Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lvVSS 2012.gada 13.decembra darba kārtība

print Drukāt

APSTIPRINU
Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane
Rīgā 2012.gada 7.decembrī
 

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 2012.gada 13.decembrī
plkst. 9:10

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Pieteiktie projekti
II. Pieteiktie projekti
1.1.  2012-VSS-1246, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"  Aizsardzības ministrija       
1.2.  2012-VSS-1247, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas un Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas Saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības un militāro attiecību jomā"  Aizsardzības ministrija       
1.3.  VSS-1257
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.218 "Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu""  Ekonomikas ministrija      Izsludināts TA projekts 
1.4.  2012-VSS-1239, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Krišjāņa Valdemāra ielā 24-3, Rīgā, pārdošanu"  Finanšu ministrija       
1.5.  2012-VSS-1240, TEHNISKIE - MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 6.novembra rīkojuma Nr.635 "Par informatīvo ziņojumu "Par valsts budžeta prioritāšu īstenošanu 2001.gadā"" atzīšanu par spēku zaudējušu"  Finanšu ministrija       
1.6.  2012-VSS-1242, Likumprojekts  Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem"  Iekšlietu ministrija       
1.7.  2012-VSS-1243, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti""  Iekšlietu ministrija       
1.8.  2012-VSS-1244, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.72 "Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu""  Iekšlietu ministrija       
1.9.  2012-VSS-1251, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām""  Izglītības un zinātnes ministrija       
1.10.  2012-VSS-1245, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu"  Satiksmes ministrija       
1.11.  2012-VSS-1241, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""  Veselības ministrija       
1.12.  2012-VSS-1248, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.13.  2012-VSS-1249, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.14.  2012-VSS-1250, Pamatnostādņu projekts  Pamatnostādņu projekts "Reģionālās politikas pamatnostādnes līdz 2020.gadam"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija       
1.15.  2012-VSS-1252, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežkolni" Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu Zemkopības ministrijas valdījumā"  Zemkopības ministrija       
1.16.  2012-VSS-1253, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi""  Zemkopības ministrija       
1.17.  2012-VSS-1254, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministra kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.123 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei""  Zemkopības ministrija       
1.18.  2012-VSS-1255, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""  Zemkopības ministrija       
1.19.  2012-VSS-1256, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības""  Zemkopības ministrija       
III. Atsaucamie projekti
2.1.  VSS-635
 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""  Ekonomikas ministrija  Ekonomikas ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
2.2.  2012-VSS-89, MK rīkojuma projekts  Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"  Finanšu ministrija  Finanšu ministrija     
2.3.  2012-VSS-288, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.4.  2012-VSS-289, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.5.  2012-VSS-290, Likumprojekts  Likumprojekts "Grozījums Dziesmu un deju svētku likumā"  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.6.  2012-VSS-291, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.130 "Dziesmu un deju svētku padomes nolikums""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.7.  2012-VSS-292, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.8.  2012-VSS-293, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.9.  2012-VSS-294, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""  Kultūras ministrija  Kultūras ministrija     
2.10.  VSS-535
 
Likumprojekts "Par Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām starptautiskās civilās aviācijas jomā"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.11.  VSS-536
 
Likumprojekts "Par Protokolu papildus Konvencijai par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu"  Satiksmes ministrija  Satiksmes ministrija    Tiesību akta projekta atsaukšana 
2.12.  VSS-1444
 
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitāla samazināšanu un valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija    Pagarināts iesniegšanas termiņš 
IV. Izskatāmie tiesību aktu projekti
3.1.  VSS-702
TA-1979 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)    Izskatīts VSS 
3.2.  VSS-968
TA-2911 
Noteikumu projekts "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums"  Labklājības ministrija  E.Korčagins (Labklājības ministrija)    Izskatīts VSS 
Skatīt protokolu