Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.32

2012.gada 9.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

 

 

I.Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Puikevica-Puikevska

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

J.Mažeiks

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

Dž.Innusa

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Kalniņš

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece

D.Mūrmane-Umbraško

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Ģenerālprokuratūras virsprokurore

E.Jurkjāne

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža padomniece

V.Reitere

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Pārresoru koordinācijas centra nodaļas vadītājs V.Vesperis

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


I.Liepiņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

VSS-794
____________________________________

(I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas dienesta nolikums"

VSS-795
____________________________________

(D.Lucaua, I.Gailīte)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.239 "Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi""

VSS-789
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ārlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija lūgs Tiesībsarga biroja viedokli par noteikumu projektu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""

VSS-804
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" (27.saraksts)

VSS-805
____________________________________

(I.Gailīte)

Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas pārdošanu"

VSS-784
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Atzīmēt, ka valsts iestādes vai valsts kapitālsabiedrības, kurām attiecīgais nekustamais īpašums nepieciešams funkciju nodrošināšanai, divu nedēļu laikā pēc rīkojuma projekta izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē var pieteikties Finanšu ministrijā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nolikums"

VSS-785
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām noteikt elastīgāku uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa piemērošanas kārtību"

VSS-786
____________________________________

(D.Lucaua, I.Gailīte)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Informatīvais ziņojums "Par Kopienas stratēģiskā ietvara fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā piemērojamo ex-ante nosacījumu izpildes novērtējuma sagatavošanu"

VSS-787
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-788
____________________________________

(I.Gailīte)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Robežapsardzības informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjoms, glabāšanas termiņi un piekļuves tiesības"

VSS-796
____________________________________

(I.Gailīte)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs"

VSS-797
____________________________________

(I.Kalniņš, L.Sīka, I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām asistentam un asistenta pakalpojumu personai ar invaliditāti pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs un tā piešķiršanas kārtību"

VSS-798
____________________________________

(I.Kalniņš, L.Sīka, I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Biznesa augstskolas Turība Satversmes apstiprināšanu"

VSS-799
____________________________________

(I.Gailīte)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.484 "Noteikumi par valsts mērķdotāciju apmēru un nosacījumiem sociālo darbinieku amatalgu paaugstināšanai""

VSS-792
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1096 "Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi""

VSS-793
____________________________________

(I.Gailīte)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.septembra rīkojumā Nr.490 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2012. gada budžeta apstiprināšanu""

VSS-800
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izmeklētāju dienesta apliecībām"

VSS-801
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P32 Līgatne - Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-802
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2013.gada budžetu apstiprināšanu"

VSS-803
____________________________________

(I.Gailīte)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 25.jūlija noteikumos Nr.619 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja eksāmena kārtību, minimālo zināšanu apjomu un eksāmena maksu""

VSS-806
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.661 "Zvērinātu tiesu izpildītāju kvalifikācijas eksāmena norises un vērtēšanas kārtība""

VSS-807
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi Vekseļu likumā"

VSS-808
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Latvijas zvērinātu notāru padomes un Latvijas komercbanku asociācijas viedokli par likumprojektu.
 
24.§
Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā"

VSS-809
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

VSS-810
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā"

VSS-811
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā"

VSS-812
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"

VSS-813
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""

VSS-814
____________________________________

(I.Gailīte)

Tieslietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa finanšu kontrole""

VSS-790
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvāņu izplatības ierobežošanas programmas 2006.-2012.gadam īstenošanu laika posmā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.jūlijam"

VSS-791
____________________________________

(I.Gailīte)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis""

VSS-783
____________________________________

(I.Gailīte)

1. Ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 20.augustam (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži) - Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-92
____________________________________

(I.Gailīte)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 26.janvāra sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.4 11.§).
 
34.§
Plāna projekts "Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2012.-2014.gadam"

VSS-131
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2012.gada 2.augusta vēstulē Nr.01-08.14/3365 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 9.februāra sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas plāna projektu (prot. Nr.6 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.oktobrim.
 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā"

VSS-1326
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Iekšlietu ministrijas 2012.gada 1.augusta vēstulē Nr.1-55/2249 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 1.decembra sanāksmē izsludināto Iekšlietu ministrijas likumprojektu (prot. Nr.47 6.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 1.oktobrim.
 
36.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju funkcionālo zonu noteikšanas metodiku"

VSS-1213
____________________________________

(I.Gailīte)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 27.jūlija vēstulē Nr.3.18-1e/11045 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 27.oktobra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.42 24.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.janvārim.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1651 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību""

VSS-1213
TA-1763 ____________________________________

(I.Ošiņa, A.Antonovs, S.Bajāre, I.Gailīte)

1. Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu, ņemot vērā, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uztur spēkā savus iebildumus.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 135.punktu noteikumu projekts iesniedzams izskatīšanai Ministru kabineta komitejas sēdē.
3. Finanšu ministrijai noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:25

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja
I.Gailīte

Skatīt darba kārtību