Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 21.jūlija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 15.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 21.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-776, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Nacionālo bruņoto spēku kareivju un instruktoru speciālistu koncepcija"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-762
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 20.maija rīkojumā Nr.266 "Par Latvijas Republikas pirmo energoefektivitātes rīcības plānu 2008.-2010.gadam""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2011-VSS-763, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1426 "Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-792, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2011-VSS-781, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2011-VSS-782, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Vīzu noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2011-VSS-783, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pirmreizējās iegādāšanās kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtība"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2011-VSS-784, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2011-VSS-768, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015.gadam""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2011-VSS-785, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2011-VSS-786, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr.144 "Par valstij piekrītošo būvju Cēsu ielā 20, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā""   Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2011-VSS-787, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  2011-VSS-764, Likumprojekts  Likumprojekts "Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu"  Labklājības ministrija       
1.14.  2011-VSS-777, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par izraidāmā ārzemnieka iesnieguma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu un ienākumiem veidlapas paraugu"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2011-VSS-778, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par arodbiedrībām""   Tieslietu ministrija       
1.16.  2011-VSS-779, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par grāmatvedību""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2011-VSS-780, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.18.  2011-VSS-765, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Dopinga kontroles kārtība"  Veselības ministrija       
1.19.  2011-VSS-766, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtību, drošības un higiēnas prasībām peldvietā"  Veselības ministrija       
1.20.  2011-VSS-767, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi"  Veselības ministrija       
1.21.  2011-VSS-788, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.-2012.gadam"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2011-VSS-789, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumā Nr.187 "Par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēm 2009.-2012.gadam""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2011-VSS-790, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Informācijas sabiedrības padomes nolikums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2011-VSS-791, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldības koncepcijas pasākumu izpildes gaitu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.25.  2011-VSS-769, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.757 "Īpašās veterinārās receptes izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2011-VSS-770, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai"  Zemkopības ministrija       
1.27.  2011-VSS-771, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""  Zemkopības ministrija       
1.28.  2011-VSS-772, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2011-VSS-773, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem""  Zemkopības ministrija       
1.30.  2011-VSS-774, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai""  Zemkopības ministrija       
1.31.  2011-VSS-775, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātu izsniegšanu"  Zemkopības ministrija       
1.32.  2011-VSS-793, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē"   Sabiedrības integrācijas fonds       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2011-VSS-1398, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Abragciemā, Engures pagastā, Engures novadā nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  2011-VSS-1, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kūlēni", Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2011-VSS-2, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Volšēni-Virši" Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.4.  VSS-27
 
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.5.  VSS-28
 
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.6.  2011-VSS-29, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-312
TA-1584 
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija  A.Šenberga (Izglītības un zinātnes ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-264
TA-1655 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 5.marta noteikumos Nr.102 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji"'  Veselības ministrija  J.Bundulis (Veselības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Nacionālā attīstības plāna izstrādes process    L.Straujuma (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)     
Skatīt protokolu