Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 4.oktobra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 28.septembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 4.oktobrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-986, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu""  Ekonomikas ministrija       
1.2.  2012-VSS-981, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""  Finanšu ministrija       
1.3.  2012-VSS-982, MK instrukcijas projekts  Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra instrukcijā Nr.14 "Kārtība, kādā starpniekinstitūcija iesniedz Kohēzijas fonda projekta pārskatus vadošajai iestādei un maksājumu iestādei""  Finanšu ministrija       
1.4.  2012-VSS-983, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām""  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-984, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzību, izvērtēšanu, kontroli, ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus"  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-992, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2012-VSS-1000, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par Latvijas – Krievijas valsts robežas šķērsošanas vietām"  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2012-VSS-1001, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.334 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.9.  2012-VSS-1002, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2012-VSS-1003, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.11.  2012-VSS-975, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.9 "Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti""  Labklājības ministrija       
1.12.  VSS-976
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.485 "Noteikumi par valsts aģentūras „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Labklājības ministrija       
1.13.  VSS-977
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.946 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Labklājības ministrija       
1.14.  VSS-978
 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.194 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""  Labklājības ministrija       
1.15.  2012-VSS-979, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""  Labklājības ministrija       
1.16.  2012-VSS-998, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Aizsardzības ministrijai"  Satiksmes ministrija       
1.17.  2012-VSS-999, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" pamatkapitālā"  Satiksmes ministrija       
1.18.  2012-VSS-985, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu"  Tieslietu ministrija       
1.19.  2012-VSS-987, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums""  Veselības ministrija       
1.20.  2012-VSS-988, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""  Veselības ministrija       
1.21.  2012-VSS-989, TEHNISKIE - MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.88 "Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums""  Veselības ministrija       
1.22.  2012-VSS-990, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.23.  2012-VSS-991, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.24.  2012-VSS-993, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu un no tās mājas apstākļos gatavotos gaļas produktus mazā daudzumā realizē tieši galapatērētājam vietējā tirgū"  Zemkopības ministrija       
1.25.  2012-VSS-994, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.448 "Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.26.  2012-VSS-995, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.476 "Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums""  Zemkopības ministrija       
1.27.  2012-VSS-996, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus govīm"  Zemkopības ministrija       
1.28.  2012-VSS-997, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""  Zemkopības ministrija       
1.29.  2012-VSS-980, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru Kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanau valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""  Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  2012-VSS-89, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.2.  2012-VSS-288, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.3.  2012-VSS-289, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.4.  2012-VSS-290, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Dziesmu un deju svētku likumā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.5.  2012-VSS-291, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.130 "Dziesmu un deju svētku padomes nolikums""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.6.  2012-VSS-292, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.7.  2012-VSS-293, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.8.  2012-VSS-294, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.9.  2012-VSS-1122, Koncepcijas projekts  Koncepcijas projekts "Koncepcija par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.10.  VSS-297
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""  Tieslietu ministrija  Tieslietu ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.11.  2012-VSS-280, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"  Veselības ministrija  Veselības ministrija     
2.12.  VSS-1444
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitāla samazināšanu un valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.13.  VSS-356
 
Informatīvais ziņojums "Par bāzes izdevumu palielināšanu valsts pamatbudžeta programmas 26.00.00 "Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana" nodrošināšanai 2013.gadā un turpmākajos gados"  Zemkopības ministrija  Zemkopības ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
IV. Informatīvie jautājumi
3.1.    Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu    Valsts kanceleja     
V. Slēgtā daļa
4.1.    Seminārs valsts sekretāriem "Radoša un moderna valsts pārvaldes komunikācija – risinājumi un jaunas iniciatīvas"    Valsts kanceleja     
Skatīt protokolu