Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2011.gada 1.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2011.gada 25.novembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2011.gada 1.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2011-VSS-1324, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  VSS-1315
 
Informatīvais ziņojums "Par analītisko būvizmaksu katalogu"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.3.  2011-VSS-1316, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2011-VSS-1331, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2011-VSS-1332, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Finanšu ministrija       
1.6.  2011-VSS-1326, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2011-VSS-1327, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts policija veido valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcijas un glabā ložu un čaulu kontrolkolekciju"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2011-VSS-1328, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par iesniegumu un informācijas par noziedzīgiem nodarījumiem, citiem likumpārkāpumiem un notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību, reģistrēšanu un policijas reaģēšanas laiku"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2011-VSS-1325, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2012.gadā"  Labklājības ministrija       
1.10.  2011-VSS-1312, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Vircavas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz autoceļa P94 Jelgava – Staļģene-Code 3,00.km"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2011-VSS-1313, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza - Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2011-VSS-1314, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2011-VSS-1317, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā"  Tieslietu ministrija       
1.14.  2011-VSS-1318, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pērkones ielā 32, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā un nekustamā īpašuma Alsungas ielā 29, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā"  Tieslietu ministrija       
1.15.  2011-VSS-1329, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija       
1.16.  2011-VSS-1330, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju""  Veselības ministrija       
1.17.  2011-VSS-1333, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.18.  2011-VSS-1319, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasībām bīstama suņa turēšanai"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2011-VSS-1320, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2011-VSS-1321, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2011-VSS-1322, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.635 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem""  Zemkopības ministrija       
1.22.  2011-VSS-1323, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1150
 
Likumprojekts "Grozījums Būvniecības likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1151
 
Likumprojekts "Grozījums Ēku energoefektivitātes likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1179
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-1184
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-1101
 
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma nepieciešamību Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām īstenošanai 2012.gadā"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2011-VSS-546, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.7.  2011-VSS-1217, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts Operatīvo medicīnisko komisiju"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-955
TA-2867 
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""   Veselības ministrija  J.Bundulis (Veselības ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
4.2.    Par 2011. gada 9. decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem    A.Kurme (Ārlietu ministrija)     
VI. Dažādi jautājumi
5.1.    Par ministriju sadarbību 2012.gada budžeta likumprojektu paketes izskatīšanas laikā Saeimā         
5.2.    Par e-portfeļa lietotājiem, kam e-portfelī pieejama ierobežotas pieejamības informācija         
Skatīt protokolu