Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 27

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.27

2011.gada 14.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Razāns

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

L.Platace

Juridiskā departamenta vadītājas vietniece

S.Līce

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic vietējā ģeodēziskā tīkla uzturēšanu"

VSS-755
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija lūgs Latvijas Mērnieku biedrības un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācijas viedokli par noteikumu projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""

VSS-750
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumā Nr.413 "Par Latvijas preču un pakalpojumu eksporta veicināšanas un ārvalstu investīciju piesaistes pamatnostādnēm 2010.-2016.gadam""

VSS-751
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniegs atzinumu par rīkojuma projektu.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

VSS-756
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""

VSS-757
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

VSS-758
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība un Konkurences padome sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""

VSS-759
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu konglomerātu likumā"

VSS-760
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Par protokolu, ar ko groza Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"

VSS-761
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 25.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums 2010.gada 19.janvāra Ministru kabineta noteikumos Nr.49 "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-746
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 2.aprīļa rīkojuma Nr.223 "Par Kultūras centru darbības attīstības programmu 2009. – 2013.gadam" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-744
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Latvijas Republikas un Austrālijas līgums sociālās drošības jomā"

VSS-754
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Labklājības ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""

VSS-743
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""

VSS-748
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 28.jūlijam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1484 "Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai pārrobežu lietās un lietās atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajām starptautiskajām saistībām un minētās atbilstības izvērtēšanas kārtību""

VSS-749
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu""

VSS-752
____________________________________

(E.Dreimane)

1.Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas neatliekamās medicīniskās palīdzības stacija" darbības izbeigšanu"

VSS-753
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Voleru ielā 2, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"

VSS-747
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Trušu un kažokzvēru pārraudzības kārtība"

VSS-745
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumos Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""

VSS-1262
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 4.novembra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.43 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 12.augustam.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1471 "Kārtība, kādā tiek noteikta un ieskaitīta valsts budžetā izmaksājamā peļņas daļa par valsts kapitāla izmantošanu""

VSS-1511
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2010.gada 30.decembra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas projektu (prot. Nr.49 4.§).
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts pārvaldes iekārtas likumā"

VSS-1511
TA-1608 ____________________________________

(I.Pētersone, M.Lazdovskis, G.Kauliņš, M.Rāzna, L.Ruškule, E.Dreimane)

1. Atbalstīt priekšlikumu, ka nepieciešams regulējums to izdevumu kompensēšanai, kas iestādēm radušies, sniedzot savstarpēju materiālu vai tehnisku palīdzību konkrētu pārvaldes uzdevumu veikšanā.
2. Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju organizēt sanāksmi ar Iekšlietu ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Finanšu ministrijas un Valsts kancelejas pārstāvju piedalīšanos, kurā Finanšu ministrija piedāvās atbilstīgāko risinājumu šī protokollēmuma 1.punktā minētā priekšlikuma īstenošanai.
3. Noraidīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā likumprojekta kontroli.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību