Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 28.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 21.aprīlī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 28.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-422, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabala "Meža lazdas", Druvienas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"   Ekonomikas ministrija       
1.2.  2011-VSS-426, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  VSS-427
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2011-VSS-429, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2011-VSS-430, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1135 "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība""  Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-423, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos"""  Zemkopības ministrija       
1.7.  2011-VSS-424, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Skrīveru novada pašvaldības īpašumā"   Zemkopības ministrija       
1.8.  2011-VSS-425, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Gaļas liellopu pārraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.9.  2011-VSS-428, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata sabiedrībai informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem""  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1207
 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Omānas Sultanāta valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  2011-VSS-1201, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Šķēdes mācību bāze", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-865
TA-957 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.687 "Kārtība un apjoms, kādā sniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas""  Iekšlietu ministrija  G.Kurme (Iekšlietu ministrija)  A.Ulme  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-96
TA-958 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni"  Iekšlietu ministrija  J.Citskovskis (Iekšlietu ministrija)  S.Kundrāte  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-97
TA-960 
Noteikumu projekts "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija  J.Citskovskis (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-98
TA-961 
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi"  Iekšlietu ministrija  J.Citskovskis (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  TA-985  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts dzīvo kustamo mantu"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Izskatīts VSS 
4.2.  TA-986  Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts dzīvo kustamo mantu"   Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija    Izskatīts VSS 
VI. Dažādi jautājumi
5.1.    Par informācijas sniegšanu Ārlietu ministrijai     Ārlietu ministrija     
5.2.    Par pieteikto projektu iesniegšanu uz 2011.gada 5.maija Valsts sekretāru sanāksmei    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu