Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.29

2012.gada 19.jūlijā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

 

 

 

 

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Latvijas kara muzeja nolikums"

VSS-731
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Kultūras ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

VSS-721
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

VSS-722
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra instrukcijā
Nr.17 "Kārtība, kādā valsts budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un
budžeta nefinansētas iestādes sagatavo budžeta izpildes pārskatu,
naudas plūsmas pārskatu un pārskatu par darbības finansiālajiem rezultātiem""

VSS-720
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

VSS-729
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Koncepcijas projekts "Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepcija"

VSS-730
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai koncepcijas projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-732
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

VSS-733
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"

VSS-734
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos
Nr.688 "Noteikumi par kārtību, kādā pasta komersants nodrošina pasta norēķinu sistēmas izmantošanu""

VSS-735
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Klīvi 2"-10, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā pirkšanu"

VSS-724
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personas datu aizsardzības likumā"

VSS-725
____________________________________

(E.Dreimane)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās""

VSS-726
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Tiesībsarga biroja un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par likumprojektu.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""

VSS-727
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Tiesībsarga biroja un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par likumprojektu.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada,
mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību""

VSS-728
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Tiesībsarga biroja un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras viedokli par likumprojektu.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par masalu un masaliņu pretepidēmijas pasākumiem"

VSS-723
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos
Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

VSS-736
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos
Nr.635 "Kārtība, kādā apseko un nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību un sniedz informāciju par to""

VSS-737
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un
vides zinātniskā institūta valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādi"

VSS-738
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
Atsaucamie projekti

20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos
Nr.541 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības uzskaites sistēmu""

VSS-50
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2012.gada 6.jūlija vēstulē Nr.22-2-01/4410 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 12.janvāra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.2 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 16.augustam.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi 2007.gada 2.oktobra Ministru kabineta noteikumos
Nr.676 "Vienotas sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības, rezervēšanas un uzskaites sistēmas izveidošanas un uzturēšanas kārtība""

VSS-1343
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 8.decembra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.48 7.§).
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

VSS-25
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 12.janvāra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.2 23.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 12.septembrim.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"

VSS-26
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 12.janvāra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.2 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 12.septembrim.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

VSS-27
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 12.janvāra sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.2 25.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 12.septembrim.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes dzīlēm""

VSS-425
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 10.jūlija vēstulē Nr.15.18-1e/10199 minēto, atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 19.aprīļa sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas likumprojektu (prot. Nr.16 24.§).
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:10

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību