Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2010.gada 23.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktores vietā -

 Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās


E.Dreimane

Rīgā 2010.gada 16.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2010.gada 23.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-1498, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2011-VSS-1499, Likumprojekts  Likumprojektas "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-1500
 
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Tūrisma attīstības valsts aģentūra" nolikums"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2011-VSS-1482, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"  Finanšu ministrija       
1.5.  2011-VSS-1483, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-1491, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas noskaidrošanai, cilvēka, kurš nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanai un neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2011-VSS-1492, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2011-VSS-1493, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.586 "Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2011-VSS-1502, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2011-VSS-1495, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam, kā arī atbalstīto projektu administrēšanas un uzraudzības kārtība, nosakot pieļaujamo projekta iesniedzēja līdzfinansējuma likmi"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2011-VSS-1503, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par uz rezultatīvajiem rādītājiem orientētu augstākās izglītības un zinātnes finansēšanas modeli"   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2011-VSS-1484, Likumprojekts  Likumprojekts "Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likums"  Labklājības ministrija       
1.13.  2011-VSS-1489, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija       
1.14.  2011-VSS-1488, Likumprojekts  Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskām vajadzībām valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2011-VSS-1485, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.742 "Noteikumi par Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija       
1.16.  2011-VSS-1486, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās"  Veselības ministrija       
1.17.  VSS-1487
TA-1989 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība""   Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  2011-VSS-1496, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.19.  VSS-1497
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.20.  2011-VSS-1501, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par riska ūdensobjektiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2011-VSS-1490, MK noteikumu projekts (tehniskie)  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 23.oktobra noteikumos Nr.716 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2011-VSS-287, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Stopiņu novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija     
IV. Iebildumi par Valsts sekretāru sanāksmes protokolu
3.1.  VSS-283
TA-3021 
Par Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 16.decembra protokollēmumu (prot. Nr.47 28.§) "Par Ministru kabineta 2005.gada 7.novembra rīkojuma Nr.714 "Par droša elektroniskā paraksta nesēja izvēli un droša elektroniskā paraksta ieviešanu Latvijas Republikā" atzīšanu par spēku zaudējušu""   Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  L.Straujuma (Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Izskatāmie tiesību aktu projekti
4.1.  VSS-387
TA-2891 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Šampētera ielā 17A, Rīgā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  K.Volfa L.Osīte O.Valkers  Izskatīts VSS 
4.2.  VSS-723
TA-3255 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"  Tieslietu ministrija  J.Bārbale (Tieslietu ministrija)  J.Tverjanoviča-Bore  Izskatīts VSS 
VI. Informatīvie jautājumi
5.1.    Par valsts pārvaldes iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžiem    Finanšu ministrija     
5.2.    Par finansējuma apguvi līdz 2010.gada 17.decembrim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros    Finanšu ministrija     
Skatīt protokolu