Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 5.aprīļa darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 30.martā 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 5.aprīlī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-375, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu"  Finanšu ministrija       
1.2.  2012-VSS-376, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu"  Finanšu ministrija       
1.3.  2012-VSS-377, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""  Finanšu ministrija       
1.4.  2012-VSS-378, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus"  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-379, Likumprojekts  Likumprojekts "Iekšējā audita likums"  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-380, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedz sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un spridzināšanas darbos izmantojamo maisījumu paraugus"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2012-VSS-372, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"  Labklājības ministrija       
1.8.  2012-VSS-373, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 101. sesijā Ženēvā"  Labklājības ministrija       
1.9.  2012-VSS-374, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""  Labklājības ministrija       
1.10.  2012-VSS-381, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.966 "Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumu Latvijas Republikas gaisa telpā""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2012-VSS-382, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumus Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2012-VSS-383, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2012-VSS-384, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latgales enerģētika" valsts kapitāla daļu pārdošanu"  Zemkopības ministrija       
1.14.  2012-VSS-385, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.15.  2012-VSS-386, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma Oškalna ielā 6B, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, pārņemšanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1097
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-726
 
Likumprojekts "Azartspēļu un izložu likums"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  VSS-727
 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.4.  VSS-728
 
Likumprojekts "Azartspēļu un izložu nodokļa un nodevas likums"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.5.  VSS-1040
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros reglamentēto profesiju un profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā"  Izglītības un zinātnes ministrija  Izglītības un zinātnes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.6.  2012-VSS-1047, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu uzkrāšanas, nodošanas un pieņemšanas glabāšanā, uzskaites, aprakstīšanas un pieejamības kārtība un dokumentu saglabāšanas tehniskās prasības, kā arī dokumentu arhīviskās vērtības noteikšanas kārtība"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.7.  VSS-1049
 
Rīkojuma projekts "Par XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku sagatavošanu un sarīkošanu"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
3.2.    Par konsultatīvo padomju personālsastāva apstiprināšanu ar Ministru kabineta rīkojumu    I.Gailīte (Valsts kanceleja)      
Skatīt protokolu