis, I.Bite, E.Dreimane)

1. Valsts kancelejai rīkojuma projektu un koncepcijas projektu saskaņot ar visām ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Tiesībsarga biroju un Valsts kontroli (atzinumus iesniegt līdz š.g. 2.novembrim).
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja lūgs Nacionālās radio un televīzijas padomes, Centrālās vēlēšanu komisijas un Centrālās zemes komisijas viedokli par koncepcijas projektu.
3. Ņemot vērā sanāksmes laikā izteiktos viedokļus, Valsts kancelejai š.g.15.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē sniegt informāciju par sagatavoto koncepcijas projektu par valsts vispārējā un specializētā civildienesta sistēmas vienkāršošanu.
 

Atsaucamie projekti

38.§
Likumprojekts "Grozījums Mobilizācijas likumā"

VSS-535
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 2.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.13 2.§).
 
39.§
Informatīvais ziņojums par turpmāko rīcību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgā A kategorijas ugunsdzēsības depo būvniecības nodrošināšanai

VSS-116
____________________________________

(I.Pētersone, E.Dreimane)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2009.gada 28.septembra vēstulē Nr.1-55/3534 minēto, neatsaukt 2009.gada 29.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas informatīvā ziņojuma projektu (prot. Nr.4 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 1.decembrim.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījumi "Rīgas brīvostas likumā""

VSS-83
____________________________________

(N.Freivalds, E.Dreimane)

Neatsaukt 2009.gada 22.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.3 24.§), ņemot vērā, ka likumprojekts š.g. 8.oktobrī iesniegts Valsts kancelejā (TA-3593).
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi "Ventspils brīvostas likumā""

VSS-84
____________________________________

(N.Freivalds, E.Dreimane)

Neatsaukt 2009.gada 22.janvāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.3 25.§), ņemot vērā, ka likumprojekts š.g. 8.oktobrī iesniegts Valsts kancelejā (TA-3594).
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Budišķi-1", Tabores pagastā, Daugavpils rajonā saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

VSS-167
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2009.gada 5.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.5 33.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 23.oktobrim.
 
43.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķināma maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu"

VSS-453
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 19.marta Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 30.§).
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-817
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 28.maija Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.21 28.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.123 "Noteikumi par tiesu informācijas publicēšanu mājaslapā internetā un tiesu nolēmumu apstrādi pirms to izsniegšanas""

TA-3318 ____________________________________

(K.Kuprijanova, I.Bite, M.Lazdovskis, S.Vetšteine, E.Dreimane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Tieslietu ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

46.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-3139 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Patentu valdē.
 
47.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-3404 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties valsts aģentūrā "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra".
 
48.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-3482 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Valsts administrācijas skolā.
 
49.§
Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" paketē iekļaujamo likumprojektu iesniegšanu Valsts kancelejā

____________________________________

(E.Dreimane)

Ministrijām ievērot Ministru prezidenta š.g. 6.oktobra rezolūcijā Nr.111-1/160 noteikto, ka likumprojekti, kas iekļaujami likumprojekta "Par valsts budžetu 2010.gadam" paketē, Valsts kancelejā jāiesniedz līdz š.g. 9.oktobrim plkst.12.00.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību