Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 19.jūlija darba kārtība (Informējam, ka š.g.19.jūlijā valsts sekretāru sanāksme klātienē nenotiks, bet tiks tikai fiksēta noteiktā kārtībā pieteikto projektu izsludināšana un atsaukšana)

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 19.jūlijā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 13.jūlijā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-731, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas kara muzeja nolikums"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-721, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"  Ekonomikas ministrija       
1.3.  2012-VSS-722, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"  Ekonomikas ministrija       
1.4.  2012-VSS-720, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra instrukcijā Nr.17 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu, naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem""  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-729, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.6.  2012-VSS-730, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcija"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2012-VSS-732, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.8.  2012-VSS-733, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija       
1.9.  2012-VSS-734, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"  Satiksmes ministrija       
1.10.  2012-VSS-735, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.688 "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants nodrošina pasta norēķinu sistēmas izmantošanu""  Satiksmes ministrija       
1.11.  2012-VSS-724, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Klīvi 2"-10, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā pirkšanu"  Tieslietu ministrija       
1.12.  2012-VSS-725, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personas datu aizsardzības likumā"  Tieslietu ministrija       
1.13.  2012-VSS-726, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""  Tieslietu ministrija       
1.14.  2012-VSS-727, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""  Tieslietu ministrija       
1.15.  2012-VSS-728, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""  Tieslietu ministrija       
1.16.  2012-VSS-723, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par masalu un masaliņu pretepidēmijas pasākumiem"  Veselības ministrija       
1.17.  2012-VSS-736, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2012-VSS-737, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.635 "Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2012-VSS-738, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi"  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-50, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  VSS-1343
 
Noteikumu projekts "Grozījumi 2007.gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumos Nr.676 "Vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2012-VSS-25, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""   Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.4.  2012-VSS-26, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.5.  2012-VSS-27, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija     
2.6.  VSS-425
 
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes dzīlēm""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
Skatīt protokolu