Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 35

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.35

2012.gada 30.augustā

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktore

L.Priedīte-Kancēviča

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietā - Administrācijas vadītājs

A.Eglājs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Ģenerālprokuratūras virsprokurora pienākumu izpildītāja

E.Jurkjāne

Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis

M.Pūķis

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietniece R.Osvalde

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos
Nr.132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""

VSS-878
____________________________________

(E.Dreimane)

Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 1.jūnija noteikumos
Nr.501 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus
valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība""

VSS-873
____________________________________

(D.Lucaua, E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un
maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei vidējam termiņam"

VSS-874
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Valsts prezidenta kancelejas, Saeimas kancelejas, Tiesībsarga biroja, Sabiedrības integrācijas fonda, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Centrālās vēlēšanu komisijas, Centrālās zemes komisijas un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 10.aprīļa noteikumos
Nr.237 "Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi""

VSS-875
____________________________________

(I.Jurča, E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2006.gada 19.septembra sēdes protokollēmumā "Par Latvijas Televīzijas jaunas ēkas būvniecību" (prot. Nr.48 28.§) un
Ministru kabineta 2007.gada 5.jūlija rīkojuma Nr.423 "Par koncepciju "Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija".
Sabiedriskās televīzijas tehnoloģiskās attīstības koncepcija 2008.–2012.gadam"" doto uzdevumu izpildi"

VSS-876
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai informatīvo ziņojumu un protokollēmuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par informatīvo ziņojumu.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 5.jūlija rīkojuma
Nr.423 "Par koncepciju "Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Televīzija".
Sabiedriskās televīzijas tehnoloģiskās attīstības koncepcija 2008.–2012.gadam"" 3.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-877
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes viedokli par rīkojuma projektu.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās kvalifikācijas atzīšanas koordinatoru"

VSS-870
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījums Bērnu tiesību aizsardzības likumā"

VSS-871
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Izdienas pensijas saņēmēja apliecības izsniegšanas kārtība"

VSS-872
____________________________________

(E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "V743" Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, nodošanu Riebiņu novada pašvaldības īpašumā"

VSS-881
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos
Nr.358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām""

VSS-882
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka - Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

VSS-883
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā"

VSS-884
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījums Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā"

VSS-885
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām""

VSS-886
____________________________________

(I.Jurča, E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 28.marta noteikumos
Nr.235 "Veterinārās prasības cūku sugas dzīvnieku spermas tirdzniecībai citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm""

VSS-879
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 4.novembra noteikumos
Nr.921 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju grupu atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību,
kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju grupām""

VSS-880
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
Atsaucamie projekti

18.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

VSS-199
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2012.gada 27.augusta vēstulē Nr.423-1-8587 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 24.februāra sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.8 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 26.oktobrim.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā
Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda
attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

VSS-148
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 16.februāra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.7 4.§).
 
20.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Latvijai piešķirto siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsolīšanu"

VSS-175
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 22.augusta vēstulē Nr.18-1e/12043 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 23.februāra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.8 27.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 28.septembrim.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 6.novembra noteikumos
Nr.743 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums""

VSS-179
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Zemkopības ministrijas 2012.gada 23.augusta vēstulē Nr.3.2-1/2951/2012 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 23.februāra sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.8 29.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 21.septembrim.
 
Izskatāmie tiesību aktu projekti

22.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""

VSS-179
TA-1979 ____________________________________

(S.Mertena, A.Teikmanis, M.Lazdovskis, I.Mangule, L.Medina, M.Pūķis, A.Birums, E.Dreimane)

1. Neatbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. kopīgi ar Ārlietu ministriju, Valsts kanceleju un Finanšu ministriju atkārtoti izvērtēt likumprojektā ietvertos priekšlikumus;
2.2. atbilstoši izvērtējuma rezultātiem iesniegt Valsts kancelejā informāciju par projekta turpmāko virzību.
 
Informatīvie jautājumi

23.§
Par Iesnieguma likuma normu par iesnieguma, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, ieviešanu ar 2012.gada 1.septembri

VSS-179
TA-1979 ____________________________________

(S.Zvidriņa, S.Bajāre, J.Pūce, L.Medina, A.Teikmanis, M.Lazdovsiks, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvja sniegto informāciju.
2. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai Valsts sekretāru š.g. 27.septembra sanāksmē informēt par elektroniskā iesnieguma iestādei pakalpojuma ieviešanas gaitu.
 
24.§
Par Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem koncepciju un turpmākajiem soļiem

VSS-179
TA-1979 ____________________________________

(S.Zvidriņa, J.Pūce, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvja sniegto informāciju, tai skaitā arī par Valsts reģionālās attīstības aģentūras š.g. 28.augustā nosūtītās aptaujas anketas saistībā ar iestāžu datortīklu pielāgošanas un sagatavošanas izmaksām darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem, aizpildīšanu.
3. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai veikt saņemtās informācijas analīzi un sniegt Valsts sekretāru sanāksmē apkopotu informāciju par tās rezultātiem.
 
25.§
Par semināru "Iekšējās kontroles sistēma - vadītāja padomdevējs"

VSS-179
TA-1979 ____________________________________

(E.Kalniņa, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Valsts administrācijas skolas pārstāvja sniegto informāciju un atbalstīt semināra "Iekšējās kontroles sistēma – vadītāja padomdevējs" organizēšanu Valsts administrācijas skolā š.g. 25.oktobrī, plkst. 13.00.
 
26.§
Par atsevišķiem dokumentu aprites jautājumiem

VSS-179
TA-1979 ____________________________________

(L.Peinberga, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas pārstāvja sniegto informāciju par to dokumentu statusa regulāras pārskatīšanas nepieciešamību, kuriem noteikts lietojuma ierobežojums "Ierobežotas pieejamības informācija" un "Dienesta vajadzībām", un par šī lietojuma ierobežojuma noteikšanas pamatotību.
2. Atzīmēt, ka valsts sekretāri atbalsta ministriju lietvedībā esošās dokumentācijas pārskatīšanu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam.
 
Slēgtā daļa

27.§
Ārlietu ministrijas informācija par ārvalstu vizītēm

VSS-179
TA-1979 ____________________________________

(A.Teikmanis, A.Eglājs, D.Lucaua, J.Pūce, E.Dreimane)

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:15

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību