Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 28.jūnija darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 22.jūnijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 28.jūnijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-661, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību""  Finanšu ministrija       
1.2.  VSS-662
 
Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.3.  VSS-663
 
Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.4.  2012-VSS-664, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.893 "Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanas, iegādāšanās, glabāšanas, realizēšanas un uzskaites kārtību un prasībām komersantam sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu pārvadāšanā""  Iekšlietu ministrija       
1.5.  2012-VSS-665, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  VSS-666
 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu 2013.gada pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2012-VSS-669, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  VSS-675
 
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu 2013.gada pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai"  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2012-VSS-667, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.459 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums"""  Labklājības ministrija       
1.10.  2012-VSS-668, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2012-VSS-670, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļu rekonstrukcijas projektu īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.12.  2012-VSS-679, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1974.gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002.gada protokolu""  Satiksmes ministrija       
1.13.  2012-VSS-680, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""  Satiksmes ministrija       
1.14.  2012-VSS-681, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Starptautiskās mobilo satelītsakaru organizācijas konvencijas grozījumiem"  Satiksmes ministrija       
1.15.  2012-VSS-671, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.754 "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2012-VSS-672, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2013. – 2015.gadam  Tieslietu ministrija       
1.17.  2012-VSS-673, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju""  Tieslietu ministrija       
1.18.  VSS-674
 
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtība"  Zemkopības ministrija       
1.19.  2012-VSS-676, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Gāršas – Stuģi" Ogres novadā nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"  Zemkopības ministrija       
1.20.  2012-VSS-677, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības"  Zemkopības ministrija       
1.21.  2012-VSS-678, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-1407
 
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 4.septembra rīkojumā Nr.490 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  VSS-1343
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.676 "Vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
2.3.  VSS-411
 
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.4.  2012-VSS-1239, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Stopiņu novadā nodošanu pašvaldības īpašumā"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.5.  2012-VSS-1412, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.957 "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.6.  2012-VSS-1413, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.390 "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.7.  2012-VSS-1414, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.706 "Dabas lieguma "Virguļicas meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.8.  2012-VSS-1415, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.9.  2012-VSS-1416, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.886 "Dabas parka "Vecumu meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.10.  2012-VSS-1417, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.513 "Dabas parka "Tērvete" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.11.  2012-VSS-1418, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.478 "Dabas lieguma "Sedas purvs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.12.  2012-VSS-1419, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.228 "Dabas parka "Salacas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.13.  2012-VSS-1420, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.23 "Dabas lieguma "Raķupes ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.14.  2012-VSS-1421, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.810 "Dabas parka "Pinku ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.15.  2012-VSS-1422, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.16.  2012-VSS-1423, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumos Nr.333 "Dabas parka "Numernes valnis" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.17.  2012-VSS-1424, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.245 "Dabas lieguma "Mugurves pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.18.  2012-VSS-1425, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.297 "Dabas lieguma "Mežmuižas avoti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.19.  2012-VSS-1426, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.805 "Dabas parka "Laukezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.20.  2012-VSS-1427, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.427 "Dabas lieguma "Klāņu purvs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.21.  2012-VSS-1428, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.253 "Dabas lieguma "Kadājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.22.  2012-VSS-1429, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.448 "Dabas parka "Embūte" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.23.  2012-VSS-1430, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.274 "Dabas parka "Dvietes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.24.  2012-VSS-1431, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.687 "Dabas parka "Driksnas sils" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.25.  2012-VSS-1432, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.827 "Dabas parka "Bauska" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.26.  2012-VSS-1433, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.369 "Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.27.  2012-VSS-1434, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.133 "Dabas parka "Abavas senleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.28.  VSS-1444
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitāla samazināšanu un valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā, nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projektu neatsaukt 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-166
TA-1429 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""  Veselības ministrija  R.Muciņš (Veselības ministrija)  M.Ainārs A.Kalniņš A.Egle L.Duntava  Izskatīts VSS 
V. Slēgtā daļa
4.1.  SAN-1192
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
4.2.    Informatīvais ziņojums par valsts aģentūru statusa maiņu    Valsts kanceleja  V.Rakstiņš K.Vītols    
Skatīt protokolu