Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.14

2012.gada 5.aprīļī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

M.Gruškevics

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

U.Lielpēters

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Grafa

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja prinodaļas vadītāja

I.Jurča

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurora pienākumu izpildītājs

A.Ostapko

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu"

VSS-375
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu"

VSS-376
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""

VSS-377
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus"

VSS-378
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Iekšējā audita likums"

VSS-379
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda, Iekšējā audita padomes un biedrības "Iekšējo auditoru institūts" viedokli par likumprojektu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedz sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu un spridzināšanas darbos izmantojamo maisījumu paraugus"

VSS-380
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"

VSS-372
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Labklājības ministrija lūgs Latvijas Invalīdu biedrības, Latvijas Nedzirdīgo savienības, Latvijas Neredzīgo biedrības, Latvijas asociācijas "Rūpju bērns", Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" un Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "Zelda" viedokli par noteikumu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka biedrība "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 101. sesijā Ženēvā"

VSS-373
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

VSS-374
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.966 "Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumu Latvijas Republikas gaisa telpā""

VSS-381
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 10.marta noteikumus Nr.168 "Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem""

VSS-382
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā"

VSS-383
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Latgales enerģētika" valsts kapitāla daļu pārdošanu"

VSS-384
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums""

VSS-385
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma Oškalna ielā 6B, Jaunjelgavā, Jaunjelgavas novadā, pārņemšanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"

VSS-386
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
Atsaucamie projekti

16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""

VSS-1097
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 6.oktobra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.39 3.§).
 
17.§
Likumprojekts "Azartspēļu un izložu likums"

VSS-726
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2012.gada 23.marta vēstulē Nr.4-2-01/2014 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 7.jūlija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.26 8.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.jūnijam.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-727
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2012.gada 23.marta vēstulē Nr.4-2-01/2014 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 7.jūlija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.26 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.jūnijam.
 
19.§
Likumprojekts "Azartspēļu un izložu nodokļa un nodevas likums"

VSS-728
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2012.gada 23.marta vēstulē Nr.4-2-01/2014 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 7.jūlija sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.26 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.jūnijam.
 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros reglamentēto profesiju un profesionālo kvalifikāciju atzīšanas jomā"

VSS-1040
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.septembra sanāksmē izsludināto Izglītības un zinātnes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.37 7.§).
 
21.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu uzkrāšanas, nodošanas un pieņemšanas glabāšanā, uzskaites, aprakstīšanas un pieejamības kārtība un dokumentu saglabāšanas tehniskās prasības, kā arī dokumentu arhīviskās vērtības noteikšanas kārtība"

VSS-1047
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 2.aprīļa vēstulē Nr.14.1-9/1283 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.septembra sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.37 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 18.aprīlim.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par XXV Vispārējo latviešu dziesmu un XV Deju svētku sagatavošanu un sarīkošanu"

VSS-1049
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.septembra sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.37 12.§).
 
Informatīvie jautājumi

23.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-1049
____________________________________

(E.Dreimane)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem.
 
24.§
Par konsultatīvo padomju personālsastāva apstiprināšanu ar Ministru kabineta rīkojumu

VSS-1049
____________________________________

(I.Gailīte, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītājas, Valsts kancelejas direktora vietnieces I.Gailītes sniegto informāciju un ministrijām, veicot citus būtiskus grozījumus normatīvajos aktos, paredzēt, ka konsultatīvo institūciju personālsastāvu apstiprina ar attiecīgā ministra rīkojumu.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:20
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību