Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 21

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.21

2010.gada 27.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Pundurs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā -
administrācijas vadītājs


G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāra vietnieks


A.Stucka

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Valsts kontroles kancelejas pārvaldniece

I.Freiberga

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektors

J.Bunkšs

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


A.Brāle

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kērtību karavīram, ja karavīrs dienesta interesēs maina dzīvesvietu uz citu administratīvo teritoriju Latvijas Republikā un viņa laulātais pārcelšanās dēļ zaudē darbu un nesaņem bezdarbnieka pabalstu, pensiju vai citus pastāvīgus ienākumus un jaunajā dislokācijas vai dienesta vietas apvidū citu darbu nav atradis"

VSS-649
____________________________________

(A.Vilks, G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā civilā apģērba iegādes kompensācijas apmēru un piešķiršanas kārtību"

VSS-651
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Militārā policija nodrošina Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi)"

VSS-652
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Instrukcijas projekts "Speciālā militārā inventāra uzskaites un norakstīšanas kārtība"

VSS-653
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu limitiem aktīvā dienesta karavīra ģimenes locekļiem, ja karavīrs tiek ārstēts ārpus Latvijas robežām"

VSS-654
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ziemeļu ceļš", Rembates pagastā, Ķeguma novadā, pirkšanu"

VSS-656
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministrija, Ekonomikas ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izdevumu veidiem un apmēru, kas saistīti ar karavīra un karavīra kapa pieminekļa uzstādīšanu"

VSS-659
____________________________________

(G.Veismane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-635
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Bētiņu ielā 1, Talsos, Talsu novadā, pārdošanu"

VSS-636
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
3. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""

VSS-637
____________________________________

(M.Lazdovskis, G.Kauliņš, G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar visām ministrijām, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu (atzinumus iesniegt līdz š.g. 4.jūnijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Tiesībsarga biroja, Nacionālās radio un televīzijas padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Universitātes un Augstākās izglītības padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību"

VSS-638
____________________________________

(M.Lazdovskis, G.Kauliņš, A.Vilks, G.Veismane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

VSS-643
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība"

VSS-644
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Informatīvais ziņojums par Iekšlietu ministrijas elektronisko sakaru tīklu sistēmu

VSS-645
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai protokollēmuma projektu un informatīvā ziņojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts robežu šķērso bērni"

VSS-658
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Boksa federācija""

VSS-639
____________________________________

(G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu biedrībai "Latvijas Biatlona federācija""

VSS-640
____________________________________

(G.Veismane)

1. Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par rīkojuma projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 25.februāra rīkojumā Nr.129 "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, nodošanu Banku augstskolas valdījumā""

VSS-641
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā"

VSS-642
____________________________________

(G.Veismane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par bāzes līniju punktu koordinātām"

VSS-655
____________________________________

(G.Veismane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departaments atzinumu par noteikumu projektu nesniegs (Ministru kabineta kārtības ruļļa 78.punkts).
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" pamatkapitālā"

VSS-648
____________________________________

(G.Veismane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā"

VSS-634
____________________________________

(G.Veismane)

Veselības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Vides ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpašām prasībām diētiskajai pārtikai un valsts nodevu par diētiskās pārtikas reģistrāciju"

VSS-646
____________________________________

(G.Veismane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Veselīga uztura speciālistu asociācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
24.§
Instrukcijas projekts "Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība"

VSS-647
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība"

VSS-657
____________________________________

(G.Veismane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

26.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Vikingu ielā 24A, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"

VSS-1634
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 12.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.43 6.§).
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

VSS-1627
____________________________________

(G.Veismane)

Atsaukt 2009.gada 12.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.43 10.§).
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 21, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā"

VSS-1630
____________________________________

(E.Dreimane, G.Veismane)

Neatsaukt 2009.gada 12.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.43 13.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts 2010.gada 25.maijā iesniegts Valsts kancelejā (TA-1419).
 
29.§
Veterināro zāļu aprites vienotas valsts uzraudzības koncepcijas projekts

VSS-1696
____________________________________

(D.Lucaua, E.Dreimane, G.Veismane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2010.gada 20.maija vēstulē Nr.5-2/1857 minēto, neatsaukt 2009.gada 26.novembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.45 46.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2010.gada 15.jūnijam.
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 26.septembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem""

VSS-1696
TA-264 ____________________________________

(A.Eglājs, M.Lazdovskis, J.Pūce, A.Matīss, R.Vesere, G.Veismane)

1. Ņemot vērā, ka Tieslietu ministrija un Valsts kancelejas Juridiskais departaments iebilst jautājumā par obligāti piemērojamiem Latvijas nacionālajiem standartiem, noteikumu projekts izskatāms Ministru kabineta komitejas sēdē.
2. Vides ministrijai, nepieciešamības gadījumā piesaistot arī citas iesaistītās institūcijas, sagatavot priekšlikumus turpmākai rīcībai un iesniegt tos Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai pēc Vides ministrijas sagatavoto priekšlikumu saņemšanas noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 

Infromatīvie jautājumi

31.§
Par tiesību akta projekta pavadvēstules noformēšanu atbilstoši Ministru kabineta kārtības ruļļa 5.pielikumam

VSS-1696
TA-264 ____________________________________

(G.Veismane)

1. Ministrijām, gatavojot tiesību akta projekta pavadvēstuli, lūdzu ievērot Ministru kabineta kārtības ruļļa 5.pielikumā noteiktā pavadvēstules parauga aizpildīšanu un tabulas rindās precīzi aizpildīt norādāmo informāciju.
2. Valsts kancelejai sagatavoto informāciju par biežāk konstatētajām nepilnībām ministriju iesniegto tiesību aktu projektu pavadvēstulēs elektroniski nosūtīt valsts sekretāriem un ministriju kancelejām.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību