Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.22

2012.gada 31.maijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Liepiņš

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja

S.Sidiki

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas departamenta direktors 

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietnieks

A.Vilks

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurors

A.Ostapko

Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre

M.Priede

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāve

 I.Olafsone

Pārresoru koordinācijas centra nodaļas vadītājs V.Vesperis

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 ProtokolēDokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


L.Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§

Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" (25.saraksts)

VSS-556
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 7.februāra rīkojumā Nr.62 "Par Latvijas Nacionālo akreditācijas padomi""

VSS-557
____________________________________

(M.Lazdovskis, A.Liepiņš, E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.544 "Latvijas Nacionālās akreditācijas padomes nolikums""

VSS-558
____________________________________

(M.Lazdovskis, A.Liepiņš, E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā būvniecības projekta izdevumu segšanai"

VSS-550
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Instrukcijas projekts "Dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtība"

VSS-551
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par instrukcijas projektu.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

VSS-552
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda vadību, plāno valsts budžetā līdzekļus un veic maksājumus"

VSS-553
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Veselības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par instrukcijas projektu.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nepieciešamo finansējumu Latvijas iemaksai Starptautiskās migrācijas organizācijas (IOM) gadskārtējā budžetā"

VSS-547
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1013 "Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu drošības pamatprasībām, atbilstības novērtēšanas un marķēšanas kārtību un atbilstības novērtēšanas institūcijai izvirzāmajām prasībām""

VSS-548
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā"

VSS-549
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1433 "Noteikumi par Daugavpils medicīnas koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-540
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1437 "Noteikumi par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-541
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Informatīvais ziņojums "Par algu subsīdiju instrumentu efektivitāti un riskiem darba tirgus politikas pasākumos"

VSS-554
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par dividendēs izmaksājamo kapitālsabiedrības peļņas daļu par 2011.gadu"

VSS-555
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"

VSS-537
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

VSS-538
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "P63" Preiļu pagasta Preiļu novadā, nodošanu Preiļu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-539
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

VSS-559
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

VSS-560
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā"

VSS-561
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai""

VSS-545
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Veterinārārstu biedrība sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu apmaiņas formāta izveide telpiskās un teritorijas plānošanas vajadzībām saskaņā ar INSPIRE direktīvu"

VSS-546
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.173 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""

VSS-542
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Zemkopības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 11.jūnijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.407 "Veterināro zāļu marķēšanas, izplatīšanas un kontroles noteikumi""

VSS-543
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību""

VSS-544
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

26.§

Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ieviešanu un īstenošanas progresu"

VSS-1279
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 21.novembra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.45 4.§).
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā"

VSS-1281
____________________________________

(A.Liepiņš, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas pārstāvja priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 21.novembra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas likumprojektu (prot. Nr.45 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 8.jūnijam.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ventas ielā 1A, Jūrmalā, atsavināšanu"

VSS-1287
____________________________________

(G.Kauliņš, E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas pārstāvja priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 21.novembra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.45 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.jūlijam.
 
29.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi"

VSS-1122
____________________________________

(G.Puķītis, E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 24.maija vēstulē Nr.15-1/1986 minēto un Kultūras ministrijas pārstāvja sniegto informāciju, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 13.oktobra sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.40 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 22.septembrim.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījums Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā"

VSS-1290
____________________________________

(A.Matīss, E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2012.gada 31.maija vēstulē Nr.03-05/2448 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 21.novembra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.45 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 17.jūnijam.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 17.septembra rīkojumā Nr.558 "Par koncepciju "Vienotas tehnoloģiskās platformas izveide tālruņa numura 112 lietotājiem un pārējiem īso kodu lietotājiem, kas sniedz ārkārtas un neatliekamo palīdzību"""

VSS-350
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas 2012.gada 22.maija vēstulē Nr.03-05/2288 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 29.marta sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.13 14.§).
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1153 "Noteikumi par Veselības inspekcijas sniegto publisko pakalpojumu cenrādi""

VSS-42
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 12.janvāra sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.2 28.§).
 

Izskatāmie tiesību aktu projekti

33.§

Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

VSS-42
TA-909 ____________________________________

(E.Korčagins, I.Jaunzeme, I.Olafsone, I.Eglītis, E.Dreimane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu, ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrija uztur spēkā savus iebildumus par likumprojekta anotāciju.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 135.punktu likumprojekts izskatāms Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Labklājības ministrijai atkārtoti tikties ar Ekonomikas ministriju, lai izdiskutētu ar atšķirīgos viedokļus par anotācijas redakciju.
4. Valsts kancelejai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta komitejas š.g. 4.jūnija sēdē.
5. Atzīmēt, ka likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatāms vienlaikus ar likumprojektu "Fizisko personu-saimnieciskās darbības veicēju-diskriminācijas aizlieguma likums" (TA-911) (likumprojektu pakete).
 
34.§
Likumprojekts "Fizisko personu-saimnieciskās darbības veicēju-diskriminācijas aizlieguma likums"

VSS-42
TA-911 ____________________________________

(E.Dreimane)

Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai likumprojektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (TA-909) (likumprojektu pakete).
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.janvāra noteikumos Nr.21 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi""

VSS-42
TA-962 ____________________________________

(J.Sārts, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Valsts kancelejas Juridisko departamentu;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""

VSS-42
TA-1184 ____________________________________

(A.Popova, J.Sārts, G.Keiša, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Finanšu ministrijai:
2.1. atkārtoti saskaņot noteikumu projekta redakciju ar Aizsardzības ministriju;
2.2. saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Viedokļu nesaskaņošanas gadījumā - izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
 
37.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina maksājumu pakalpojumu sniegšanu"

VSS-42
TA-1177 ____________________________________

(A.Matīss, E.Dreimane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 5.jūnija sēdē.
 
38.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu"

VSS-42
TA-1174 ____________________________________

(E.Dreimane)

Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 5.jūnija sēdē.
 

Informatīvie jautājumi

39.§

Par Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes reglamenta grozījumiem

VSS-42
TA-1174 ____________________________________

(G.Freimane, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas sniegto informāciju par Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (turpmāk - NTSP) reglamenta grozījumiem.
2. Atzīmēt, ka turpmāk:
2.1. Valsts sekretāru sanāksmes protokolā tiks ierakstīts, kurš no sociālajiem partneriem pieteicies atzinuma sniegšanai;
2.2. ministrijām (tiesību akta projekta izstrādātājiem) e-pastus ar precizētiem tiesību aktu projektiem un informāciju par saskaņošanas sanāksmēm jānosūta uz sociālo partneru oficiālajām e-pasta adresēm (lddk@lddk.lv un lbas@lbas.lv);
2.3. NTSP sekretariāts turpmāk neveiks sociālo partneru atzinumu noformēšanu uz 1 veidlapas un nosūtīšanu ministrijai, bet - sociālie partneri paši no oficiālajām e-pasta adresēm (lddk@lddk.lv un lbas@lbas.lv) nosūtīs savus atzinumus tiesību akta projekta izstrādātājam;
2.4. NTSP sēdes lēmuma projektu turpmāk sagatavos jautājuma iesniedzējs un pirms sēdes nosūtīs NTSP sekretariātam. Iesniedzot lēmuma projektu tieši pirms sēdes, jautājuma iesniedzējam jānodrošina NTSP sēdes dalībniekus ar dokumenta izdrukām.
 

Slēgtā daļa

40.§

Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-42
TA-1174 ____________________________________

(A.Teikmanis, A.Matīss, J.Sārts, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:50

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību