Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 19.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 13.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 19.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-62, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21"Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-63, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts rīcības plānu militārās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-64
 
Likumprojekts "Grozījums Elektroenerģijas tirgus likumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-65, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2012-VSS-66, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija       
1.6.  2012-VSS-67, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"   Ekonomikas ministrija       
1.7.  2012-VSS-68, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā (31.saraksts)"   Ekonomikas ministrija       
1.8.  2012-VSS-69, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Eirokodeksa standartu nacionālo ieviešanas plānu 2012.–2013.gadam"  Ekonomikas ministrija       
1.9.  2012-VSS-72, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""  Finanšu ministrija       
1.10.  2012-VSS-73, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.784 "Noteikumi par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību""  Finanšu ministrija       
1.11.  2012-VSS-59, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""  Labklājības ministrija       
1.12.  2012-VSS-60, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2012-VSS-61, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumā Nr.241 "Par Koncepciju par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda""  Tieslietu ministrija       
1.14.  2012-VSS-74, MK noteikumu projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Moldovas Republikas Reģionālās attīstības un celtniecības ministrijas līgumu par sadarbību reģionālās attīstības jomā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2012-VSS-75, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. novembra noteikumos Nr.1354 "Noteikumi par sākotnējo plūdu riska novērtējumu, plūdu kartēm un plūdu riska pārvaldības plānu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  VSS-70
 
Informatīvais ziņojums par turpmāko atbalstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanai lauksaimniecības produkcijas ražošanai  Zemkopības ministrija       
1.17.  2012-VSS-71, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.714 "Par Pārtikas un veterinārā dienesta un valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" reorganizāciju un valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" izveidi""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2012-VSS-76, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu atlases kārtība"  Valsts kanceleja       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-677
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.935 "Standartizācijas noteikumi militārajā jomā""  Aizsardzības ministrija  Aizsardzības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1098
 
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-1099
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  VSS-690
 
Likumprojekts "Grozījums Civilstāvokļa aktu likumā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-694
 
Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-1157
 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-1053
 
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  2012-VSS-706, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmu, pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu saturu un šīs apmācības nodrošināšanas kārtību"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-547
TA-3295 
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas režīmu"  Iekšlietu ministrija  I.Pētersone-Godmane (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-897
TA-3283 
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības tiesību aktu izpildes kontroles un koordinācijas noteikumi"  Tieslietu ministrija  I.Kalniņš (Tieslietu ministrija)  A.Nikolajeva  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  2012-VSS-464, MK noteikumu projekts  Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam "Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi"  Zemkopības ministrija  Ekonomikas ministrija     
4.2.    Par 2011.gada 30.janvāra neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem    A.Kurme Ārlietu ministrija     
Skatīt protokolu