Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2009.gada 29.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2009.gada 23.oktobrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2009.gada 29.oktobrī
plkst.9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2009-VSS-1551, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.711 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2009-VSS-1552, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2009-VSS-1553, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Mežmuižas Dzirnavas", Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2009-VSS-1539, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē"  Finanšu ministrija       
1.5.  2009-VSS-1559, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"  Finanšu ministrija       
1.6.  2009-VSS-1534, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumenta formu un tā izsniegšanas kārtību"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2009-VSS-1535, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpā izmitināta patvēruma meklētāja uzturēšanas normas, kā arī higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjoms"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2009-VSS-1536, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2009-VSS-1556, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturs un aktualizēšanas kārtība"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2009-VSS-1557, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Polijas Kopīgajā komisijā sadarbībai izglītības un kultūras jautājumos"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2009-VSS-1558, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2009-VSS-1541, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.decembra noteikumos Nr.959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās""  Labklājības ministrija       
1.13.  2009-VSS-1542, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz nepieciešamo palīdzību"  Labklājības ministrija       
1.14.  2009-VSS-1543, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem"  Labklājības ministrija       
1.15.  2009-VSS-1544, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.942 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""  Labklājības ministrija       
1.16.  2009-VSS-1547, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.161 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.17.  2009-VSS-1554, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1996.gada 20.augusta noteikumu Nr.336 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.18.  2009-VSS-1537, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai pārrobežu lietās un lietās atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām un to izvērtēšanas kārtību"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2009-VSS-1538, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos Nr.18 "Intelektuālā īpašuma padomes nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.20.  VSS-1545
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par higiēnas prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem"  Veselības ministrija       
1.21.  2009-VSS-1546, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"  Veselības ministrija       
1.22.  2009-VSS-1548, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Pāvilostas pelēkā kāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"  Vides ministrija       
1.23.  2009-VSS-1549, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.24.  VSS-1550
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumos Nr.207 "Aptieku atvēršanas un darbības prasības""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2009-VSS-1540, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata informāciju sabiedrībai par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem"  Valsts kanceleja       
1.26.  2009-VSS-1555, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par aktualitāti zaudējušo un izpildīto attīstības plānošanas dokumentu atzīšanu par spēku zaudējušiem"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1344
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumos Nr.257 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1348
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 8.novembra noteikumos Nr.841 "Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-288
 
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Kāpu prospektā 6, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-603
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-606
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-607
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Policijas akadēmijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-602
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.367 "Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību""  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-591
 
Likumprojekts "Datu valsts inspekcijas likums"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.9.  2009-VSS-559, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.10.  2009-VSS-663, SAN-3959, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā savācams un apsaimniekojams ar akcīzes nodokli apliekamais alkoholisko dzērienu iepakojums, kuram nepiemēro depozīta sistēmu, un prasības komersantiem, kuri veic šāda iepakojuma savākšanu"  Vides ministrija  Vides ministrija     
2.11.  2009-VSS-581, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-372
TA-3558 
Likumprojekts "Grozījums Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"  Iekšlietu ministrija  E.Garkuša (Iekšlietu ministrija)    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
3.2.  VSS-1061
TA-3588 
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija  J.Citskovskis (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-3777  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-3832  Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu