Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.41

2009.gada 29.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās


E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Finanšu ministrijas valsts sekretārs

M.Bičevskis

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietā -
departamenta direktore


I.Šmate

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

O.Kokāne

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
nodaļas vadītāja pienākumu izpildītājs


J.Stepiņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.711 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu tirgus starpniecības sabiedrību licenču izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību, valsts nodevas likmi par tās saņemšanu, kā arī starpniecības sabiedrību pienākumiem un to uzraudzības kārtību""

VSS-1551
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām"

VSS-1552
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Mežmuižas Dzirnavas", Augstkalnes pagastā, Tērvetes novadā nodošanu privatizācijai"

VSS-1553
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kontu lietošanas un maksājumu izpildes kārtība Valsts kasē"

VSS-1539
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"

VSS-1559
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 9.novembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumenta formu un tā izsniegšanas kārtību"

VSS-1534
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Valsts robežsardzes patvēruma meklētāju izmitināšanas telpā izmitināta patvēruma meklētāja uzturēšanas normas, kā arī higiēnas un pirmās nepieciešamības preču apjoms"

VSS-1535
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.84 "Noteikumi par pabalstiem un kompensācijām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm""

VSS-1536
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturs un aktualizēšanas kārtība"

VSS-1556
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Polijas Kopīgajā komisijā sadarbībai izglītības un kultūras jautājumos"

VSS-1557
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija lūgs Nacionālās radio un televīzijas padomes viedokli par rīkojuma projektu.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā"

VSS-1558
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 12.decembra noteikumos Nr.959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās""

VSS-1541
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz nepieciešamo palīdzību"

VSS-1542
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem"

VSS-1543
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.942 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

VSS-1544
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1996.gada 30.aprīļa noteikumu Nr.161 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1547
____________________________________

(E.Dreimane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 1996.gada 20.augusta noteikumu Nr.336 "Noteikumi par īpaša režīma zonu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1554
____________________________________

(E.Dreimane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai pārrobežu lietās un lietās atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām un to izvērtēšanas kārtību"

VSS-1537
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumos Nr.18 "Intelektuālā īpašuma padomes nolikums""

VSS-1538
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Augstākās tiesas viedokli par noteikumu projektu.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par higiēnas prasībām bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem"

VSS-1545
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Konkurences padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"

VSS-1546
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija un Labklājības ministrija atzinumu par likumprojektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
22.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Pāvilostas pelēkā kāpa" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

VSS-1548
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-1549
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumos Nr.207 "Aptieku atvēršanas un darbības prasības""

VSS-1550
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Veterinārārstu biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
25.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata informāciju sabiedrībai par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem"

VSS-1540
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Valsts kancelejai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību.
2. Pieņemt zināšanai, ka A.Borovkova juridiskais birojs SIA "AB Grupa" un biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par instrukcijas projektu.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par aktualitāti zaudējušo un izpildīto attīstības plānošanas dokumentu atzīšanu par spēku zaudējušiem"

VSS-1555
____________________________________

(E.Dreimane)

Valsts kancelejai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi.
 
Atsaucamie projekti
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 19.jūnija noteikumos Nr.257 "Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām""

VSS-1344
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 17.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.36 8.§).
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 8.novembra noteikumos Nr.841 "Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība""

VSS-1348
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 17.septembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.36 12.§).
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Kāpu prospektā 6, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" pamatkapitālā"

VSS-288
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 19.februāra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.7 20.§).
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-603
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 9.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.14 20.§).
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-606
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 9.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.14 23.§).
 
32.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Policijas akadēmijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-607
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 9.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 24.§).
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.367 "Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību""

VSS-602
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt 2009.gada 9.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 32.§).
 
34.§
Likumprojekts "Datu valsts inspekcijas likums"

VSS-591
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt 2009.gada 9.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.14 39.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 20.novembrim.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 9.maija noteikumos Nr.376 "Zāļu reģistrēšanas kārtība""

VSS-559
____________________________________

(I.Šmate, E.Dreimane)

Neatsaukt 2009.gada 9.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 43.§), ņemot vērā, ka noteikumu projekts 2009.gada 27.oktobrī iesniegts Valsts kancelejā (TA-3952).
 
36.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā savācams un apsaimniekojams ar akcīzes nodokli apliekamais alkoholisko dzērienu iepakojums, kuram nepiemēro depozīta sistēmu, un prasības komersantiem, kuri veic šāda iepakojuma savākšanu"

VSS-663
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides ministrijas 2009.gada 14.oktobra vēstulē Nr.2.4-01/6941 minēto, neatsaukt 2009.gada 23.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Vides ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.16 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 23.decembrim.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.septembra noteikumos Nr.716 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Ražotāju grupas"""

VSS-581
____________________________________

(D.Lucaua, E.Dreimane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2009.gada vēstulē Nr.9.2.-1/2/4327 minēto, neatsaukt 2009.gada 9.aprīļa Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.14 50.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2009.gada 15.decembrim.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

38.§
Likumprojekts "Grozījums Pornogrāfijas ierobežošanas likumā"

TA-3558 ____________________________________

(I.Aire, M.Lazdovskis, L.Straujuma, B.Pētersone, E.Dreimane)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas priekšlikumu, likumprojekta izskatīšanu atlikt līdz tā atkārtotai saskaņošanai ar Tieslietu ministriju.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"

TA-3588 ____________________________________

(U.Apsītis, M.Lazdovskis, L.Medina, A.Matīss, U.Ušackis, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju attiecībā uz ziņu par adopcijas faktu iekļaušanu Iedzīvotāju reģistrā;
2.2. ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izteikto iebildumu, precizēt likumprojekta anotācijas I sadaļā ietverto informāciju par ziņu par valsti, no kuras persona ieradusies, uzkrāšanu un precizēto anotāciju saskaņot ar Ekonomikas ministriju;
2.3. saskaņoto likumprojektu un precizēto un saskaņoto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

40.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-3777 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Tūrisma attīstības valsts aģentūrā.
 
41.§
Informatīvais ziņojums par atsavināšanai paredzēto valsts kustamo mantu

TA-3832 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Kultūras ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Kultūras ministrijā.
 
42.§
Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta aktivitāšu ideju atlasi

 ____________________________________

(L.Straujuma, I.Krieva, M.Bičevskis, M.Gruškevics, M.Lazdovskis, A.Matīss, J.Jansons, G.Puķītis, R.Beinarovičs, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai š.g. 5.novembra Valsts sekretāru sanāksmē sniegt informāciju (laika grafiku, par prioritāro pasākumu uzskatot e-paraksta ieviešanu) par virtuālo vienas pieturas aģentūru valsts un pašvaldību pakalpojumu pieejamībā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:50

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece tiesību aktu lietās
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību