Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 31.maija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 24.maijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 31.maijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-556, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" (25.saraksts)   Ekonomikas ministrija       
1.2.  2012-VSS-557, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.februāra rīkojumā Nr.62 "Par Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi""  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2012-VSS-558, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.544 "Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums""  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-550, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā būvniecības projekta izdevumu segšanai"  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-551, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība"  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-552, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-553, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadību, plāno valsts budžetā līdzekļus un veic maksājumus"  Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-547, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu Latvijas iemaksai Starptautiskās migrācijas organizācijas (IOM) gadskārtējā budžetā"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2012-VSS-548, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1013 "Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošības pamatprasībām, atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtību un atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmajām prasībām""  Iekšlietu ministrija       
1.10.  2012-VSS-549, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.11.  2012-VSS-540, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1433 "Noteikumi par Daugavpils medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.12.  2012-VSS-541, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1437 "Noteikumi par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.13.  VSS-554
 
Informatīvais ziņojums "Par algu subsīdiju instrumentu efektivitāti un riskiem darba tirgus politikas pasākumos"  Labklājības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.14.  2012-VSS-555, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo kapitālsabiedrības peļņas daļu par 2011.gadu"  Labklājības ministrija       
1.15.  2012-VSS-537, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"  Satiksmes ministrija       
1.16.  2012-VSS-538, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""  Satiksmes ministrija       
1.17.  2012-VSS-539, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "P63" Preiļu pagasta Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2012-VSS-559, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2012-VSS-560, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija       
1.20.  2012-VSS-561, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā"  Tieslietu ministrija       
1.21.  2012-VSS-545, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.22.  VSS-546
 
Informatīvais ziņojums "Ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu apmaiņas formāta izveide telpiskās un teritorijas plānošanas vajadzībām saskaņā ar INSPIRE direktīvu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.23.  2012-VSS-542, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""  Zemkopības ministrija       
1.24.  2012-VSS-543, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.407 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.25.  2012-VSS-544, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1279
 
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ieviešanu un īstenošanas progresu"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2012-VSS-1281, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.3.  2012-VSS-1287, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ventas ielā 1A, Jūrmalā, atsavināšanu"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.4.  2012-VSS-1122, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.5.  2012-VSS-1290, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija     
2.6.  VSS-350
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.septembra rīkojumā Nr.558 "Par koncepciju "Vienotas tehnoloģiskās platformas izveide tālruņa numura 112 lietotājiem un pārējiem īso kodu lietotājiem, kas sniedz ārkārtas un neatliekamo palīdzību"""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.7.  VSS-42
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1153 "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko pakalpojumu cenrādi""  Veselības ministrija  Veselības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-204
TA-909 
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"  Labklājības ministrija  E.Korčagins (Labklājības ministrija)  A.Gaile G.Zadraks L.Duntava B.Vītoliņa  Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-203
TA-911 
Likumprojekts "Fizisko personu-saimnieciskās darbības veicēju-diskriminācijas aizlieguma likums"  Labklājības ministrija  E.Korčagins (Labklājības ministrija)  A.Gaile  Izskatīts VSS 
3.3.  VSS-62
TA-962 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""  Aizsardzības ministrija  A.Baranovskis (Aizsardzības ministrija)    Izskatīts VSS 
3.4.  VSS-377
TA-1184 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""  Finanšu ministrija  A.Popova (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.5.  VSS-375
TA-1177 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu"   Finanšu ministrija  M.Prikulis (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.6.  VSS-376
TA-1174 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu"  Finanšu ministrija  M.Prikulis (Finanšu ministrija)    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.  SAN-1020
 
Par Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes reglamenta grozījumiem  Valsts kanceleja  E.Dreimane (Valsts kanceleja)    Izskatīts VSS 
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-1023
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu