Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 27.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
G.Veismane
Rīgā 2010.gada 21.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 27.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-649
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kērtību karavīram, ja karavīrs dienesta interesēs maina dzīvesvietu uz citu administratīvo teritoriju Latvijas Republikā un viņa laulātais pārcelšanās dēļ zaudē darbu un nesaņem bezdarbnieka pabalstu, pensiju vai citus pastāvīgus ienākumus un jaunajā dislokācijas vai dienesta vietas apvidū citu darbu nav atradis"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2010-VSS-651, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā civilā apģērba iegādes kompensācijas apmēru un piešķiršanas kārtību"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2010-VSS-652, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Militārā policija nodrošina Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi)"  Aizsardzības ministrija       
1.4.  2010-VSS-653, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Speciālā militārā inventāra uzskaites un norakstīšanas kārtība"  Aizsardzības ministrija       
1.5.  2010-VSS-654, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu limitiem aktīvā dienesta karavīra ģimenes locekļiem, ja karavīrs tiek ārstēts ārpus Latvijas robežām"  Aizsardzības ministrija       
1.6.  2010-VSS-656, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ziemeļu ceļš", Rembates pagastā, Ķeguma novadā, pirkšanu"  Aizsardzības ministrija       
1.7.  2010-VSS-659, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izdevumu veidiem un apmēru, kas saistīti ar karavīra un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanu"  Aizsardzības ministrija       
1.8.  2010-VSS-635, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.9.  2010-VSS-636, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Bētiņu ielā 1, Talsos, Talsu novadā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2010-VSS-637, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""  Finanšu ministrija       
1.11.  2010-VSS-638, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību"  Finanšu ministrija       
1.12.  2010-VSS-643, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.13.  2010-VSS-644, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.14.  VSS-645
 
Informatīvais ziņojums par Iekšlietu ministrijas elektronisko sakaru tīklu sistēmu   Iekšlietu ministrija       
1.15.  2010-VSS-658, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts robežu šķērso bērni"  Iekšlietu ministrija       
1.16.  2010-VSS-639, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Boksa federācija""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.17.  2010-VSS-640, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Biatlona federācija""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.18.  2010-VSS-641, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.februāra rīkojumā Nr.129 "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, nodošanu Banku augstskolas valdījumā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.19.  2010-VSS-642, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā"  Labklājības ministrija       
1.20.  2010-VSS-655, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par bāzes līniju punktu koordinātām"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2010-VSS-648, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"  Tieslietu ministrija       
1.22.  2010-VSS-634, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā"  Veselības ministrija       
1.23.  2010-VSS-646, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju"  Zemkopības ministrija       
1.24.  2010-VSS-647, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2010-VSS-657, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1634
 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Vikingu ielā 24A, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1627
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2010-VSS-1630, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.4.  2010-VSS-1696, Koncepcijas projekts  Veterināro zāļu aprites vienotas valsts uzraudzības koncepcijas projekts  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1589
TA-264 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem""  Vides ministrija  A.Plāte (Vides ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par tiesību akta projekta pavadvēstules noformēšanu atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa 5.pielikumam         
Skatīt protokolu