Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.10

2012.gada 8.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

J.Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Z.Liepiņa

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurora pienākumu izpildītājs

A.Ostapko

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Pārresoru koordinācijas centra konsultants V.Vesperis

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

VSS-259
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā""

VSS-260
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.257 "Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību""

VSS-261
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.848 "Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un informācijas apmaiņas uzraudzību pakalpojumu jomā""

VSS-257
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Druvas", Apes pagastā, Apes novadā, nodošanu Apes novada pašvaldības īpašumā"

VSS-258
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanu"

VSS-256
____________________________________

(I.Gailīte)

Kultūras ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā"

VSS-269
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Valsts kases viedokli par likumprojektu.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Mazsalacas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

VSS-270
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Koncepcijas projekts "Par interneta vēlēšanu sistēmas izveidi"

VSS-271
____________________________________

(A.Teikmanis, I.Gailīte)

1. Satiksmes ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija lūgs Centrālās vēlēšanu komisijas viedokli par koncepcijas projektu.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm"

VSS-262
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-272
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas, Latvijas komercbanku asociācijas, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Brīvo arodbiedrību asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Kredītņēmēju apvienības, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes, Latvijas zvērinātu advokātu padomes un Bankrota tiesību speciālistu arodbiedrības viedokli par likumprojektu.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā"

VSS-273
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas, Latvijas komercbanku asociācijas, Ārvalstu investoru padomes Latvijā, Latvijas Brīvo arodbiedrību asociācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Kredītņēmēju apvienības, Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes, Latvijas zvērinātu advokātu padomes un Bankrota tiesību speciālistu arodbiedrības viedokli par likumprojektu.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumos Nr.482 "Noteikumi par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un tā vērtībām""

VSS-268
____________________________________

(V.Vesperis, I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

VSS-263
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Meža konsultatīvās padomes nolikums"

VSS-264
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Ornitoloģijas biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām"

VSS-265
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ievērojot Regulu Nr. 1107/2009"

VSS-266
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.530 "Mēslošanas līdzekļu identifikācijas, kvalitātes atbilstības novērtēšanas un tirdzniecības noteikumi""

VSS-267
____________________________________

(I.Gailīte)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-900
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 18.augusta sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.32 8.§).
 
20.§
Informatīvais ziņojums "Par pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidi"

VSS-974
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 8.septembra sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.35 5.§).
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzelzceļa likumā"

VSS-920
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2012.gada 6.marta vēstulē Nr.04-02/1037 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 18.augusta sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.32 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 15.maijam.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)""

VSS-921
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2012.gada 6.marta vēstulē Nr.04-02/1037 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 18.augusta sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.32 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 15.maijam.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Dzelzceļu sadarbības organizācijas (OSŽD) nolikumu""

VSS-922
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 18.augusta sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.32 20.§).
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par bāzes izdevumu palielināšanu valsts pamatbudžeta programmai 26.00.00 "Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana" nodrošināšanai 2012.gadā un turpmākajos gados"

VSS-924
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 18.augusta sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.32 28.§).
 
25.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā""

VSS-924
TA-368 ____________________________________

(R.Muciņš, M.Lazdovskis, S.Bajāre, I.Gailīte)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Veselības ministrijai likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pirmās palīdzības sniegšanas un apmācības sistēmu, programmu saturu un nodrošināšanas kārtību"

VSS-924
TA-467 ____________________________________

(G.Jermacāne, A.Matīss, M.Lazdovskis, J.Golubevs, I.Gailīte)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. precizēt noteikumu projekta redakciju, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinuma 1. un 2.punktā minēto;
2.2. organizēt starpministriju saskaņošanas sanāksmi ar Satiksmes ministriju un Tieslietu ministriju par noteikuma projekta redakciju un par Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punkta nepieciešamību;
2.3. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā noteikumu projektu iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību