Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 14.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 8.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 14.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-755
TA-824 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu"   Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  VSS-750
TA-2198 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  VSS-751
TA-2433 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumā Nr.413 "Par Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēm 2010.-2016.gadam""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  VSS-756
TA-2212 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.5.  VSS-757
TA-2209 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.6.  VSS-758
TA-2210 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.7.  VSS-759
TA-2208 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.8.  VSS-760
TA-2211 
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.9.  VSS-761
TA-1899 
Likumprojekts "Par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"  Finanšu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.10.  VSS-746
TA-2197 
Noteikumu projekts "Grozījums 2010.gada 19.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.49 "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Iekšlietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.11.  VSS-744
TA-2040 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 2.aprīļa rīkojuma Nr.223 "Par Kultūras centru darbības attīstības programmu 2009. – 2013.gadam" atzīšanu par spēku zaudējušu"   Kultūras ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-754
TA-2066 
Likumprojekts "Latvijas Republikas un Austrālijas līgums sociālās drošības jomā"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  VSS-743
TA-2313 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""  Satiksmes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  VSS-748
TA-2045 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.15.  VSS-749
TA-2039 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1484 "Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai pārrobežu lietās un lietās atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām un minētās atbilstības izvērtēšanas kārtību""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.16.  2012-VSS-752, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""  Veselības ministrija       
1.17.  VSS-753
TA-1937 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija" darbības izbeigšanu"  Veselības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.18.  VSS-747
TA-2127 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Voleru ielā 2, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  VSS-745
TA-1963 
Noteikumu projekts "Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība"  Zemkopības ministrija      Izsludināts TA projekts 
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1262
TA-2174 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  VSS-1511
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-184
TA-1608 
Likumprojekts "Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā"  Iekšlietu ministrija  M.Rāzna (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu