Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 15.marta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktora vietā - Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece
I.Gailīte
Rīgā 2012.gada 9.martā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 15.martā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-277, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Laboratorijas ielā 16A, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2012-VSS-286, Likumprojekts  Likumprojekts "Ēku energoefektivitātes likums"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2012-VSS-274, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.4.  2012-VSS-275, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadībā"   Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-276, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem"  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-287, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"   Kultūras ministrija       
1.7.  2012-VSS-288, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums"  Kultūras ministrija       
1.8.  2012-VSS-289, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""  Kultūras ministrija       
1.9.  2012-VSS-290, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Dziesmu un deju svētku likumā"  Kultūras ministrija       
1.10.  2012-VSS-291, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.130 "Dziesmu un deju svētku padomes nolikums""  Kultūras ministrija       
1.11.  2012-VSS-292, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""  Kultūras ministrija       
1.12.  2012-VSS-293, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās""  Kultūras ministrija       
1.13.  2012-VSS-294, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""  Kultūras ministrija       
1.14.  2012-VSS-281, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumu Nr.745 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē" atcelšanu"  Labklājības ministrija       
1.15.  2012-VSS-285, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""  Satiksmes ministrija       
1.16.  2012-VSS-295, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju""  Tieslietu ministrija       
1.17.  2012-VSS-296, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.754 "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.18.  VSS-297
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.19.  2012-VSS-278, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Lietuvas Republikas Veselības ministrijas partnerības līgums par vienotiem zāļu un medicīnas ierīču iepirkumiem un centralizēti iepērkamo zāļu un medicīnas ierīču aizdošanu"  Veselības ministrija       
1.20.  2012-VSS-279, Plāna projekts  Plāna projekts "Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2012.-2014.gadam"  Veselības ministrija       
1.21.  2012-VSS-280, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"  Veselības ministrija       
1.22.  2012-VSS-282, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"  Zemkopības ministrija       
1.23.  2012-VSS-283, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2012-VSS-284, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-966, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi, vides aizsardzību ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbos jūrā un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apjomu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-1172
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010. – 2013.gadam"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2012-VSS-985, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Rojas ostas robežu noteikšanu"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.4.  VSS-986
 
Rīkojuma projekts "Rīkojums par valsts zemesgabala "Rojas osta" Rojas novadā (īpašuma kadastra Nr. 8882 008 0728) daļas nodošanu Rojas ostas pārvaldes pārvaldīšanā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.5.  2012-VSS-987, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par atsavināšanas izdevumu apmēra noteikšanu valsts nekustamā īpašuma – zemesgabala "Rojas osta" Rojas novadā – atsavināšanai"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.6.  2012-VSS-930, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Stratēģijas ES 2020 pamatiniciatīvas "Digitālā programma Eiropai" ieviešanas Latvijā koordinēšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.7.  VSS-1383
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.8.  VSS-1384
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.9.  VSS-1385
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-1334
TA-514 
Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada pirmajā pusgadā konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumenta, Eiropas Savienības iniciatīvas, Pirmsiestāšanās fonda vai Pārejas perioda palīdzības ietvaros"  Finanšu ministrija  N.Lasmane (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu