Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 26.janvāra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 20.janvārī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 26.janvārī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-77, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai"  Finanšu ministrija       
1.2.  2012-VSS-78, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām"  Finanšu ministrija       
1.3.  2012-VSS-79, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6. septembra noteikumos Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""  Finanšu ministrija       
1.4.  2012-VSS-88, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-89, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-80, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571"Ceļu satiksmes noteikumi""  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2012-VSS-81, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2012-VSS-85, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā Nr.73" Par valstij piekrītošo būvju Rīgas rajona Inčukalna novada "Kārļzemniekos" nodošanu Inčukalna pašvaldības īpašumā""  Labklājības ministrija       
1.9.  2012-VSS-86, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""  Labklājības ministrija       
1.10.  VSS-87
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos Nr.106 "Mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumi""  Labklājības ministrija       
1.11.  VSS-92
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.12.  VSS-93
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa V135 Dūči – Limbaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2012-VSS-94, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P57 Malta – Sloboda rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.14.  2012-VSS-95, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""  Satiksmes ministrija       
1.15.  2012-VSS-96, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmā 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" paredzēto līdzekļu izmantošanu"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2012-VSS-97, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Civilmilitārās gaisa telpas plānošanas un koordinācijas ekspertu grupu"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2012-VSS-82, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.971 "Valsts zemes dienesta nolikums""  Tieslietu ministrija       
1.18.  2012-VSS-83, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2012-VSS-84, Likumprojekts  Likumprojekts "Mediācijas likums"  Tieslietu ministrija       
1.20.  VSS-90
 
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.21.  2012-VSS-91, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība publiskajos ūdeņos, Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un valsts nodevas par tiesībām izmantot zemes dzīles maksāšanas kārtība un apmērs"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  2012-VSS-100, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kuram ir tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2012-VSS-98, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.163 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2012-VSS-99, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-722, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina valsts atbalstu dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās"   Izglītības un zinātnes ministrija  (Izglītības un zinātnes ministrija)     
2.2.  2012-VSS-739, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par sadarbību civilās aviācijas gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā"  Satiksmes ministrija  (Satiksmes ministrija)     
2.3.  2012-VSS-741, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā""  Veselības ministrija  (Veselības ministrija)     
2.4.  VSS-602
 
Likumprojekts "Grozījums Aizsargjoslu likumā"  Zemkopības ministrija  (Zemkopības ministrija)    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.5.  VSS-711
 
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Sadarbība jaunu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares produktu, procesu un tehnoloģiju izstrādē" aktivitātē "Sadarbība inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādē lauksaimniecības nozarē""  Zemkopības ministrija  (Zemkopības ministrija)    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1169
TA-49 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.773 "Kārtība, kādā iegūstama, glabājama un izmantojama no Valsts robežsardzes videoinformācijas fiksēšanas iekārtām iegūtā informācija""  Iekšlietu ministrija  I.Pētersone-Godmane (Iekšlietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-1164
TA-57 
Noteikumu projekts "Uztura normas izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"  Veselības ministrija  I.Šmate (Veselības ministrija)  I.Straume  Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Informatīvais jautājums "Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros"    D.Rancāne (Finanšu ministrija)     
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-216
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
Skatīt protokolu