Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.11

2012.gada 15.martā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

V.Rakstiņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Kurme

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece

B.Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas vadītāja

I.Jurča

Ģenerālprokuratūras prokurore

E.Jurkjāne

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Laboratorijas ielā 16A, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

VSS-277
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Ēku energoefektivitātes likums"

VSS-286
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-274
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadībā"

VSS-275
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par budžeta pieprasījumu izstrādāšanas un iesniegšanas pamatprincipiem"

VSS-276
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Valsts kontroli un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-287
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums"

VSS-288
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""

VSS-289
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums Dziesmu un deju svētku likumā"

VSS-290
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.130 "Dziesmu un deju svētku padomes nolikums""

VSS-291
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""

VSS-292
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās""

VSS-293
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""

VSS-294
____________________________________

(E.Dreimane)

Kultūras ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2006.gada 5.septembra noteikumu Nr.745 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē" atcelšanu"

VSS-281
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Veselības ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā""

VSS-285
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju""

VSS-295
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.754 "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība""

VSS-296
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""

VSS-297
____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Lietuvas Republikas Veselības ministrijas partnerības līgums par vienotiem zāļu un medicīnas ierīču iepirkumiem un centralizēti iepērkamo zāļu un medicīnas ierīču aizdošanu"

VSS-278
____________________________________

(M.Lazdovskis, R.Muciņš, E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Plāna projekts "Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2012.-2014.gadam"

VSS-279
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai plāna projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"

VSS-280
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas Veterinārārstu biedrības valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi"

VSS-282
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-283
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.decembra noteikumos Nr.1415 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām""

VSS-284
____________________________________

(D.Lucaua, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. (atzinumus iesniegt līdz š.g. 22.martam). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi, vides aizsardzību ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbos jūrā un valsts nodevas maksāšanas kārtību un apjomu"

VSS-966
____________________________________

(J.Pūce, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 1.septembra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.34 2.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 16.aprīlim.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Latvijas Stratēģiskās attīstības plānā 2010. – 2013.gadam"

VSS-1172
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 20.oktobra sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.41 14.§).
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Rojas ostas robežu noteikšanu"

VSS-985
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2012.gada 5.marta vēstulē Nr.11-1/1030 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 8.septembra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.35 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 5.jūnijam.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Rīkojums par valsts zemesgabala "Rojas osta" Rojas novadā (īpašuma kadastra Nr. 8882 008 0728) daļas nodošanu Rojas ostas pārvaldes pārvaldīšanā"

VSS-986
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2012.gada 5.marta vēstulē Nr.11-1/1030 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 8.septembra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.35 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 5.jūnijam.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atsavināšanas izdevumu apmēra noteikšanu valsts nekustamā īpašuma – zemesgabala "Rojas osta" Rojas novadā – atsavināšanai"

VSS-987
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2012.gada 5.marta vēstulē Nr.11-1/1030 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 8.septembra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.35 14.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 5.jūnijam.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Stratēģijas ES 2020 pamatiniciatīvas "Digitālā programma Eiropai" ieviešanas Latvijā koordinēšanu"

VSS-930
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 13.marta vēstulē Nr.14.18-1e/4174 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 25.augusta sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.33 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 20.aprīlim.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums""

VSS-1383
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 15.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.49 27.§).
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.542 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās" nolikums""

VSS-1384
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 15.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.49 28.§).
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.janvāra noteikumos Nr.1 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Energoefektivitātes paaugstināšana augstākās izglītības iestāžu ēkās" nolikums""

VSS-1385
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 15.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.49 29.§).
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par 2011.gada pirmajā pusgadā konstatētajiem neatbilstoši veiktajiem izdevumiem Eiropas Savienības politikas instrumenta, Eiropas Savienības iniciatīvas, Pirmsiestāšanās fonda vai Pārejas perioda palīdzības ietvaros"

VSS-1385
TA-514 ____________________________________

(N.Lasmane, L.Medina, M.Lazdovskis, E.Jurkjāne, B.Bāne, I.Pētersone-Godmane, J.Pūce, E.Dreimane)

1. Informatīvā ziņojuma izskatīšanu atlikt.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. izdebatēt ar attiecīgajiem valsts sekretāriem vai viņu deleģētām augsta līmeņa amatpersonām, kas ir lemttiesīgas, individuāli katru gadījumu par kuru konstatēti neatbilstoši veikti izdevumi Eiropas Savienības politikas instrumentu, Eiropas Savienības iniciatīvu, Pirmsiestāšanās fondu un Pārejas perioda palīdzības ietvaros un iesniegumiem par iespējamām krāpnieciskām un citām nelikumīgām darbībām Eiropas Savienības fondu un citu ES finanšu palīdzības instrumentu ietvaros, kā arī par problēmām, ar kurām nākas saskarties, gadījumos, kas saistīti ar aizdomām par krāpšanu vai korupciju, vai citām nelikumīgām darbībām;
2.2. pēc šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un iesniegt tos Valsts kancelejā, vai iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumu par informatīvā ziņojuma turpmāko virzību.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:40

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību