Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.40

2012.gada 4.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Kurme

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre

I.Pētersone-Godmane

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Sīka

Kultūras ministrijas valsts sekretārs

G.Puķītis

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietnieks

I.Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece

A.Ļubļina-Goldmane

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietā - departamenta direktors

J.Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Ģenerālprokuratūras virsprokurors

A.Ostapko

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāres pienākumu izpildītāja

M.Lāce

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vecākā referente


E.Auziņa

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

Pieteiktie projekti

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos Nr.1013 "Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu""

VSS-986
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

VSS-981
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Instrukcijas projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra instrukcijā Nr.14 "Kārtība, kādā starpniekinstitūcija iesniedz Kohēzijas fonda projekta pārskatus vadošajai iestādei un maksājumu iestādei""

VSS-982
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai instrukcijas projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 26.jūnija noteikumos Nr.276 "Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām""

VSS-983
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju un Ekonomikas ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda uzraudzību, izvērtēšanu, kontroli, ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus"

VSS-984
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Finanšu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Darba devēju konfederāciju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija lūgs Sabiedrības integrācijas fonda viedokli par noteikumu projektu.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā"

VSS-992
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgumu par Latvijas – Krievijas valsts robežas šķērsošanas vietām"

VSS-1000
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu, līguma projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.334 "Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību""

VSS-1001
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību""

VSS-1002
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā"

VSS-1003
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Labklājības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 4.janvāra noteikumos Nr.9 "Noteikumi par individuālo rehabilitācijas plānu personai ar prognozējamu invaliditāti un personai ar invaliditāti""

VSS-975
____________________________________

(L.Sīka, E.Dreimane)

Labklājības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.485 "Noteikumi par valsts aģentūras „Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-976
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Labklājības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 15.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.946 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais vēstures muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-977
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Labklājības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 15.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 15.marta noteikumos Nr.194 "Noteikumi par valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais mākslas muzejs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi""

VSS-978
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Labklājības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 15.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""

VSS-979
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Labklājības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 15.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu Aizsardzības ministrijai"

VSS-998
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Aizsardzības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" pamatkapitālā"

VSS-999
____________________________________

(E.Dreimane)

Satiksmes ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
18.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iemaksā, atmaksā un atlīdzina valsts nodevu un iemaksā un atmaksā drošības naudu"

VSS-985
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Tieslietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija lūgs Augstākās tiesas viedokli par noteikumu projektu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.286 "Veselības ministrijas nolikums""

VSS-987
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1037 "Noteikumi par cilvēka asiņu un asins komponentu savākšanas, testēšanas, apstrādes, uzglabāšanas un izplatīšanas kvalitātes un drošības standartiem un kompensāciju par izdevumiem zaudētā asins apjoma atjaunošanai""

VSS-988
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz š.g. 15.oktobrim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.88 "Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums""

VSS-989
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Veselības ministrijas ierosinājumu, noteikumu projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 15.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
22.§
Likumprojekts "Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā"

VSS-990
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.470 "Derīgo izrakteņu ieguves atkritumu apsaimniekošanas kārtība""

VSS-991
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Prasības kautuvēm, kurās nokauto dzīvnieku gaļu un no tās mājas apstākļos gatavotos gaļas produktus mazā daudzumā realizē tieši galapatērētājam vietējā tirgū"

VSS-993
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumos Nr.448 "Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums""

VSS-994
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.476 "Valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" nolikums""

VSS-995
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus govīm"

VSS-996
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki""

VSS-997
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Veselības ministriju. Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru Kabineta 2012.gada 13.februāra rīkojumā Nr.72 "Par koncepciju par korupcijas risku samazināšanau valsts pārvaldes iestādēs un pašvaldībās""

VSS-980
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz š.g. 15.oktobrim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
Atsaucamie projekti

30.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

VSS-89
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2012.gada 26.septembra vēstulē Nr.12-38/6277 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 26.janvāra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.4 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 30.novembrim.
 
31.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums"

VSS-288
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 2.oktobra vēstulē Nr.3.2-3/3560 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 7.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 30.novembrim.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""

VSS-289
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 2.oktobra vēstulē Nr.3.2-3/3560 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 8.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 30.novembrim.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījums Dziesmu un deju svētku likumā"

VSS-290
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 2.oktobra vēstulē Nr.3.2-3/3560 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas likumprojektu (prot. Nr.11 9.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 30.novembrim.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.130 "Dziesmu un deju svētku padomes nolikums""

VSS-291
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 2.oktobra vēstulē Nr.3.2-3/3560 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 10.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 30.novembrim.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""

VSS-292
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 2.oktobra vēstulē Nr.3.2-3/3560 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 11.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 30.novembrim.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās""

VSS-293
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 2.oktobra vēstulē Nr.3.2-3/3560 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 12.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 30.novembrim.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""

VSS-294
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 2.oktobra vēstulē Nr.3.2-3/3560 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 13.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 30.novembrim.
 
38.§
Koncepcijas projekts "Koncepcija par jauna Latvijas Sabiedriskā elektroniskā medija izveidi"

VSS-1122
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 20.septembra vēstulē Nr.15-1/3388 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 13.oktobra sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas koncepcijas projektu (prot. Nr.40 19.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 28.martam.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""

VSS-297
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Tieslietu ministrijas priekšlikumu, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Tieslietu ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 18.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 19.oktobrim.
 
40.§
Noteikumu projekts "Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība"

VSS-280
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Veselības ministrijas 2012.gada 3.oktobra vēstulē Nr.01-12/4099 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Veselības ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 21.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 30.novembrim.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitāla samazināšanu un valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"

VSS-1444
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 27.septembra vēstulē Nr.5.1.18-le/13133 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 29.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.51 15.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2012.gada 3.decembrim.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par bāzes izdevumu palielināšanu valsts pamatbudžeta programmas 26.00.00 "Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana" nodrošināšanai 2013.gadā un turpmākajos gados"

VSS-356
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 29.marta sanāksmē izsludināto Zemkopības ministrijas informatīvo ziņojumu (prot. Nr.13 34.§).
 
Informatīvie jautājumi

43.§
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu

VSS-356
____________________________________

(E.Dreimane)

Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010.gada 28.janvāra protokola Nr.4 65.§ 5.punktu, Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem.
 
Slēgtā daļa

44.§
Seminārs valsts sekretāriem "Radoša un moderna valsts pārvaldes komunikācija – risinājumi un jaunas iniciatīvas"

VSS-356
____________________________________

(L.Kučinska, V.Dūdums, R.Vīlands, E.Ansonska, E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas biedru un ekspertu sniegto informāciju par modernajiem risinājumiem valsts pārvaldes komunikācijā.
2. Atzīmēt, ka valsts sekretāri konceptuāli atbalsta nepieciešamību uzlabot un padarīt radošāku valsts pārvaldes komunikāciju.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 10:40

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību