Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.26

2012.gada 28.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Z.Liepiņa

Finanšu ministrijas Administrācijas vadītājs

G.Kauliņš

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

V.Elksnis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta vadītājs

E.Korčagins

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja nodaļas vadītāja

D.Kurpniece

Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis

E.Filippovs

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu
izpildītāja

M.Lāce

Nevalstisko organizāciju pārstāve

I.Šimanska

Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību""

VSS-661
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Augstskolu likumā"

VSS-662
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums Profesionālās izglītības likumā"

VSS-663
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.novembra noteikumos Nr.893 "Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanas, iegādāšanās, glabāšanas, realizēšanas un uzskaites kārtību un prasībām komersantam sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu pārvadāšanā""

VSS-664
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par nederīgo dokumentu reģistru"

VSS-665
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu 2013.gada pašvaldību vēlēšanu nodrošināšanai"

VSS-666
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""

VSS-669
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par papildu finansējuma piešķiršanu patvēruma meklētājiem, bēgļiem un alternatīvo statusu saņēmušajām personām normatīvajos aktos noteikto tiesību nodrošināšanai"

VSS-675
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.459 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums"""

VSS-667
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.364 "Kārtība, kādā licencē un uzrauga komersantus, kuri sniedz darbiekārtošanas pakalpojumus kuģa apkalpes komplektēšanā""

VSS-668
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļu rekonstrukcijas projektu īstenošanai"

VSS-670
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par 1974.gada Atēnu konvencijas par pasažieru un to bagāžas jūras pārvadājumu 2002.gada protokolu""

VSS-679
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.198 "Noteikumi par jūras kuģu aprīkojumu""

VSS-680
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Par Starptautiskās mobilo satelītsakaru organizācijas konvencijas grozījumiem"

VSS-681
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu, līguma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.754 "Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība""

VSS-671
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus, noteikumu projektam nepiemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu.
2.Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Satiksmes ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Informatīvais ziņojums par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2013. – 2015.gadam

VSS-672
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1602 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju""

VSS-673
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Tieslietu ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 9.jūlijam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtība"

VSS-674
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Gāršas – Stuģi" Ogres novadā nodošanu Ogres novada pašvaldības īpašumā"

VSS-676
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības"

VSS-677
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""

VSS-678
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Atsaucamie projekti

22.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 4.septembra rīkojumā Nr.490 "Par valsts dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai""

VSS-1407
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.50 5.§).
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.676 "Vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""

VSS-1343
____________________________________

(Dž.Innusa, E.Dreimane)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 8.decembra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.48 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 5.jūlijam.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-411
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 19.aprīļa sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.16 10.§).
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošās būves Stopiņu novadā nodošanu pašvaldības īpašumā"

VSS-1239
____________________________________

(R.Muciņš, E.Dreimane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 10.novembra sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.44 27.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 5.jūlijam.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 20.novembra noteikumos Nr.957 "Aizsargājamo ainavu apvidus "Ziemeļgauja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1412
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 16.maija noteikumos Nr.390 "Dabas lieguma "Zebrus un Svētes ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1413
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 25.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 16.oktobra noteikumos Nr.706 "Dabas lieguma "Virguļicas meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1414
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 26.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.140 "Dabas lieguma "Ventas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1415
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 27.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.886 "Dabas parka "Vecumu meži" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1416
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 28.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.513 "Dabas parka "Tērvete" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1417
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 29.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.478 "Dabas lieguma "Sedas purvs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1418
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 30.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.228 "Dabas parka "Salacas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1419
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 31.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.23 "Dabas lieguma "Raķupes ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1420
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 32.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.810 "Dabas parka "Pinku ezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1421
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 33.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 14.marta noteikumos Nr.204 "Dabas parka "Piejūra" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1422
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 34.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 22.maija noteikumos Nr.333 "Dabas parka "Numernes valnis" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1423
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 35.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.245 "Dabas lieguma "Mugurves pļavas" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1424
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 36.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.297 "Dabas lieguma "Mežmuižas avoti" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1425
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 37.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumos Nr.805 "Dabas parka "Laukezers" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1426
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 38.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 12.maija noteikumos Nr.427 "Dabas lieguma "Klāņu purvs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1427
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 39.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.253 "Dabas lieguma "Kadājs" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1428
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 40.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.448 "Dabas parka "Embūte" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1429
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 41.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.274 "Dabas parka "Dvietes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1430
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 42.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.oktobra noteikumos Nr.687 "Dabas parka "Driksnas sils" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1431
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 43.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.oktobra noteikumos Nr.827 "Dabas parka "Bauska" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1432
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 44.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.369 "Dabas lieguma "Ābeļi" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1433
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 45.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 3.marta noteikumos Nr.133 "Dabas parka "Abavas senleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi""

VSS-1434
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.3.18-le/9426 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 22.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.50 46.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 25.septembrim.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitāla samazināšanu un valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā, nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"

VSS-1444
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 19.jūnija vēstulē Nr.5.1.18-1e/9453 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 29.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.51 15.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.oktobrim.
 
