Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 9.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 3.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 9.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  VSS-794
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""  Aizsardzības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.2.  2012-VSS-795, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas dienesta nolikums"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  2012-VSS-789, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""  Ārlietu ministrija       
1.4.  2012-VSS-804, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.5.  2012-VSS-805, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" (27.saraksts)   Ekonomikas ministrija       
1.6.  2012-VSS-784, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-785, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums"  Finanšu ministrija       
1.8.  2012-VSS-786, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par iespējām noteikt elastīgāku uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību"  Finanšu ministrija       
1.9.  2012-VSS-787, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Kopienas stratēģiskā ietvara fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā piemērojamo ex-ante nosacījumu izpildes novērtējuma sagatavošanu"  Finanšu ministrija       
1.10.  2012-VSS-788, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""   Finanšu ministrija       
1.11.  2012-VSS-796, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Robežapsardzības informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms, glabāšanas termiņi un piekļuves tiesības"  Iekšlietu ministrija       
1.12.  VSS-797
 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs"  Izglītības un zinātnes ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.13.  2012-VSS-798, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām asistentam un asistenta pakalpojumu personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs un tā piešķiršanas kārtību"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.14.  2012-VSS-799, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Biznesa augstskolas Turība Satversmes apstiprināšanu"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.15.  2012-VSS-792, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai""  Labklājības ministrija       
1.16.  2012-VSS-793, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1096 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi""  Labklājības ministrija       
1.17.  2012-VSS-800, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.septembra rīkojumā Nr.490 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2012. gada budžeta apstiprināšanu""  Satiksmes ministrija       
1.18.  2012-VSS-801, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izmeklētāju dienesta apliecībām"  Satiksmes ministrija       
1.19.  2012-VSS-802, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P32 Līgatne - Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.20.  2012-VSS-803, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2013.gada budžetu apstiprināšanu"  Satiksmes ministrija       
1.21.  2012-VSS-806, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.619 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtību, minimālo zināšanu apjomu un eksāmena maksu""  Tieslietu ministrija       
1.22.  2012-VSS-807, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.661 "Zvērinātu tiesu izpildītāju kvalifikācijas eksāmena norises un vērtēšanas kārtība""  Tieslietu ministrija       
1.23.  2012-VSS-808, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Vekseļu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.24.  2012-VSS-809, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā"  Tieslietu ministrija       
1.25.  2012-VSS-810, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""   Tieslietu ministrija       
1.26.  2012-VSS-811, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā"  Tieslietu ministrija       
1.27.  2012-VSS-812, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"  Tieslietu ministrija       
1.28.  2012-VSS-813, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"  Tieslietu ministrija       
1.29.  VSS-814
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""  Tieslietu ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.30.  VSS-790
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.31.  2012-VSS-791, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Latvāņu izplatības ierobežošanas programmas 2006.-2012.gadam īstenošanu laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.jūlijam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.32.  2012-VSS-783, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""  Pārresoru koordinācijas centrs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-92
 
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.2.  2012-VSS-131, Plāna projekts  Plāna projekts "Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2012.-2014.gadam"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.3.  2012-VSS-1326, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu ministrija     
2.4.  VSS-1213
 
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju funkcionālo zonu noteikšanas metodiku"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-492
TA-1763 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""   Finanšu ministrija  D.Gulbe (Finanšu ministrija)  I.Ošiņa  Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu