Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 4

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.4

2012.gada 26.janvārī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretārs

R.Beinarovičš

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Medina

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītājs

A.Ostapko

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres
pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas
direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība
sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai"

VSS-77
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrības integrācijas fondu, biedrību "Latvijas Pilsoniskā alianse" un Latvijas Dabas fondu. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām"

VSS-78
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6. septembra noteikumos
Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana",
darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana",
darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un
3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""

VSS-79
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Valsts kanceleju (Eiropas Savienības struktūrfondu departamentu). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-88
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma
Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

VSS-89
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.571"Ceļu satiksmes noteikumi""

VSS-80
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos
Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""

VSS-81
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ģenerālprokuratūru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 19.februāra rīkojumā
Nr.73" Par valstij piekrītošo būvju Rīgas rajona Inčukalna novada "Kārļzemniekos" nodošanu Inčukalna pašvaldības īpašumā""

VSS-85
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos
Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""

VSS-86
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumos
Nr.106 "Mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumi""

VSS-87
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22
posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-92
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa V135
Dūči – Limbaži rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-93
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa
P57 Malta – Sloboda rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-94
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos
Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība""

VSS-95
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmā 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" paredzēto līdzekļu izmantošanu"

VSS-96
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Civilmilitārās gaisa telpas plānošanas un koordinācijas ekspertu grupu"

VSS-97
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos
Nr.971 "Valsts zemes dienesta nolikums""

VSS-82
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 6.februārim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-83
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Mediācijas likums"

VSS-84
____________________________________

(R.Muciņš, E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā"

VSS-90
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Konkurences padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Zemes dzīļu izmantošanas kārtība publiskajos ūdeņos, Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā un
valsts nodevas par tiesībām izmantot zemes dzīles maksāšanas kārtība un apmērs"

VSS-91
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un
kuram ir tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies"

VSS-100
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Konkurences padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos
Nr.163 "Noteikumi par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-98
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos
Nr.535 "Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

VSS-99
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 6.februārim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
Atsaucamie projekti

25.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina valsts atbalstu dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās"

VSS-722
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas 2012.gada 24.janvāra vēstulē Nr.1-05/384 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 7.jūlija sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.26 17.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 31.martam.
 
26.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības
līgumu par sadarbību civilās aviācijas gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā"

VSS-739
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2012.gada 25.janvāra vēstulē Nr.14-01/421 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 7.jūlija sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.26 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 31.jūlijam.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā""

VSS-741
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2012.gada 25.janvāra vēstulē Nr.01-08.16/402 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 7.jūlija sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.26 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 27.februārim.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums Aizsargjoslu likumā"

VSS-602
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 9.jūnija sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.23 40.§).
 
29.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākuma "Sadarbība jaunu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares produktu, procesu un tehnoloģiju izstrādē"
aktivitātē "Sadarbība inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādē lauksaimniecības nozarē""

VSS-711
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 7.jūlija sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.26 28.§).
 
Izskatāmie tiesību aktu projekti

30.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos
Nr.773 "Kārtība, kādā iegūstama, glabājama un izmantojama no Valsts robežsardzes videoinformācijas fiksēšanas iekārtām iegūtā informācija""

VSS-711
TA-49 ____________________________________

(B.Graustiņa, L.Medina, S.Bajāre, A.Teikmanis, I.Žuravļovs, I.Aire, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā atšķirīgos viedokļus, jautājuma izskatīšanu atlikt uz mēnesi.
2.1. Iekšlietu ministrijai:
2.2. organizēt starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmi ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Valsts kancelejas Juridisko departamentu atkārtotai noteikumu projekta saskaņošanai;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
31.§
Noteikumu projekts "Uztura normas izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem"

VSS-711
TA-57 ____________________________________

(I.Straume, R.Beinarovičs, L.Liepiņa, R.Muciņš, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projektā ietverto normatīvo regulējumu attiecībā uz enerģijas un uzturvielu normām, paredzot kaloriju varietāti dienas ietvaros un nosakot vidējo kaloriju daudzumu noteiktā periodā nedēļas vai mēneša ietvaros;
2.2. precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
Informatīvie jautājumi

32.§
Informatīvais jautājums "Par finansējuma apguvi līdz 2011.gada 31.decembrim Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros"

VSS-711
TA-57 ____________________________________

(D.Rancāne, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju.
2. Ministrijām un citām valsts centrālajām iestādēm Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros pārskatīt situāciju ar iestāžu 2012.gada budžetā esošo finansējumu, tā atbilstību aktuālām maksājumu prognozēm un pārliecināties, ka piešķirtā budžeta finansējumu var izlietot pilnā apmērā līdz 2012.gada beigām, un, ja nav iespējams to nodrošināt, tad iesniegt pārdali uz 80.00.00 programmu vai arī informēt Finanšu ministriju par situāciju un priekšlikumiem rīcībai līdz 2012.gada 31.martam.
3. Atzīmēt, ka turpmāk Finanšu ministrija sniedz apkopotu informāciju par finansējuma apguvi Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu ietvaros reizi ceturksnī nākamā mēneša pēdējā Valsts sekretāru sanāksmē.
 
Slēgtā daļa

33.§
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-711
TA-57 ____________________________________

(A.Teikmanis, A.Matīss, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:35

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību