Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.47

2011.gada 1.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Kurme

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

G.Kanaviņš

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpilddirektora pienākumu izpildītājs

J.Stepiņš

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

VSS-1324
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par analītisko būvizmaksu katalogu"

VSS-1315
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Elektroapgādes būvju būvniecības kārtība"

VSS-1316
____________________________________

(J.Stepiņš, I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-1331
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-1332
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"

VSS-1326
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Satversmes aizsardzības biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts policija veido valsts nozīmes ieroču un munīcijas kolekcijas un glabā ložu un čaulu kontrolkolekciju"

VSS-1327
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iesniegumu un informācijas par noziedzīgiem nodarījumiem, citiem likumpārkāpumiem un notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību, reģistrēšanu un policijas reaģēšanas laiku"

VSS-1328
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2012.gadā"

VSS-1325
____________________________________

(S.Bajāre, R.Beinarovičs, M.Lazdovskis, I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi (atzinumus iesniegt līdz š.g. 12.decembrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Vircavas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz autoceļa P94 Jelgava – Staļģene-Code 3,00.km"

VSS-1312
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Ludza - Terehova rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-1313
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"

VSS-1314
____________________________________

(U.Lielpēters, I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersanti tiek iesaistīti ar brīvības atņemšanu notiesāto nodarbinātības organizēšanā"

VSS-1317
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pērkones ielā 32, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā un nekustamā īpašuma Alsungas ielā 29, Liepājā, pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-1318
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.61 "Noteikumi par Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-1329
____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Gailīte)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā Nr.71 "Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju""

VSS-1330
____________________________________

(M.Lazdovskis, I.Gailīte)

Veselības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 15.jūnija noteikumos Nr.212 "Noteikumi par dabas liegumiem""

VSS-1333
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu, un prasībām bīstama suņa turēšanai"

VSS-1319
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas kinoloģiskā federācija sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs"

VSS-1320
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides konsultatīvā padome un Latvijas Dabas fonds sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē"

VSS-1321
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumos Nr.635 "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība šķiedras linu un kaņepju pirmapstrādātājiem un personām, kuras uzskata par apstrādātājiem""

VSS-1322
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1015 "Kārtība, kādā izsniedz speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā, kā arī maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu""

VSS-1323
____________________________________

(S.Bajāre, I.Gailīte)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījums Būvniecības likumā"

VSS-1150
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 13.oktobrī sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.40 4.§).
 
24.§
Likumprojekts "Grozījums Ēku energoefektivitātes likumā"

VSS-1151
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 13.oktobrī sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.40 5.§).
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

VSS-1179
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 20.oktobrī sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.41 2.§).
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.772 "Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību""

VSS-1184
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 20.oktobrī sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas projektu (prot. Nr.41 7.§).
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma nepieciešamību Eiropas Komisijas programmas vistrūcīgākajām personām īstenošanai 2012.gadā"

VSS-1101
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 6.oktobrī sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas projektu (prot. Nr.39 30.§).
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par īstenotajiem valsts informācijas sistēmu attīstības projektiem un par priekšlikumiem valsts informācijas sistēmu attīstībai"

VSS-546
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2011.gada 24.novembra vēstulē Nr.14.18-1e/17354 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 26.maija sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.21 34.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2011.gada 22.decembrim.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts Operatīvo medicīnisko komisiju"

VSS-1217
____________________________________

(R.Muciņš, M.Lazdovskis, I.Gailīte)

Neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 3.novembra sanāksmē izsludināto rīkojuma projektu (prot. Nr.43 17.§), ņemot vērā, ka rīkojuma projekts līdz š.g. 5.decembrim tiks iesniegts Valsts kancelejā.
 
30.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība""

VSS-1217
TA-2867 ____________________________________

(M.Lazdovskis, S.Bajāre, R.Muciņš, J.Sārts, L.Medina, I.Gailīte)

1. Atbalstīt Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas priekšlikumu, instrukcijas projekta izskatīšanu atlikt uz laiku līdz Valsts kancelejas izveidotā darba grupa (izveidota ar Valsts kancelejas direktora 2011.gada 25.novembra rīkojumu Nr.73) izpildīs tai doto uzdevumu - līdz 2011.gada 30.decembrim sagatavot priekšlikumus normatīvā akta sākotnējā novērtējuma ietekmes izvērtēšanas pilnveidošanai.
2. Valsts kancelejai minētās darba grupas sastāvā iekļaut arī Veselības ministrijas pārstāvi un darba grupai vērtējot Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijas Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" 2.sadaļu izvērtēt arī Veselības ministrijas priekšlikumus.
3. Veselības ministrijai pēc darba grupai (šī protokollēmuma 1.punkts) dotā uzdevuma izpildes iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par instrukcijas projekta turpmāko virzību.
 
31.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-1217
TA-2867 ____________________________________

(I.Gailīte)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem.
 
32.§
Par 2011.gada 9.decembra Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem

VSS-1217
TA-2867 ____________________________________

(A.Kurme, S.Bajāre, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 
33.§
Par ministriju sadarbību 2012.gada budžeta likumprojektu paketes izskatīšanas laikā Saeimā

VSS-1217
TA-2867 ____________________________________

(S.Bajāre, M.Lazdovskis, J.Pūce, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas valsts sekretāres S.Bajāres sniegto informāciju par ministriju sadarbību 2012.gada budžeta likumprojektu paketes izskatīšanas laikā (informāciju ministrijām nosūtīta arī elektroniski).
2. Ministrijām līdz š.g. 5.decembrim informāciju par kontaktpersonām elektroniski nosūtīt Finanšu ministrijas vecākajam ekspertam budžeta jautājumos J.Šintam (Janis.Sints@fm.gov.lv).
3. Valsts kancelejai nākamajā Valsts sekretāru sanāksmē sniegt informāciju par institūciju darbības stratēģiju izstrādes nepieciešamību.
 
34.§
Par e-portfeļa lietotājiem, kam e-portfelī pieejama ierobežotas pieejamības informācija

VSS-1217
TA-2867 ____________________________________

(S.Bajāre, M.Lazdovskis, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju un kopumā atbalstīt priekšlikumu par to, ka:
1.1. būtiski samazināms to amatpersonu loks, kurām e-portfelī ir pieejama ierobežotas pieejamības informācija;
1.2. ministrijām ierobežotas pieejamības informācija e-portfelī ir pieejama ministram, valsts sekretāram un vēl vienai līdz divām ministrijas amatpersonām, savukārt pārējās institūcijās – iestādes vadītājam un vēl vienai amatpersonai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt katrai ministrijai attiecīgās ministrijas amatpersonu sarakstu, kurām pašlaik e-portfelī pieejama ierobežotas pieejamības informācija.
3. Valsts sekretāriem izvērtēt saņemto sarakstu un līdz 2011.gada 14.decembrim nosūtīt precizēto sarakstu Valsts kancelejai.
4. Valsts kanceleja nosūtīt arī pārējām institūcijām, kuru amatpersonām e-portfelī pieejama ierobežotas pieejamības informācija, attiecīgu vēstuli, ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktā minēto.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:40

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību