Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.28

2011.gada 21.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Dreģe

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

E.Kuzma

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Štāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāre

S.Zvidriņa

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Skujiņa

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Konkurences padomes pārstāvis

M.Spička

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Koncepcijas projekts "Nacionālo bruņoto spēku kareivju un instruktoru speciālistu koncepcija"

VSS-776
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 20.maija rīkojumā Nr.266 "Par Latvijas Republikas pirmo energoefektivitātes rīcības plānu 2008.-2010.gadam""

VSS-762
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 1.augustam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts).
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1426 "Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums""

VSS-763
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā"

VSS-792
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā"

VSS-781
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz š.g. 1.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Vīzu noteikumi"

VSS-782
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 1.augustam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pirmreizējās iegādāšanās kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtība"

VSS-783
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"

VSS-784
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumā Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010. – 2015.gadam""

VSS-768
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas"

VSS-785
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr.144 "Par valstij piekrītošo būvju Cēsu ielā 20, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā""

VSS-786
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem""

VSS-787
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par bijušajā PSRS uzkrāto apdrošināšanas periodu ieskaitīšanu"

VSS-764
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izraidāmā ārzemnieka iesnieguma par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu un ienākumiem veidlapas paraugu"

VSS-777
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par arodbiedrībām""

VSS-778
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par grāmatvedību""

VSS-779
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Komercbanku asociācijas viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"

VSS-780
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Komercbanku asociācijas viedokli par likumprojektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse" sniegs atzinumu par likumprojektu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Dopinga kontroles kārtība"

VSS-765
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtību, drošības un higiēnas prasībām peldvietā"

VSS-766
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Rezidentu sadales un rezidentūras finansēšanas noteikumi"

VSS-767
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.-2012.gadam"

VSS-788
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.marta rīkojumā Nr.187 "Par Vides monitoringa programmas pamatnostādnēm 2009.-2012.gadam""

VSS-789
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Informācijas sabiedrības padomes nolikums"

VSS-790
____________________________________

(S.Zvidriņa, E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par centralizēto informācijas sistēmu uzturēšanas pārvaldības koncepcijas pasākumu izpildes gaitu"

VSS-791
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rīkojuma projektu, informatīvo ziņojumu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.757 "Īpašās veterinārās receptes izrakstīšanas un uzglabāšanas kārtība""

VSS-769
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu vietējām rīcības grupām starpvalstu sadarbībai"

VSS-770
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""

VSS-771
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam "Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā""

VSS-772
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem""

VSS-773
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā pasākumam "Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai""

VSS-774
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama vaislas lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātu izsniegšanu"

VSS-775
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek izraudzītas nevalstiskās organizācijas, kuras ir tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Sabiedrības integrācijas fonda padomē"

VSS-793
____________________________________

(E.Dreimane)

Sabiedrības integrācijas fondam noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Abragciemā, Engures pagastā, Engures novadā nodošanu privatizācijai"

VSS-1398
____________________________________

(A.Liepiņš, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas sanāksmes laikā sniegto informāciju, ka rīkojuma projekts ir sagatavots iesniegšanai Valsts kancelejā, neatsaukt 2010.gada 2.decembra Valsts sekretāru sanāksmē izsludināto projektu (prot. Nr.45 10.§).
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kūlēni", Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-1
____________________________________

(A.Liepiņš, E.Dreimane)

Neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 6.janvāra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.1 3.§).
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par daļas no nekustamā īpašuma "Volšēni-Virši" Bebru pagastā, Kokneses novadā, nodošanu privatizācijai"

VSS-2
____________________________________

(A.Liepiņš, E.Dreimane)

Neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 6.janvāra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.1 4.§).
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu likumā"

VSS-27
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2011.gada 6.jūlijā vēstulē Nr.03-05/3152 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 13.janvāra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.2 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 13.septembrim.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi Pasta likumā"

VSS-28
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2011.gada 6.jūlijā vēstulē Nr.03-05/3152 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 13.janvāra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.2 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 13.septembrim.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

VSS-29
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2011.gada 6.jūlijā vēstulē Nr.03-05/3152 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 13.janvāra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.2 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 13.septembrim.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"

VSS-29
TA-1584 ____________________________________

(I.Štāle, E.Dreimane)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 5.marta noteikumos Nr.102 "Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritēriji"'

VSS-29
TA-1655 ____________________________________

(J.Bundulis, M.Spička, M.Priede, R.Muciņš, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. noteikumu projekta 7.11 punktā vārdu "iesniedz" aizstāt ar vārdiem "var iesniegt", ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, izteikt noteikumu projektu jaunā redakcijā un izvērtēt noteikumu spēkā stāšanās termiņu;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā paredzēt uzdevumu Veselības ministrijai turpināt izvērtēt jautājumu par aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kritērijiem un konkurences palielinājumu šajā sektorā;
2.3. saskaņot noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar Konkurences padomi;
2.4. noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
41.§
Nacionālā attīstības plāna izstrādes process

VSS-29
TA-1655 ____________________________________

(G.Puķītis, L.Straujuma, I.Šimanska, M.Pūķis, R.Beinarovičs, S.Zvidriņa, A.Liepiņš, O.Baranovs, G.Kauliņš, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvja M.Pūķa sniegto informāciju, ka Latvijas Pašvaldību savienība piedāvā jaunu pieeju nākamajam plānošanas periodam, kas balstās uz teritoriālo (vietas) principu. Paralēli tām nozarēm, kuras pārstāv katra ministrija atsevišķi, Latvijas Pašvaldību savienība ierosina skatīt un iekļaut plānā pieļaujamos darbības virzienus, kuros pašvaldības drīkst piedāvāt projektus, bet valsts kontrolē, vai šie projekti atbilst tam, ko Ministru kabinets ir noteicis, un vai projekti sasniedz definētos mērķus. Pieņemt zināšanai aicinājumu iekļaut pašvaldību pārstāvjus plāna izstrādes procesā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:10

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību