Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Ministru kabineta mājas lapa
Ministru kabineta sēdes (līdz 08.09.2021)
Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)
Valsts sekretāru sanāksmes (līdz 14.09.2021)
Tiesību aktu projekti (līdz 08.09.2021)
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr. 50

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS SEKRETĀRU SANĀKSMES 

P R O T O K O L S

 

Rīgā

Nr.50

2012.gada 13.decembrī

 

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktore

 

 

E.Dreimane

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

J.Sārts

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

A.Teikmanis

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

J.Pūce

Finanšu ministrijas valsts sekretāre

S.Bajāre

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

I.Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece

L.Sīka

Labklājības ministrijas valsts sekretāre

I.Jaunzeme

Satiksmes ministrijas valsts sekretārs

A.Matīss

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

M.Lazdovskis

Veselības ministrijas valsts sekretārs

R.Muciņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

A.Antonovs

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre

D.Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka
vietniece

I.Jurča

Ģenerālprokuratūras nodaļas virsprokurora pienākumu izpildītāja

E.Jurkjāne

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretāre

G.Freimane

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte

 

Protokolē

Dokumentu nodrošinājuma departamenta
vadītāja vietniece


L.Milenberga

 

Sanāksmi sāk plkst. 9:10

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"

VSS-1246
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministrijas un Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas Saprašanās memorandu par sadarbību aizsardzības un militāro attiecību jomā"

VSS-1247
____________________________________

(E.Dreimane)

Aizsardzības ministrijai noteikumu projektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Ārlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.218 "Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu""

VSS-1257
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ekonomikas ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija lūgs Valsts ieņēmumu dienesta, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas un Degvielas tirgotāju un ražotāju savienības viedokli par noteikumu projektu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamās mantas Krišjāņa Valdemāra ielā 24-3, Rīgā, pārdošanu"

VSS-1239
____________________________________

(E.Dreimane)

Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Ekonomikas ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2002.gada 6.novembra rīkojuma Nr.635 "Par informatīvo ziņojumu "Par valsts budžeta prioritāšu īstenošanu 2001.gadā"" atzīšanu par spēku zaudējušu"

VSS-1240
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Ņemot vērā Finanšu ministrijas ierosinājumu, rīkojuma projektam piemērot saīsinātu izsludināšanas un saskaņošanas kārtību – noklusējuma saskaņojumu (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.prim punkts).
2. Noklusējuma saskaņojuma procedūra ir piemērojama līdz 2013.gada 4.janvārim (Ministru kabineta kārtības ruļļa 90.punkts). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
6.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem"

VSS-1242
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai likumprojektu, protokollēmuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ārlietu ministriju, Veselības ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti""

VSS-1243
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrija noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.72 "Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu""

VSS-1244
____________________________________

(E.Dreimane)

Iekšlietu ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām""

VSS-1251
____________________________________

(E.Dreimane)

Izglītības un zinātnes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu"

VSS-1245
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Satiksmes ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Iekšlietu ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Konkurences padome sniegs atzinumu par noteikumu projektu.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""

VSS-1241
____________________________________

(E.Dreimane)

Veselības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"

VSS-1248
____________________________________

(E.Dreimane)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai likumprojektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"

VSS-1249
____________________________________

(D.Lucaua, E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Pārresoru koordinācijas centru (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Kurzemes plānošanas reģiona, Latgales plānošanas reģiona, Rīgas plānošanas reģiona, Vidzemes plānošanas reģiona un Zemgales plānošanas reģiona viedokli par noteikumu projektu.
 
14.§
Pamatnostādņu projekts "Reģionālās politikas pamatnostādnes līdz 2020.gadam"

VSS-1250
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pamatnostādņu projektu un rīkojuma projektu saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību un Pārresoru koordinācijas centru (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija lūgs Kurzemes plānošanas reģiona, Latgales plānošanas reģiona, Rīgas plānošanas reģiona, Vidzemes plānošanas reģiona un Zemgales plānošanas reģiona viedokli par pamatnostādņu projektu.
3. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Lielo pilsētu asociācija sniegs atzinumu par pamatnostādņu projektu.
4. Saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2012.gada 11.oktobra protokola Nr.41 34.§ 3.punktu, projektu pirms tā iesniegšanas izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt Valsts kancelejā izskatīšanai Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomē.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežkolni" Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, pārņemšanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

VSS-1252
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai rīkojuma projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.950 "Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi""

VSS-1253
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministra kabineta 2010.gada 9.februāra noteikumos Nr.123 "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei""

VSS-1254
____________________________________

(E.Dreimane)

1. Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija lūgs Konkurences padomes viedokli par noteikumu projektu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 "Derīgo izrakteņu ieguves kārtība""

VSS-1255
____________________________________

(E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.566 "Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības""

VSS-1256
____________________________________

(L.Sīka, E.Dreimane)

Zemkopības ministrijai noteikumu projektu un anotāciju saskaņot ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (atzinumus iesniegt līdz 2013.gada 4.janvārim). Saskaņoto projektu iesniegt Valsts kancelejā.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumos Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika""

VSS-635
____________________________________

(J.Pūce, E.Dreimane)

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas 2012.gada 30.oktobra vēstulē Nr.1-1-12465 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 21.jūnija sanāksmē izsludināto Ekonomikas ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.25 3.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 1.aprīlim.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par Finanšu ministrijas valdījumā esoša nekustamā īpašuma Rīgas ielā 10B, Olainē, Olaines novadā, nodošanu Tieslietu ministrijas valdījumā"

VSS-89
____________________________________

(S.Bajāre, E.Dreimane)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas 2012.gada 5.decembra vēstulē Nr.12-38/7791 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 26.janvāra sanāksmē izsludināto Finanšu ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.4 5.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 28.martam.
 
22.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā kultūras centra nolikums"

VSS-288
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 12.decembra vēstulē Nr.12-38/7791 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 7.§).
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""

VSS-289
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 12.decembra vēstulē Nr.12-38/7791 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 8.§).
 
24.§
Likumprojekts "Grozījums Dziesmu un deju svētku likumā"

VSS-290
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 12.decembra vēstulē Nr.12-38/7791 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas likumprojektu (prot. Nr.11 9.§).
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.130 "Dziesmu un deju svētku padomes nolikums""

VSS-291
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 12.decembra vēstulē Nr.12-38/7791 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 10.§).
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""

VSS-292
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 12.decembra vēstulē Nr.12-38/7791 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 11.§).
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās""

VSS-293
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 12.decembra vēstulē Nr.12-38/7791 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 12.§).
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1074 "Noteikumi par valsts statistikas apkopošanu kultūras jomā""

VSS-294
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Kultūras ministrijas 2012.gada 12.decembra vēstulē Nr.12-38/7791 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 15.marta sanāksmē izsludināto Kultūras ministrijas noteikumu projektu (prot. Nr.11 13.§).
 
29.§
Likumprojekts "Par Konvenciju par cīņu pret nelikumīgām darbībām starptautiskās civilās aviācijas jomā"

VSS-535
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 24.maija sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.21 14.§).
 
30.§
Likumprojekts "Par Protokolu papildus Konvencijai par cīņu pret nelikumīgu gaisa kuģu sagrābšanu"

VSS-536
____________________________________

(E.Dreimane)

Atsaukt Valsts sekretāru 2012.gada 24.maija sanāksmē izsludināto Satiksmes ministrijas likumprojektu (prot. Nr.21 15.§).
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" pamatkapitāla samazināšanu un valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 31, Salaspilī, Salaspils novadā nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"

VSS-1444
____________________________________

(E.Dreimane)

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 7.decembra vēstulē Nr.18-1e/16009 minēto, neatsaukt Valsts sekretāru 2011.gada 29.decembra sanāksmē izsludināto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojuma projektu (prot. Nr.51 15.§) un pagarināt tā iesniegšanas termiņu līdz 2013.gada 30.jūnijam.
 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem""

VSS-1444
TA-1979 ____________________________________

(L.Medina, A.Kaļāne, A.Teikmanis, S.Bajāre, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai:
2.1. papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar nosacījumu, kas paredz, ka gadījumos, kad jāveic starptautiskā līguma projekta, kas izstrādāts, balstoties uz starptautiska līguma modeļa prasībām, saskaņošana pirms sarunu vešanas starpvalstu delegāciju līmenī, attiecīgās ministrijas atzinumu sniedz operatīvi;
2.2. likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdē.
 
33.§
Noteikumu projekts "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums"

VSS-1444
TA-2911 ____________________________________

(I.Jaunzeme, E.Dreimane)

1. Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2. Labklājības ministrijai steidzami sagatavot un līdz 2012.gada 17.decembrim iesniegt Valsts kancelejā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Labklājības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju sagatavot un līdz 2013.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par Sociālās integrācijas valsts aģentūras institucionālā modeļa un darbības efektivizāciju.
3. Valsts kancelejai noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdē.
 
34.§
Dažādi jautājumi

VSS-1444
TA-2911 ____________________________________

(E.Dreimane)

1. Pieņemt zināšanai, ka 2012.gada pēdējā Ministru kabineta sēde tiek organizēta 18.decembrī un Valsts sekretāru sanāksme - 20.decembrī, kā arī, ka Ziemassvētku nedēļā Ministru kabineta sēde, Ministru kabineta komitejas sēde un Valsts sekretāru sanāksme netiek organizēta.
2. Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde tiek organizēta 2013.gada 3.janvārī plkst.12.00, Ministru kabineta komitejas sēde - 2013.gada 7.janvārī plkst.10.00 un Valsts sekretāru sanāksme - 2013.gada 10.janvārī plkst.9.10.
3. Aicināt valsts sekretārus stingri ievērot Ministru prezidenta 2012.gada 8.oktobra rezolūcijā Nr.111-1/99 noteikto un rūpīgāk izvērtēt katra ministrijas deleģētā pārstāvja klātbūtnes lietderību jautājumu izskatīšanā Ministru kabineta sēdē.
 

Sanāksmi slēdz plkst. 9:35

Valsts kancelejas direktore
E.Dreimane

Skatīt darba kārtību