Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 8.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā -

Juridiskā departamenta vadītāja,

Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Rīgā 2012.gada 2.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 8.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-259
 
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2012-VSS-260, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā""  Iekšlietu ministrija       
1.3.  2012-VSS-261, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2012-VSS-257, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.848 "Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un informācijas apmaiņas uzraudzību pakalpojumu jomā""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.5.  2012-VSS-258, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Druvas", Apes pagastā, Apes novadā, nodošanu Apes novada pašvaldības īpašumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.6.  2012-VSS-256, Ziņojums zināšanai  Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu"  Kultūras ministrija       
1.7.  2012-VSS-269, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"  Satiksmes ministrija       
1.8.  2012-VSS-270, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Mazsalacas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"   Satiksmes ministrija       
1.9.  2012-VSS-271, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Par interneta vēlēšanu sistēmas izveidi"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2012-VSS-262, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm"  Tieslietu ministrija       
1.11.  VSS-272
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.12.  VSS-273
 
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2012-VSS-268, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2012-VSS-263, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""  Zemkopības ministrija       
1.15.  2012-VSS-264, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Meža konsultatīvās padomes nolikums"  Zemkopības ministrija       
1.16.  2012-VSS-265, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām"  Zemkopības ministrija       
1.17.  2012-VSS-266, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ievērojot Regulu Nr. 1107/2009"  Zemkopības ministrija       
1.18.  2012-VSS-267, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""   Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-900
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-974
 
Informatīvais ziņojums "Par pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidi"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  VSS-920
 
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.4.  2012-VSS-921, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.5.  VSS-922
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) nolikumu""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  VSS-924
 
Informatīvais ziņojums "Par bāzes izdevumu palielināšanu valsts pamatbudžeta programmai 26.00.00 "Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana" nodrošināšanai 2012.gadā un turpmākajos gados"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-741
TA-368 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā""   Veselības ministrija  R.Muciņš (Veselības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-706
TA-467 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanas un apmācības sistēmu, programmu saturu un nodrošināšanas kārtību"   Veselības ministrija  R.Muciņš (Veselības ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu