Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 30.augusta darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 24.augustā
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 30.augustā
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-878, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2012-VSS-873, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos Nr.501 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""  Finanšu ministrija       
1.3.  2012-VSS-874, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei vidējam termiņam"  Finanšu ministrija       
1.4.  2012-VSS-875, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos Nr.237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi""  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-876, Ziņojums turpmākai rīcībai  Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra sēdes protokollēmumā "Par Latvijas Televīzijas jaunas ēkas būvniecību" (prot. Nr.48 28.§) un Ministru kabineta 2007.gada 5.jūlija rīkojuma Nr.423 "Par koncepciju "Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija". Sabiedriskās televīzijas tehnoloģiskās attīstības koncepcija 2008.–2012.gadam"" doto uzdevumu izpildi"  Finanšu ministrija       
1.6.  VSS-877
 
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 5.jūlija rīkojuma Nr.423 "Par koncepciju "Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija". Sabiedriskās televīzijas tehnoloģiskās attīstības koncepcija 2008.–2012.gadam"" 3.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija       
1.7.  2012-VSS-870, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.8.  VSS-871
 
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2012-VSS-872, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Izdienas pensijas saņēmēja apliecības izsniegšanas kārtība"  Labklājības ministrija       
1.10.  2012-VSS-881, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V743" Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, nodošanu Riebiņu novada pašvaldības īpašumā"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2012-VSS-882, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām""  Satiksmes ministrija       
1.12.  2012-VSS-883, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka - Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"  Satiksmes ministrija       
1.13.  2012-VSS-884, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2012-VSS-885, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  VSS-886
 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.16.  2012-VSS-879, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2012-VSS-880, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-199, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija     
2.2.  VSS-148
 
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.3.  2012-VSS-175, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Latvijai piešķirto siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsolīšanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija     
2.4.  2012-VSS-179, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos Nr.743 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums""  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija     
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-702
TA-1979 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""  Tieslietu ministrija  S.Mertena    Izskatīts VSS 
V. Informatīvie jautājumi
4.1.    Par Iesnieguma likuma normu par iesnieguma, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, ieviešanu ar 2012.gada 1.septembri    S.Zvidriņa (Valsts reģionālās attīstības aģentūra)  K.Lesiņa-Rāviņa   
4.2.    Par Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem koncepciju un turpmākajiem soļiem    S.Zvidriņa (Valsts reģionālās attīstības aģentūra)  V.Kleinberga I.Skujiņa A.Krusts L.Ostrovska R.Zirnītis   
4.3.    Par semināru "Iekšējās kontroles sistēma - vadītāja padomdevējs"    E.Kalniņa (Valsts administrācijas skola)  Z.Eglīte   
4.4.    Par atsevišķiem dokumentu aprites jautājumiem    L.Peinberga (Valsts kanceleja)  K.Lesiņa-Rāviņa   
VI. Slēgtā daļa
5.1.  SAN-1562
 
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm  Ārlietu ministrija  Ārlietu ministrija     
Skatīt protokolu