Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 48

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.48

2010.gada 23.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

G.Veismane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas
valsts sekretāre


L.Straujuma

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes
attīstības un politikas koordinācijas lietās

B.Pētersone

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām"

VSS-1498
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojektas "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju""

VSS-1499
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Valsts aģentūras "Tūrisma attīstības valsts aģentūra" nolikums"

VSS-1500
____________________________________

(G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

VSS-1482
____________________________________

(G.Veismane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Vides ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-1483
____________________________________

(G.Veismane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Integrētajā iekšlietu informācijas sistēmā iekļaujamām ziņām personas, mantas vai dokumenta atrašanās vietas noskaidrošanai, cilvēka, kurš nespēj sniegt ziņas par sevi, personības noskaidrošanai un neatpazīta cilvēka līķa identificēšanai"

VSS-1491
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Kultūras ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība"

VSS-1492
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.586 "Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi""

VSS-1493
____________________________________

(G.Veismane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība"

VSS-1502
____________________________________

(G.Veismane)

1. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrija lūgs Latvijas Zvērinātu notāru padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam, kā arī atbalstīto projektu administrēšanas un uzraudzības kārtība, nosakot pieļaujamo projekta iesniedzēja līdzfinansējuma likmi"

VSS-1495
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Informatīvais ziņojums "Par uz rezultatīvajiem rādītājiem orientētu augstākās izglītības un zinātnes finansēšanas modeli"

VSS-1503
____________________________________

(G.Veismane)

Izglītības un zinātnes ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides ministriju, Zemkopības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likums"

VSS-1484
____________________________________

(G.Veismane)

Labklājības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā"

VSS-1489
____________________________________

(G.Veismane)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedriskām vajadzībām valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1488
____________________________________

(G.Veismane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.septembra noteikumos Nr.742 "Noteikumi par Valsts asinsdonoru centra maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1485
____________________________________

(G.Veismane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās"

VSS-1486
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Veselības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2011.gada 3.janvārim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība""

VSS-1487
____________________________________

(G.Veismane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība"

VSS-1496
____________________________________

(G.Veismane)

Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.575 "Noteikumi par ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtību un datubāzi""

VSS-1497
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikuma projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par riska ūdensobjektiem"

VSS-1501
____________________________________

(G.Veismane)

1. Vides ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamentu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas ezeri" un biedrība "Nabīte" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 23.oktobra noteikumos Nr.716 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu veterinārfarmaceitiskajai darbībai""

VSS-1490
____________________________________

(G.Veismane)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2011.gada 3.janvārim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Stopiņu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-287
____________________________________

(L.Sīka, G.Veismane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2010.gada 9.decembra vēstulē Nr.1-05/8328 minēto, neatsaukt 2010.gada 25.februārī Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.8 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 15.februārim.
 
23.§
Par Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 16.decembra protokollēmumu (prot. Nr.47 28.§) "Par Ministru kabineta 2005.gada 7.novembra rīkojuma Nr.714 "Par droša elektroniskā paraksta nesēja izvēli un droša elektroniskā paraksta ieviešanu Latvijas Republikā" atzīšanu par spēku zaudējušu""

VSS-287
TA-3021 ____________________________________

(L.Straujuma, Dž.Innusa, G.Veismane)

Izdarīt grozījumu Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 16.decembra protokollēmumā (prot. Nr.47 28.§) "Par Ministru kabineta 2005.gada 7.novembra rīkojuma Nr.714 "Par droša elektroniskā paraksta nesēja izvēli un droša elektroniskā paraksta ieviešanu Latvijas Republikā" atzīšanu par spēku zaudējušu"" un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
"2. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai līdz iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabinetā papildināt informatīvo ziņojumu "Par vienota autentifikācijas mehānisma ieviešanas iespējām valsts informācijas sistēmās" (VSS-779) ar jautājumiem, kas attiecas uz e-paraksta ieviešanu praktisko Valsts pārvaldes e-pakalpojumu jomā, Satiksmes ministrijai paredzēt regulāru, vismaz reizi gadā, esošā stāvokļa analīzi par e-paraksta praktiskās ieviešanas reālo situāciju un problēmām tā ieviešanā, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju papildināt informatīvo ziņojumu ar Identifikācijas karšu ieviešanas ietekmi un e-pakalpojumu piegādi gala lietotājam.".
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Šampētera ielā 17A, Rīgā nodošanu privatizācijai"

VSS-287
TA-2891 ____________________________________

(K.Lore, M.Lazdovskis, G.Kauliņš, O.Valkers, J.Pūce, G.Veismane)

Ekonomikas ministrijai turpināt rīkojuma projekta saskaņošanu ar Tieslietu ministriju, tai skaitā arī Valsts zemes dienestu, Finanšu ministriju, tai skaitā valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" un Valsts kancelejas Juridisko departamentu un saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 28.decembra sēdē, vai viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - informāciju Valsts kancelejā par jautājuma turpmāko virzību.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā"

VSS-287
TA-3255 ____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Pētersone, G.Veismane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, ka panākta vienošanās ar Iekšlietu ministriju, Tieslietu ministrijai ar Iekšlietu ministriju saskaņoto un atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
26.§
Par valsts pārvaldes iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžiem

VSS-287
TA-3021 ____________________________________

(G.Kauliņš, M.Lazdovskis, I.Pētersone, E.Dreimane, G.Veismane)

1. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu, ka saistībā ar Pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņām nav automātiski jāveic grozījumi visos Ministru kabineta noteikumos un rīkojumos, ar kuriem ir apstiprināti cenrāži valsts iestāžu pakalpojumiem.
2. Valsts iestādes var piemērot paaugstināto Pievienotās vērtības nodokļa likmi uz veco cenrāža pamata.
3. Pievienotās vērtības nodokļa likmju izmaiņas cenrāžos konkrētajos Ministru kabineta noteikumos vai rīkojumos iestrādājamas, veicot tajos citus grozījumus pēc būtības.
 
27.§
Par finansējuma apguvi līdz 2010.gada 17.decembrim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros

VSS-287
TA-3021 ____________________________________

(D.Rancāne, G.Kauliņs, D.Lucaua, G.Veismane)

Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas un sanāksmes dalībnieku sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:45

Valsts kancelejas direktore
G.Veismane

Skatīt darba kārtību