Izskatāmie tiesību aktu projekti

50.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""

VSS-1444
TA-1429 ____________________________________

(A.Egle, E.Filippovs, V.Reitere, Z.Liepiņa, R.Muciņš, E.Dreimane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Veselības ministrijai:
2.1. organizēt sanāksmi ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Nacionālo trīspusējās sadarbības padomi, Latvijas Pašvaldību savienību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju, lai vienotos par kritērijiem, pēc kādiem pašvaldības dome var izdot saistošus noteikumus, papildu smēķēšanas aizliegumu vai ierobežojumu noteikšanai, kā arī, lai vienotos par pieņemto aizliegumu vai ierobežojumu uzraudzību un kontroli pašvaldību teritorijās, kurās nav izveidota pašvaldības policija;
2.2. pēc šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildes attiecīgi precizēt likumprojektu un anotāciju;
2.3. precizēto un saskaņoto likumprojektu un anotāciju iesniegt atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
 
Slēgtā daļa

51.§
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-1444
TA-1429 ____________________________________

(A.Teikmanis, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sniegto informāciju.
 
52.§
Informatīvais ziņojums par valsts aģentūru statusa maiņu

VSS-1444
TA-1429 ____________________________________

(I.Gailīte, Z.Liepiņa, G.Kauliņš, M.Lazdovskis, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas sniegto informāciju par valsts aģentūru statusa maiņu.
2. Atzīmēt, ka:
2.1. konstatējot aģentūras darbības atbilstību Publisko aģentūru likuma prasībām, izskatīšanai Ministru kabinetā virza attiecīgās aģentūras nolikumu, kurš izdots saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 4.panta otro daļu, paredzot nolikuma spēkā stāšanās laiku 2013.gada 1.janvārī. Nolikuma anotācijā norāda informāciju par veikto funkciju un valsts aģentūras budžeta veidošanās izvērtējumu un atbilstību Publisko aģentūru likuma prasībām, kā arī citu informāciju;
2.2. konstatējot aģentūras darbības neatbilstību Publisko aģentūru likuma prasībām:
2.2.1. ja paredzēta valsts aģentūras tiesiskā statusa maiņa uz tiešās pārvaldes iestādi, izskatīšanai Ministru kabinetā virza tiešās pārvaldes iestādes nolikumu, kurš izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 16.panta pirmo daļu, paredzot nolikuma spēkā stāšanās laiku 2013.gada 1.janvārī. Nolikuma noslēguma jautājumos norāda ar statusa maiņu saistītos jautājumus, tai skaitā norādot, ka tiešās pārvaldes iestāde ir attiecīgās aģentūras funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja. Nolikuma anotācijā norāda informāciju par veikto funkciju un valsts aģentūras budžeta veidošanās izvērtējumu un neatbilstību Publisko aģentūru likuma prasībām, kā arī citu informāciju;
2.2.2. ja paredzēta valsts aģentūras reorganizācija vai likvidācija Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešajā vai ceturtajā daļā noteiktajos gadījumos, izskatīšanai Ministru kabinetā virza attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu par aģentūras reorganizāciju vai likvidāciju. Rīkojuma projekta anotācijā norāda informāciju par veikto izvērtējumu atbilstoši Publisko aģentūru likuma 7.panta otrās daļas prasībām, kā arī citu informāciju;
2.3. ievērojot Publisko aģentūru likuma 3.panta ceturto daļu, nav atbalstāma tādu valsts tiešās pārvaldes iestāžu nosaukumu veidošana, kura ietver vārdkopu „valsts aģentūra”.
3. Ņemot vērā Valsts sekretāru sanāksmes š.g. 23.februāra protokollēmumu (Prot.Nr.8 38.§), lai aģentūra varētu sākt darboties kā budžeta nefinansēta iestāde sākot ar 2013.gadu, un, lai nodrošinātu, ka ministrijas iesniedz budžeta nefinansētu institūciju budžeta projektus Likuma par budžetu un finanšu vadību noteiktajā termiņā, lēmumam Ministru kabinetā par budžeta nefinansētas iestādes izveidi ir jābūt pieņemtam līdz 2012.gada1.augustam.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:40

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību