Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 17

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.17

2011.gada 28.aprīļī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

R.Lerhe

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieka pienākumu izpildītāja

D.Kurpniece

Ģenerālprokuratūras nodaļas prokurors

A.Ostapko

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektora pienākumu izpildītājs

J.Stepiņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts zemesgabala "Meža lazdas", Druvienas pagastā, Gulbenes novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-422
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

VSS-426
____________________________________

(D.Kurpniece, E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Meža īpašnieku biedrība sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""

VSS-427
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Meža īpašnieku biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-429
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1135 "Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība""

VSS-430
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.828 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zveja iekšējos ūdeņos"""

VSS-423
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Skrīveru novada pašvaldības īpašumā"

VSS-424
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Gaļas liellopu pārraudzības kārtība"

VSS-425
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta instrukcijā Nr.2 "Kārtība, kādā ministrija sagatavo, noformē un izplata sabiedrībai informāciju par Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejā un Ministru kabineta sēdē izskatāmajiem projektiem un pieņemtajiem lēmumiem""

VSS-428
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Valsts kancelejai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Pilsoniskā alianse sniegs atzinumu par instrukcijas projektu.
 
10.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Omānas Sultanāta valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"

VSS-1207
____________________________________

(Dž.Innusa, E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2011.gada 27.aprīlī vēstulē Nr.14-01/2026 minēto, neatsaukt 2010.gada 14.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.40 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 31.oktobrim.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Šķēdes mācību bāze", Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā nodošanu privatizācijai"

VSS-1201
____________________________________

(J.Pūce, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 14.oktobra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.40 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 12.maijam.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta noteikumos Nr.687 "Kārtība un apjoms, kādā sniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas""

VSS-1201
TA-957 ____________________________________

(G.Kurme, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta anotāciju un saskaņot to ar Tieslietu ministriju;
2.2. noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek iesniegts un izskatīts iesniegums par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni"

VSS-1201
TA-958 ____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Iekšlietu ministrijai sagatavot priekšlikumus likumprojektam par grozījumiem Pilsonības likumā attiecībā uz atbrīvojumiem no latviešu valodas prasmes atkārtotas pārbaudes;
2.2. noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
14.§
Noteikumu projekts "Naturalizācijas iesnieguma pieņemšanas un izskatīšanas kārtība"

VSS-1201
TA-960 ____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pilsonības likumā noteikto latviešu valodas prasmes un Latvijas Republikas Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta un Latvijas vēstures zināšanu pārbaudi"

VSS-1201
TA-961 ____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
16.§
Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts dzīvo kustamo mantu"

VSS-1201
TA-985 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Iekšlietu ministrijā.
 
17.§
Informatīvais ziņojums "Par atsavināšanai paredzēto valsts dzīvo kustamo mantu"

VSS-1201
TA-986 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas iesniegto informāciju.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes, kurām attiecīgā manta nepieciešama funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā var pieteikties Iekšlietu ministrijā.
 
18.§
Par informācijas sniegšanu Ārlietu ministrijai

VSS-1201
TA-986 ____________________________________

(A.Teikmanis, E.Dreimane)

Ņemot vērā, ka Ārlietu ministrija katra mēneša pēdējā Valsts sekretāru sanāksmē sniedz informāciju par vizītēm nākamajā mēnesī, valsts sekretāriem trīs darbdienas pirms šīs sanāksmes nosūtīt Ārlietu ministrijai informāciju par ministra plānotajiem komandējumiem minētajā laikposmā.
 
19.§
Par pieteikto projektu iesniegšanu 2011.gada 5.maija Valsts sekretāru sanāksmei

VSS-1201
TA-986 ____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā, ka trešdiena, 4.maijs, ir svētku diena, pieteiktos projektus izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmei iesniegt pirmdien, 2.maijā, līdz plkst.15.00. Valsts kanceleja iesniegtos projektus ievieto Ministru kabineta mājas lapā internetā otrdien, 3.maijā, līdz plkst.9.00. Ministrija vai cita institūcija, ja nepieciešams līdz plkst.14.00 sistēmā DAUKS iesniedz informāciju par pieteikšanos atzinuma sniegšanai vai atteikšanos, bet institūcijas, kurām nav DAUKS, minētajā termiņā sniedz elektroniski.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:20

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību