Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 3

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.3

2012.gada 19.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece

 

 

 

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Kurme

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

J.Liepiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičs

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja
priekšnieka pienākumu izpildītājs

A.Strīķeris

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

A.Ostapko

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes
sekretāres pienākumu izpildītāja

 
M.Lāce

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Pārresoru koordinācijas centra konsultants

 P.Vilks

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos
Nr.21"Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un
ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""

VSS-62
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts rīcības plānu militārās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai"

VSS-63
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums Elektroenerģijas tirgus likumā"

VSS-64
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu""

VSS-65
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-66
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-67
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā (31.saraksts)"

VSS-68
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Eirokodeksa standartu nacionālo ieviešanas plānu 2012.–2013.gadam"

VSS-69
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un plāna projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu""

VSS-72
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos
Nr.784 "Noteikumi par alkoholisko dzērienu daudzuma noteikšanu, spirta uzskaiti un spirta daudzuma kontroles kārtību""

VSS-73
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.septembra noteikumos
Nr.723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un
kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""

VSS-59
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-60
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 29.aprīļa rīkojumā
Nr.241 "Par Koncepciju par Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes joslas ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda""

VSS-61
____________________________________

(D.Lucaua, I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un
Moldovas Republikas Reģionālās attīstības un celtniecības ministrijas līgumu par sadarbību reģionālās attīstības jomā"

VSS-74
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos
Nr.1354 "Noteikumi par sākotnējo plūdu riska novērtējumu, plūdu kartēm un plūdu riska pārvaldības plānu""

VSS-75
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Informatīvais ziņojums par turpmāko atbalstu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanai lauksaimniecības produkcijas ražošanai

VSS-70
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 19.oktobra rīkojumā
Nr.714 "Par Pārtikas un veterinārā dienesta un valsts aģentūras "Latvijas Zivju resursu aģentūra" reorganizāciju un
valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" izveidi""

VSS-71
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 30.janvārim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu atlases kārtība"

VSS-76
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Valsts kancelejai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Satversmes aizsardzības biroju un Augstāko tiesu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja lūgs biedrības "Sabiedrība par atklātību "Delna"" un biedrības "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS" viedokli par noteikumu projektu.
 
Atsaucamie projekti

19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos
Nr.935 "Standartizācijas noteikumi militārajā jomā""

VSS-677
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 30.jūnija sanāksmē izsludināto Aizsardzības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.25 1.§).
 
20.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-1098
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 6.oktobra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas likumprojektu (prot. Nr.39 4.§).
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""

VSS-1099
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 6.oktobra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas likumprojektu (prot. Nr.39 5.§).
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums Civilstāvokļa aktu likumā"

VSS-690
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 30.jūnija sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas likumprojektu (prot. Nr.25 9.§).
 
23.§
Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

VSS-694
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 30.jūnija sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas likumprojektu (prot. Nr.25 23.§).
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-1157
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 20.oktobra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.41 22.§).
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

VSS-1053
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 29.septembra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.38 21.§).
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanas apmācības sistēmu,
pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu saturu un šīs apmācības nodrošināšanas kārtību"

VSS-706
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2011.gada 18.janvāra vēstulē Nr.01-12/271 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 30.jūnija sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.25 48.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 20.februārim.
 
Izskatāmie tiesību aktu projekti

27.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu
par Latvijas – Baltkrievijas valsts robežas režīmu"

VSS-706
TA-3295 ____________________________________

(V.Vītoliņš, J.Sārts, I.Mēkons, I.Pētersone-Godmane, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Ārlietu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu vienoties par līguma projekta 18. un 19.panta atbilstību Eiropas Savienības tiesiskajam regulējumam;
2.2. likumprojektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto līguma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
28.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības tiesību aktu izpildes kontroles un koordinācijas noteikumi"

VSS-706
TA-3283 ____________________________________

(I.Strautiņš, I.Pētersone-Godmane, V.Vītoliņš, M.Lazdovskis, A.Kurme, G.Puķītis, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. redakcionāli precizēt noteikumu projekta 7.punktā ietverto normatīvo regulējumu;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
Informatīvie jautājumi

29.§
Par virzības apturēšanas periodu Zemkopības ministrijas izstrādātajam Ministru kabineta noteikumu projektam
"Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas,
gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi"

VSS-464
TA-3283 ____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2012.gada 6.janvāra vēstulē Nr.522-1-179 minēto, atzīmēt, ka Valsts sekretāru 2011.gada 12.maija sanāksmē izsludinātajam noteikumu projektam (VSS-464) tiek noteikts apturēšanas periods līdz 2012.gada 8.februārim.
 
30.§
Par 2011.gada 30.janvāra neformālajā Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem

VSS-464
TA-3283 ____________________________________

(K.Našeniece, A.Kurme, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:30

Valsts kancelejas direktora vietā -
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību